16 december 2010

Nieuws uit het Fort van de Democratie

Kleurrijke Tafeltentoonstelling over burgerschap
Begin februari 2011 verschijnt de vernieuwde Vooroordelenkoffer, gemaakt voor scholieren vanaf 10 jaar, maar interessant voor iedereen die vooroordelen wil ontmaskeren. Vijftig kleurrijke displays vormen een interactieve tafeltentoonstelling. Met handleiding en kopieerbaar leerlingenboekje. Thema’s: burgerschap, vooroordelen, pesten, zondebokverschijnsel en democratie.


Tolerantietest certificaat sterk didactisch middel
Enkele weken geleden is de Tolerantietest gepresenteerd in het Nederland, Spaans, Portugees en het Bulgaars in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. Uit alle landen zijn enthousiaste reacties ontvangen. Vooral over het certificaat met feedback, dat de deelnemers na de test kunnen printen en mailen. Probeer het ook eens op: www.tolerantietest.eu

Meer nieuws….
Meer nieuws over de Stichting Vredeseducatie, Fort De Bilt en het Fort van de Democratie is te vinden in de nieuwsbrief op
www.vredeseducatie.nl


13 december 2010

Albie Sachs en Mensenrechtentour op 10 december10 december was een belangrijke dag voor mensenrechten en ook een belangrijke dag voor onze gemeente. Het was de internationale dag van mensenrechten, gevierd vanwege de ondertekening van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens door de Verenigde Naties op 10 december 1948.

Dit jaar heeft de afdeling BIS van de gemeente Utrecht 10 december gevierd met een Mensenrechten City Tour met verschillende deelnemers van mensenrechtenorganisaties, overheidscommissies, universiteiten en andere gemeentelijke afdelingen. De deelnemers begonnen bij de Neudeflat met een kop koffie of thee in de hand om kennis te maken. Daarna startte de wandeling. De tour stopte op 9 plekken in de binnenstad. Op elke plek kregen de deelnemers een korte presentatie over verschillende mensenrechtenorganisaties, die in Utrecht gevestigd zijn. Het idee was om iedereen kennis met elkaar en met Utrecht te laten maken als een stad waar mensenrechten belangrijk zijn.

De laatste stop was het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht voor de eerste Koningsberger-lezing, die dit jaar door Rechter Albie Sachs gegeven werd. Sachs sprak over zijn ervaring in Zuid-Afrika tijdens de strijd tegen apartheid waarin hij een bomaanslag heeft overleefd. Zijn ontroerende verhaal maakte grote indruk op veel van de aanwezigen. Daarna werd een borrel gehouden in het Speelklok Museum waar wethouder Victor Everhardt, als loco-burgemeester, een speech over het belang van mensenrechten op lokaal niveau hield.

07 december 2010

Utrecht Ontvangt de Titel Fairtrade Gemeente 12 decemberNa ruim twee jaar hard werken om Utrecht Fairtrade Gemeente te maken, is het zover : Utrecht sleept de titel binnen. Utrecht heeft de titel Fairtrade Gemeente meer dan verdiend door aan een zestal criteria te voldoen. Utrecht is hiermee de eerste van de vier grote steden in Nederland die deze vermelding met trots mag dragen. De Fairtrade Gemeente campagne is onderdeel van een internationale campagne, waar al vele landen, steden en dorpen aan meedoen. Inmiddels zijn er in Utrecht al bijna 175 deelnemers die fairtrade producten verkopen of gebruiken in de interne bedrijfsvoering.

Programma 12 december 2010 - locatie Twijnstraat
12.00 - 18.00 uur Fairtrade Kerstmarkt
15.00 - 15.30 uur Uitreiking Fairtrade Gemeente titel aan burgemeester Wolfsen
Gedicht door stadsdichter Ingmar Heytze

Voor meer informatie over Utrecht als Fairtrade Gemeente, klik
hier.

05 december 2010

Film aan de Slinger


Op 10 december is het de 'Dag van de Rechten van de Mens'. Daarom presenteert Film Aan de Slinger samen met Amnesty International Houten op dinsdag 7 december een avond over mensenrechten, aanvang 20.00 uur. Er wordt een documentaire getoond: 'Kabultehrankabul' (16 min.) van regisseur Aboozar Amini en de film 'Buddha collapsed out of shame' (81 min.) van de jonge Iraanse regisseur Hana Makhmalbaf.

http://www.filmaandeslinger.nl/


24 november 2010

Werkconferentie: 'Ken uw rechten' 9 december


De Landelijke Werkgroep Mudawwanah organiseert met medewerking van Alleato in de provincie Utrecht de werkconferentie ‘Ken uw rechten’. Deze bijeenkomst is bedoeld voor professionals en vrijwilligers werkzaam in diverse sectoren van zorg en welzijn, hulpverlening, veiligheid, onderwijs, sociale en juridische dienstverlening, inburgering en participatie, in zelforganisaties en moskeen. Voor mensen die in hun werk vaak te maken hebben met volwassenen en jongeren met een Marokkaanse of Turkse achtergrond. De bijeenkomst is ook bedoeld voor beleidsmakers en betrokken medewerkers van gemeenten en provincie.

Deze werkconferentie gaat over het Marokkaans (de Mudawwanah) en Turks familierecht; ontwikkelingen, veranderingen én toepassingen in de praktijk, o.a. in relatie met het Nederlandse familierecht en vreemdelingenrecht.

Plaats: Alleato, Adviesbureau voor sociale vraagstukken - tel.: 030 231 38 33
Bemuurde Weerd Westzijde 4, 3513 BH Utrecht

Aanmelding: U kunt zich met bijgevoegd inschrijvingsformulier aanmelden vóór 7 december 2011 per e-mail: jokeverkuijlen@chello.nl


Voor meer informatie kunt u terecht bij: Landelijke Werkgroep Mudawwanah
Joke Verkuijlen, tel. 0418 – 512656 of 06 - 44 61 42 37 jokeverkuijlen@chello.nl

Algemene informatie: http://www.steunremigranten.nl/

Universiteit Utrecht mensenrechten lezing 10 decemberOp 10 december wordt aan de Universiteit Utrecht de eerste Koningsberger-lezing gehouden door de vermaarde Zuid-Afrikaanse mensenrechtenadvocaat, voormalig ANC-activist, schrijver en lid van het Zuid-Afrikaanse Constitutioneel Hof Albie Sachs.

Sachs (geb. 1935) heeft zich zijn leven lang opgeworpen als voorvechter van mensenrechten en democratische waarden. Zo was de blanke Sachs ooit als advocaat actief in de strijd tegen het apartheidsregime. Activiteiten, die hij heeft moeten bekopen met eenzame opsluiting, martelingen, jarenlange ballingschap en tenslotte een aanslag op zijn leven, die hij ternauwernood overleefde. Na de erkenning van het ANC en de vrijlating van Nelson Mandela in 1990 keerde Sachs terug naar Zuid-Afrika, waar hij sinds 15 jaar als rechter is verbonden aan het Constitutionele Hof. Tevens maakt hij deel uit van het Constitutional Committee, dat verantwoordelijk was voor de totstandkoming van een nieuwe grondwet. Sachs is dan ook een meer dan waardige kandidaat voor de allereerste Koningsberger-lezing.

Klik hier en hier voor meer informatie (en ook informatie over aanmelden).

19 november 2010

Van Bijsterveldt positief over 'gay-alert'

Nu.nl meldt woensdag 17 november dat Minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) een speciaal telefoonnummer voor homoseksuelen die zich bedreigd voelen, nuttig vindt. Ze juicht het initiatief van de stad Utrecht voor een 'gay-alert' dan ook toe.

Van Bijsterveldt maakte dat woensdag duidelijk in antwoord op vragen van de PVV in de Tweede Kamer. Na aanhoudende pesterijen tegen homo's kondigde de Utrechtse burgemeester Aleid Wolfsen vorige maand de komst van het speciale telefoonnummer aan. Hij kwam samen met de politie tot de conclusie dat gemeentelijke instanties steeds te laat merken dat er sprake is van homopesterijen.

De minister beaamt dat het gay-alert helpt om vroegtijdig te kunnen ingrijpen bij beginnende treiterijen en overlast. Daarnaast is het volgens haar een laagdrempelige ingang voor mensen die aangifte willen doen.

Van Bijsterveldt vindt een speciaal telefoonnummer voor homogerelateerd geweld geen symptoombestrijding, zoals de PVV dat vindt. Uit cijfers blijkt dat het aantal incidenten is toegenomen van 380 in 2008 naar 429 vorig jaar.

Klik hier voor meer informatie over het 'gay alert'.

Fiesta voor León


Gemeente Utrecht heeft een officiële band met de gemeente León en organiseert verschillende initiatieven. Als slotfeest van een van de initiatieven, 'Alle kinderen naar school in León' wordt het Fiesta voor León gehouden.
Zaterdag 27 november vanaf 19.00 uur bij Starsound Studio (Ceylonlaan 7, Utrecht)

No Choice - Rock Uit Utrecht
Frank Torres y Banda - Salsa en merengue uit Nicaragua
DJ Tino - Dansmuziek
Veiling van Diensten en Artikelen - gedoneerd door Utrechtse bedrijjven
Foto's en informatie over het project in León en de acties in Utrecht
Nicaraguaanse hapjes
Prijsuitreiking puzzel
Millenniumkrant 2010

Entree: €6,-
Opbrengst: Project 'Alle kinderen naar school in León'
Meer weten over stedenband Utrecht-León en het onderwijsproject? Klik hier.

Human Rights CaféPeacebrigades International in samenwerking met ICCO houden een Human Rights Café donderdag 25 november. Het Human Rights Café is een avond waarop mensen elkaar ontmoeten om met elkaar in gesprek te gaan over een bepaald thema. Dit eerste Human Rights Café behandelt het thema vrouwenrechten. Dit omdat 25 november officieel de Internationale Dag voor Uitbanning van Geweld Tegen Vrouwen is. Op deze avond staat vooral de situatie van de vrouwenrechten in Nepal centraal. Naast een hoog informatief gehalte zal er veel ruimte zijn voor gedachtewisseling en discussie.

Aanmelden: pbi.communicatie@gmail.com o.v.v. HRcafé
Entree: €5,- incl. consumptie
Tijd: 19.00-23.00 uur
Locatie: Kargadoor, Oudegracht 36, 3511 AP Utrecht

www.peacebrigades.nl

Millennium Development Goals Conference


The Millennium Development Goals conference organised by AEGEE-Utrecht focuses on the UN millennium goals, and especially the challenge they pose for the todays' youth. The conference will take place from 18th until 24th November in Utrecht. We work together with small, local organizations that make a difference, as well as famous and influential people who will give lectures to share their knowledge, work, experience and ideas. During several trainings and workshops, the particpants will learn in a creative and interactive way about the life of young people in developing countries.

Speakers:
* Kathleen Ferrier, CDA
* Hein Roelfsema, economist
* Wim Leereveld, Access to Medicine
* Vandana Shiva, sustainability
* Staffan Landin, Gapminder Statistics
* Joep Lange, HIV researcher
* Frans Timmermans, PvdA
* and many more

Click here for more information.

09 november 2010

Utrecht Underground ToursCitytours about life on the streets.
Guided by (ex-) homeless / (ex-) drug addicts.

Utrecht Underground offers you a citytour you won't forget. A citytour about the tough life of the homeless and the drug addicts on the streets of Utrecht. Told and shown by the poeple who been there and have seen it all. Utrecht Underground allready has 8 cityguides that changed their dark past into a respectfull job which provides them self esteem, money and a healthy structure during the day. No malicious delight, no looking at junkies. We create a new perspective on homeless and drug addicts, during a positive citytour, based on a true personal story with a good sense of humor. Utrecht Underground aint no tourist company, Utrecht Underground is a non-profit, self-sufficient project that creates possibilities for the people we care about.

01 november 2010

Stadsnachtwacht Project

Surveillance in Urban Nightscapes

Sociale en ruimtelijke effecten van cameratoezicht in stedelijke uitgaansgebieden in Groningen, Rotterdam en Utrecht.

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht en de Universiteit Twente onderzoeken samen het project Stadsnachtwacht. Van de projectwebsite: "Steden profileren zich graag als uitgaansstad. Een bruisend nachtleven is niet alleen goed voor de stedelijke economie maar ook voor een aantrekkelijk imago van de stad. Dit lijkt op gespannen voet te staan met de toegenomen gevoelens van onveiligheid in de stedelijke avond en nacht. Om de nachteconomie tot een succes te maken moeten de ‘schaduwkanten’ van het uitgaansleven worden bedwongen. Consumptie gedijt als behalve criminaliteit en overlast ook gevoelens van onveiligheid worden uitgebannen, zo is de gedachte.

Veel Nederlandse gemeenten zetten daarom in op een beleid van ‘veilig uitgaan’ bestaande uit voorlichting, regulering, toezicht en repressie. De dreiging van de stedelijke nacht wordt deels gezocht in de gebouwde omgeving: de donkere stegen en tunneltjes, de verlaten plekken en parken. Door ingrepen in de inrichting wordt gepoogd overlast en criminaliteit te reduceren en gevoelens van veiligheid onder bezoekers te vergroten. Daarnaast worden er bepaalde vormen van gedrag als onwenselijk of risicovol gezien, zoals alcoholconsumptie, wildplassen, elkaar uitdagen, handtastelijkheden, vechtpartijen. Om deze in te perken worden bewakingscamera’s in uitgaansgebieden opgehangen en politie, portiers en stadswachten ingezet."

Voor meer informatie klik hier.

28 oktober 2010

Het Dialoogcafé en de Dag van de Dialoog


(beeld van de Dag van Dialoog 2009, Utrecht)

''Wat beweegt jou?''

Het Dialoogcafé Utrecht, een van de partners van Stichting Utrecht in Dialoog, organiseert op maandag 1 november de Avond van de Dialoog met bovenstaand thema. Op dinsdag 2 november vindt de Dag van de Dialoog Utrecht plaatst.

Veel mensen hebben behoefte om elkaar te ontmoeten en samen te praten over hun eigen ervaringen in de stad. In een tijd waarin verschillende bevolkingsgroepen steeds meer tegenover elkaar lijken te staan, zijn deze positieve krachten nodig. Zoveel mogelijk verschillende Utrechters met elkaar en met de stad verbinden door ontmoeting en dialoog. Dat is de bedoeling van de Utrechtse Dag van de Dialoog. Heb jij iets met Utrecht? Woon of werk je er? Doe dan mee!

Voor meer informatie over Het Dialoogcafé Utrecht klik hier.

Voor meer informatie over de Dag van de Dialoog Utrecht klik hier.

25 oktober 2010

Research on Multilingualism


On 1 November the seminar 'Plural Research on Multilingualism & Multiculturalism' will be held. The central topics are 'Collective Research process leading to publication: a challenge', 'Mobility & plurilingualism', and 'Research & practices on multilingual Education.'Among the speakers are Jacomine Nortier (Utrecht), Mathilde Anquetil (Macerata, Italy), Aline Gohard (Fribourg, Switzerland) and Manuela Pinto (Utrecht).


Download the programme (PDF).Registration: Dr Marie-Christine Kok Escalle, m.c.j.kok-escalle@uu.nl.1 November 2010; 15.00 – 19.00 hrs


Sweelinckzaal, Drift 21, Utrecht

Eutopia: Filip Berte primeur bij Centrum Beeldende Kunst UtrechtVan 9 t/m 28 november is bij Centrum Beeldende Kunst Utrecht een primeur te zien. Kunstenaar en architect Filip Berte toont voor het eerst in Utrecht een deel van zijn omvangrijke kunstproject Eutopia, dat gedurende een aantal jaren wordt ontwikkeld en wat resulteert in de bouw van het Huis van Eutopia in 2013, het jaar waarin 300 jaar Vrede van Utrecht wordt gevierd. Dit project heeft Europa als werkterrein. Verschillende kamers van het huis vormen een architecturaal ‘Gesammtkunstwerk’ waarin het onderzoek van Berte naar het geografische, politieke, historische en culturele Europa vorm krijgt. De kelder van het huis, waar Berte een deel van zal tonen, belichaamt de thematiek van het ‘collectief geheugen’ van Europa.

De expositie Eutopia, Mobile Office/ Utrecht I : The Collective Memory Mass Grave is van 9 tot 28 november te zien. Berte, die in deze periode tevens aan het werk is bij CBKU, neemt bezoekers en groepjes mee door delen die de kelder van het huis representeren. Een reis door het collectieve onderbewuste van Europa met iconische beelden o.m via diorama’s en tekeningen die gruwelijk en prachtig zijn.

U kunt meer informatie hier vinden. U kunt reserveren door een mail te sturen aan: info@cbk-utrecht.nl ovv Eutopia, de datum en het aantal personen. Entree: € 5,- (studenten € 3,-) Diner vooraf: 18.00 uur. Kosten € 15,- p.p. Als je mee wilt eten vermeld dit dan bij de reservering.

Slotconferentie: Het Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting, 25 november


Het Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting is bijna ten einde. Ze gaan terugkijken op het afgelopen jaar tijdens een slotconferentie. Centraal staan de vragen: Wat hebben we bereikt? En hoe gaan we verder?

Wanneer? Donderdag 25 november 2010, 12.00 tot 18.00 uur

Waar? Grote Kerk, Den Haag

Van de commissiee: "Noteert u deze datum alvast in uw agenda. Want wij horen graag wat uw ervaringen waren het afgelopen jaar. Binnenkort ontvangt u een officiële uitnodiging met het volledige programma en de namen van de inspirerende sprekers die een bijdrage leveren."

Aanmelden kan via http://www.armoedeconferentie2010.nl/.

18 oktober 2010

Gaza Monologen in Kargadoor


http://www.gazamonologen.wordpress.com/

33 jongeren uit Gaza hebben naar aanleiding van de '20-daagse oorlog' in 2009 theatermonologen geschreven over hoe zij hun leven ervaren. Deze monologen worden op 17 oktober in landen over de hele wereld opgevoerd waaronder Jordanië, Sri Lanka, Algerije, Zwitserland, de VS en in Nederland!

In Utrecht hebben theatermakers zich gebogen over 15 monologen. Ook theatermakers en jonge amateuracteurs die verbonden zijn aan het Cultuurhuis Kanaleneiland zijn aan de slag gegaan met een monoloog.

Boumadian Jaghi heeft als regisseur vanuit het Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland gewerkt aan de monoloog van Ashraf (16): een Palestijnse jongen die zijn broer heeft verloren in de oorlog. De rol van Ashraf wordt vertolkt door Hicham, die nauw betrokken is bij het Cultuurhuis Kanaleneiland.

Theatermaakster Suzanne Reindersma heeft vanuit het Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland gewerkt aan een monoloog over eten met Samar (13) uit de wijk Kanaleneiland die zelf half Palestijns is en Nadine (20) die een Nederlands-Marokkaanse achtergrond heeft. Samen vertolken Nadine en Samar de woorden en gevoelens van Taima, een meisje van 14 uit de Gazastrook.

Het beloven mooie, intieme voorstellingen te worden die een actueel wereld-thema dichtbij brengen door het persoonlijke perspectief van jongeren uit de Gazastrook om te zetten in theater.

16 oktober 2010

Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude


http://www.fundatievanrenswoude-utrecht.nl/

De Vrijvrouwe heeft de bedoeling gehad om veelbelovende jongelui te helpen bij hun maatschappelijke ontplooiing. Tegenwoordig verstrekt de Fundatie toelagen aan jongeren (jongens en meisjes) die door bijzondere omstandigheden niet in staat zijn hun opleiding aan het Hoger Beroepsonderwijs of aan de Universiteit zelf te betalen. Nederland kent weliswaar een goed systeem van studiefinanciering, maar toch blijven er altijd gevallen die tussen wal en schip van de regelgeving terecht komen. Zij kunnen een beroep doen op de Fundatie. Onder de élèves (zo worden de bursalen ook nu nog genoemd) bevindt zich een groeiend aantal met een allochtone achtergrond.

Belangrijkste criterium bij de toewijzing van beurzen, is dat prioriteit wordt verleend aan kandidaten, die - verkerend in een noodsituatie in financiële zin - niet in staat zijn een eerste, regulier studietraject in Nederland te bekostigen. Tweede studies, specialisaties, alternatieve of vervolgstudies, promotie-onderzoek, (buitenlandse) stages, studie in het buitenland en projecten etc. komen niet in aanmerking. Beurzen zijn voorts uitsluitend beschikbaar voor kandidaten die een band met het Utrechtse bezitten. Die kan erin bestaan dat men woonachtig is in Utrecht dan wel een studie volgt in het Utrechtse.

Utrechters schrijven voor Inside - Outside


http://home.planet.nl/~draak009/

Ook Utrechters schrijven voor Inside-Outside, een onafhankelijke stichting die bemiddelend optreedt voor Amerikaanse terdoodveroordeelden en levenslang gestrafte gevangenen die willen corresponderen. Hier een poster voor een raam in de Agnietenstraat.

De stichting vindt dat ieder mens, van welke misdaden hij/zij ook beschuldigd wordt, recht heeft op contact met mensen buiten de gevangenis. De stichting is niet tegen straf, maar is wèl tegen wrede, onmenselijke straf, inclusief de doodstraf. Via advertenties en publiciteit probeert zij in Nederland en Vlaanderen gegadigden te vinden om te schrijven.

Campagne for Sexual Rigths of Young People


Op 10 oktober werd er in de grote zaal van de Winkel van Sinkel campagne gevoerd voor het wereldwijde recht op sexualiteit voor jongeren.

04 oktober 2010

Je hebt anderen nodig om verder te komen:Trekhaak gezocht!


http://utrecht-europa.trekhaakgezocht.nl/

Trekhaak gezocht is een Europees verbindend cultureel project. Liftend met een caravan – zonder auto – reisden Tjerk Ridder en Peter Bijl vanuit Utrecht langs de drie Europese Culturele Hoofdsteden 2010, onder de vlag: ‘Je hebt anderen nodig om verder te komen’. De experimentele reis is een onderzoek naar cultuur, gastvrijheid en verbinding in Europa.

Door de speciale manier van reizen kwamen Peter en Tjerk in contact met een heel divers tableau aan mensen. Mensen uit verschillende culturen, met verschillende achtergrond, historie, leeftijd en religie. In totaal liftten Tjerk en Peter 3700 kilometer, door middel van 53 liftritten door 8 Europese landen.

30 september 2010

Erasmus School of Law Conference: Socioeconomic Participation of MinoritiesFrom 27 to 29 October, The Erasmus School of Law in Rotterdam is hosting a conference on the Socioeconomic Participation of Minorities in Relation to Their Right to (Respect For) Identity.

An excerpt about the conference:

"The first MRN conference focuses on a theme that has not been explored yet, more particularly the socio-economic participation of minorities in relation to their right to (respect for) identity. Everybody is aware of the severe problems in terms of actual access to and enjoyment of (even very basic) social and economic rights by persons belonging to minorities. At the same time, there is ample awareness about hypes concerning prohibitions to wear the veil at school, and persons being fired because of unauthorized absences due to religious observances. Similarly, mismatches in linguistic proficiencies can also lead to flawed access to social services and public administration"
More information about the conference and registration can be found here.

22 september 2010

Armoedepraktijkweek


De Utrechtse Armoedecoalitie organiseert in de week van 11 tot 15 oktober een armoedepraktijkweek, zodat je ook aan den lijve kan ondervinden wat het is om in armoede te leven. Twaalf organisaties hebben samen 14 praktijken verzameld om in deze week te laten zien aan gemeenteambtenaren, raadsleden en medewerkers van de uitvoeringsorganisaties. U kunt u tot 1 oktober opgeven bij Joke Ruiter (jokeruiter@tussenvoorziening.nl), o.v.v. de Praktijk(en) die u wilt bezoeken en uw mailadres. U kunt zich natuurlijk voor meerdere praktijken opgeven.

Maandag 11 oktober
PRAKTIJK 1: In gesprek met leerlingen van Zorgwacht
PRAKTIJK 2: Op de T bij Leergeld
PRAKTIJK 3: Speel het Armoedespel

Dinsdag 12 oktober
PRAKTIJK 4: Laat uw doopceel lichten!
PRAKTIJK 5: Maak kennis met de wereld van dak- en thuislozen
PRAKTIJK 6: Help bij een Voedselbank

Woensdag 13 oktober
PRAKTIJK 7: Grijp je kans
PRAKTIJK 8: Was goed!
PRAKTIJK 9: Voedselpakket aan huis
PRAKTIJK 10: Langdurig rondkomen van weinig geld

Donderdag 14 oktober
PRAKTIJK 11: Rondetafelgesprek: nog steeds op de vlucht

Vrijdag 15 oktober
PRAKTIJK 12: Spreekuur dak- en thuislozen
PRAKTIJK 13 Lunch Ubuntu

Uitsmijter: Zondag 17 oktober, Internationale Dag van de Eliminatie van Armoede, spreekt Ingrid Hutten van ATD De Vierde Wereld in de Pniȅlkerk aan de Lessinglaan. Thema: Het geheim van een nieuwe wereld. Aanvang 11.30 uur.

Meer informatie: bekijk het
uitgebreide programma of neem contact op met
Joke Ruiter: 030 - 2340819, jokeruiter@tussenvoorziening.nl of Liesbeth Simpelaar: 030 – 2721140, philofabel@ision.nl.


16 september 2010

Vrede presenteert plannen 2013Op 6 September jongstlede presenteerde de Vrede van Utrecht haar concept programma voor de viering van 300 jaar Vrede in 2013. Kijk voor een volledig verslag op: http://www.vredevanutrecht2013.nl/

Foto: Anna van Kooij

14 september 2010

"Europe ... and the rest of the world"


14 oktober
in gesprek met Frans Timmermans: 'Europe...and the rest of the world?'

Vrede van Utrecht in samenwerking met Universiteit Utrecht en de Wereldomroep. Nicholaikerk, 19.30, met muziek verzorgd door Festival Global Village. Aanmelden via timmermans@vredevanutrecht.nl.

Verdedigers in de verdediging

Opkomen voor mensenrechten in Israël en Palestina steeds riskanter

Maandag 20 september

YWCA Utrecht

F.C. Dondersstraat 23

Aanvang 20.00 uur / gratis

Organisator: U4P (Utrecht voor Palestina)

Mensenrechtenactivisten Sahar Francis (directeur Addameer Prisoner Support and Human Rights) en Ishai Menuchin (directeur Public Committee Against Torture in Israel) spreken over de wettelijke en praktische beperkingen die zij tijdens hun werk in Israël en de Palestijnse gebieden ondervinden.


Voor mensenrechtenactivisten wordt het steeds moeilijker hun activiteiten voort te zetten, terwijl daar grote behoefte aan is. Sinds januari dit jaar krijgen Israëlische medewerkers van mensenrechtenorganisaties geen visum meer van de Israëlische overheid om in de door Israël bezette Palestijnse gebieden te werken.
Zowel Israëlische als Palestijnse activisten voelen zich steeds meer in het nauw gedreven en ervaren de politieke druk. Ook merken zij dat de maatschappelijke steun voor hun inzet afneemt in Israël.
"Liberté" in 't Hoogt Filmtheater


http://www.hoogt.nl/site.php?active=12,1

Een film over het leven van een groep Roma-zigeuners tijdens de 2e wereldoorlog die akelig actueel is in het licht van de huidige Franse acties tegen Roma-families.

"Tony Gatlif is sinds Latcho Drom de ambassadeur van de zigeunercultuur en weet in deze film de vinger op de wonde leggen. Hij schildert geëngageerd de vrijheidsdrang, het leven en de muziekcultuur van het zwervende volk. Liberté is zijn meest voldragen werk tot op heden: inhoudelijk sterk, hartverwarmend, prachtig gefotografeerd en met een fantastische score."

Bron: website 't Hoogt

Symposium Herstelrecht


Op 3 december 2010 wordt door de Universiteit Utrecht een seminar georganiseerd over 'Herstelrecht, democratie en actief bugerschap' ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van het Tijdschrift voor Herstelrecht. Herstelrecht (Restorative Justice) is een duurzame vorm van rechtspleging, waar ook slachtoffers bij betrokken worden. Het ochtend deel van de studiedag is voor een meer besloten kring van experts. Het middagdeel richt zich op een breed gehoor.

Sprekers op het seminar zijn onder meer Dan van Ness (Prison Fellowship International en Restorative Justice expert), Hans Boutellier, Lode Walgrave, Ivo Aertsen en John Blad. Aan het eind wordt aandacht gegeven aan nieuwe ontwikkelingen en inititatieven, die ontplooid worden binnen het Forum voor Herstelrecht en plannen tot oprichting van een nieuw Instituut hiervoor.

http://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/tijdschriftherstelrecht/2010/2

02 september 2010

Lancering platform voor vrouwenzorgHet UMC, Agis en het Utrecht Alant Vrouw hebben samen het platform Vrouw in Balans gestart. Vrouwen vanaf dertig jaar worden met het platform geinformeerd over de veranderingen van hun lichaam en de gezondheidsrisico's in verschillende levensfasen.
Het platform is opgericht omdat de initiatiefnemers vinden dat er in de huidige gezondheidszorg te weinig aandacht is voor de verschillen tussen mannen en vrouwen. Op 13 november organiseert het platform in het UMC Utrecht een landelijke vrouwendag.
Bron tekst en afbeelding: Vrouw in Balans

Multiculturele talkshow over powerful women

Op 5 september presenteert Museum Maluku het tweede deel in een reeks talkshows voor jongeren over sterke vrouwen. De talkshow wordt gevuld met inspirerende verhalen van vrouwelijke talenten op het gebied van mode, media, muziek, sport, kunst en cultuur.

Datum: zondag 5 september 2010 | Locatie: MuMa, Kruisstraat 313, Utrecht
Aanvang: 14.30 uur | Entree: 8,50 | Reserveer via info@museum-maluku.nl

Meer informatie via Moluks Museum Maluku.

26 augustus 2010

Utrechtse Kinderraad krijgt Straatnaamtotempaal

Kinderen uit de Utrechtse Kinderraad hebben gevraagd om een straatnaamtotempaal. Hun idee werd niet toegekend vanuit de kinderraad. Maar samen met Doenja Dienstverlening hebben de kinderen een bedrag uit het leefbaarheidsbudget aangevraagd. En dat hebben ze gekregen. Samen met kunstenares Jules Enneking hebben ze hun idee uitgewerkt. De totempaal staat in de Utrechtse wijk het Zand, in Leidsche Rijn.

Bron tekst en foto: Doenja Dienstverlening

25 augustus 2010

Uitreiking Jongerenlintje 2010 op dag Rechten van het Kind


Utrechtse jongeren die iets bijzonders voor de stad hebben gedaan, kunnen in aanmerking komen voor het Utrechtse Jongerenlintje. Het Jongerenlintje is in 2008 ingesteld door de gemeenteraad van Utrecht. Het is een blijk van waardering voor jongeren van 6 tot en met 15 jaar, die zich op een bijzondere manier hebben ingezet.

Wie komen in aanmerking?
- jongeren die in Utrecht wonen én actief zijn of een heldendaad hebben verricht
- jongeren die niet in Utrecht wonen, maar wel in Utrecht actief zijn of een heldendaad hebben verricht
- Jongeren die in Utrecht wonen en elders actief zijn of een heldendaad hebben verricht

Een aanvraagformulier vindt u hier. Jongeren kunnen worden opgegeven tot 15 oktober.

Een officiële jury beoordeelt de aanvragen voor het Jongerenlintje. De volgende personen zitten in de jury:
Rinda den Besten, wethouder voor Jeugd (voorzitter)
Eiko Smid, fractievoorzitter CDA Utrecht
Sven Hogenboom, onderscheiden met een jongerenlintje in 2009
Anas Bahkani, lid van jongerendenktank U-shake
Mireille López Toonen (secretaris)

De burgemeester van Utrecht reikt het Jongerenlintje uit op 20 november. Deze dag werd in 1989 door de Verenigde Naties ingesteld als de Dag van de Rechten van het kind.

Bron: gemeente Utrecht

23 augustus 2010

Gezondheid Utrecht vergeleken met andere Europeanen


Zestienhonderd Utrechters krijgen in de week van 30 augustus een vragenlijst van de gemeente Utrecht (GG&GD) thuisgestuurd met vragen over hun leefgewoontes, leefomgeving en psychische en lichamelijke gesteldheid. Zo'n 40.000 Europeanen ontvangen deze vragenlijst. Dit onderzoek geeft inzicht in de gezondheid van stadsbewoners uit maar liefst 27 Europese steden.

Via een steekproef uit het bevolkingsregister zijn zestienhonderd Utrechters van negentien jaar en ouder geselecteerd. Zij krijgen een enquête thuisgestuurd. Als het nodig is, helpt de GG&GD bij het invullen van de vragenlijst. In oktober vullen nog zeshonderd Utrechtse middelbare scholieren een speciaal op jongeren gerichte gezondheidsvragenlijst in.

Stedelingen hebben over het algemeen een minder goede gezondheid dan mensen buiten de stad. Hun levensverwachting is lager, hun leefomgeving is minder gunstig en psychosociale problemen komen vaker voor. Met het onderzoek kan het gezondheidsbeleid in grote steden worden verbeterd. Het onderzoek maakt onderdeel uit het in 2009 gestartte internationale gezondheidsonderzoek, Urban Health Indicator System-2 (URHIS-2), waaraan 27 Europese steden 4 jaar lang deelnemen.

Bron tekst: gemeente Utrecht
foto: Willem Mes

20 augustus 2010

Hoog rapportcijfer voor Utrechtse ambulancedienst


De Utrechtse ambulancedienst RAVU krijgt van patiënten zeer hoge rapportcijfers. De ambulancedienst die verantwoordelijk is voor vervoer van zieken in de provincie Utrecht, scoort een 8,4 voor de kwaliteit van de meldkamer en een 8,8 voor de zorg voor patiënten.
Dit blijkt uit onderzoek van onderzoeksinstituut Nivel en het Julius Centrum van het UMC.

De deskundigheid van de medewerkers werd vooral gewaardeerd. Ook in het contact met de patiënt scoort de RAVU erg goed. Het enige dat iets minder werd gewaardeerd is de informatieverstrekking over onder andere de aanrijtijd van een ambulance.

Bron: DNU
Foto: Willem Mes

19 augustus 2010

Gemeenten gekort op budget bijstand


Minister Donner wil gemeenten korten op bijstandsgeld. Hij wil in totaal een half mijard bezuinigen. De korting komt voort uit een bericht van het CPB dat stelt dat het aantal werklozen dit jaar zal afnemen.

Omdat de hoogte van de uitkeringen niet mag worden gewijzigd, zullen gemeenten het geld ergens anders weg moeten halen. Veel gemeenten zien dit als een onhaalbare opgave gezien de huidige economische omstandigheden. Ze zijn bang dat het ten koste zal gaan van dienstverlening als schuldhulpverlening. Ze hebben de minister brandbrieven gestuurd maar die zegt niets te zien in een aanpassing van zijn voornemen. De regeling is zo opgesteld dat het beschikbare geld wordt afgestemd op het aantal beschikbare banen. Omdat het aantal banen weer toeneemt, is het logisch dat het budget omlaag gaat. Dit is samen met gemeenten eerder zo afgesproken, aldus de minster.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) blijft in gesprek met de minister.

18 augustus 2010

3 spandoeken verwijderd tijdens Giro d'Italia

De politie heeft tijdens de Giro d'Italia 3 spandoeken verwijderd met mogelijk beledigende teksten voor Italianen. Eerder was er al bekend dat er twee doeken waren verwijderd. Uit raadsvragen blijkt nu dat het er drie waren.
Er was korte tijd verwarring over de verwijdering van de doeken omdat een agent dacht dat alle politieke uitingen langs de route aan de hand van de Algemene Plaatselijke Verordening verwijderd moesten worden. Dit bleek volgens politie en gemeente echter achteraf uitdrukkelijk niet het geval. De politie zou de doeken verwijderd hebben omdat zij bang was voor een reactie vanuit Italiaans publiek. Om een mogelijke verstoring van de openbare orde en veiligheid te voorkomen, zijn de doeken in beslag genomen.

Bron: DNU en gemeente Utrecht

Utrechtse aanpak heroïneverstrekking groot succes


De Utrechtse aanpak van heroïneverslaafden is een groot succes. Dat zegt wethouder Victor Everhardt. Sinds tien jaar krijgen drugsverslaafden in Utrecht gratis heroïne onder medische begeleiding. Overlastgevende, criminele verslaafden zijn daardoor vrijwel geheel uit het straatbeeld verdwenen. Omdat deze aanpak zo goed is voor de stad, wil de wethouder het tienjarig jubileum uitgebreid vieren.

Foto: Sietse Brouwer

17 augustus 2010

Aantal zwerfjongeren veel hoger dan gedacht

Het aantal zwerfjongeren in Nederland is in werkelijkheid veel hoger dan tot nu toe werd aangenomen. Dat zegt Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN). In 2008 werd er door de Algemene Rekenkamer geschat dat er 6000 jongeren zijn die in Nederland op straat leven. De Rekenkamer heeft echter alleen gekeken naar het aantal bij opvangcentra aangemelde jongeren.

Buiten de hulpverlening om zijn er waarschijnlijk nog veel meer jongeren die op straat leven.

Naar aanleiding van gesprekken die de SZN heeft gevoerd met verschillende hulpverleners, is duidelijk geworden dat een hele grote groep jongeren niet bekend is bij de opvang omdat deze te weinig capaciteit heeft of niet aansluit bij de wensen van jonge daklozen.

In Utrecht kunnen zwerfjongeren onder andere terecht bij jongerenopvanghuis Singelzicht.
Foto: Sietse Brouwer

13 augustus 2010

Verplicht inburgeren voor Turken onwettig


Turkse immigranten met een tijdelijke verblijfsvergunning kunnen niet worden verplicht om in te burgeren. Dat is de uitspraak van een Rotterdamse rechter. Twee Turkse migranten hadden een rechtszaak aangespannen omdat de nieuwe Wet Inburgering uit 2007 in strijd zou zijn met Europese regelgeving. De rechter heeft hen daarin gelijk gegeven.

Met de nieuwe Wet Inburgering worden Turkse immigranten verplicht een inburgeringsexamen te doen voordat zij een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd kunnen krijgen. Volgens de rechter is de verplichte inburgering van Turkse migranten echter in strijd met de non-discriminatiebepaling uit de associatieovereenkomste die is afgesloten tussen Turkije en de Europese Unie. Die overeenkomst bepaalt dat Turken niet meer geld mogen betalen om een verblijfsvergunning te krijgen dan EUburgers. En een inburgeringsexamen kost geld. Daarnaast is de verplichting in strijd met een besluit waarin staat dat EU-lidstaten sinds 1 december 1980 geen nieuwe maatregelen mogen invoeren die de positie van Turkse werknemers op de arbeidsmarkt belemmert. Volgens de rechtbank is dat bij het verplichte inburgeringsexamen wel het geval.

Het ministerie van Wonen, Werk en Inkomen bestudeert de uitspraak. De mogelijkheid voor Turken om in te burgeren, blijft echter open, ook in Utrecht. Turkse migranten kunnen zich vrijwillig melden voor een inburgeringscursus.

Bron: RTV Rijnmond, de Volkskrant en gemeente Utrecht
Foto: Willem Mes

04 augustus 2010

Feestelijke opening Vorstelijk Complex


Op 14 september opent prinses Máxima het Vorstelijk Complex in Zuilen. Het nieuwe sociaal culturele centrum in Zuilen is een samenwerking van ZIMIHC-Huis voor Amateurkunst, welzijnsorganisatie Portes en horecaonderneming The Colour Kitchen.

Amateurkunstenaars kunnen bij ZIMIHC terecht voor advies, ondersteuning en wijkcoaching. Vanuit Portes is er onder andere een kinderopvang, ouderenwerk en hulp bij het zoeken naar een baan. En onder het motto 'Verschillen moet je uitvergroten in plaats van ze weg te stoppen' runt Colour Kitchen in het complex een restaurant met jongeren van verschillende culturele achtergronden die een achterstand hebben tot de arbeidsmarkt.

Vanaf 14 september is het complex aan de Beatrixlaan voor iedereen toegankelijk.
Bron: gemeente Utrecht
Foto: Sietse Brouwer

02 augustus 2010

Investeren in onderwijshuisvesting en vroegtijdige schoolverlaters


Wethouder Onderwijs Jeroen Kreijkamp gaat de komende vier jaar werken aan betere onderwijshuisvesting en een halvering van het aantal vroegtijdige schoolverlaters. Dat zegt hij in een interview met De Stad Utrecht. Hij wil investeren in een beter binnenklimaat door het verbeteren van de docentenopleidingen, stages en voorschoolse opvang. Ook wil hij ervoor zorgen dat er in elke Utrechtse wijk goede scholen aanwezig zijn zodat ouders niet hoeven uit te wijken naar een andere wijk.

Lees hier het hele interview met de wethouder.
Foto: Bert Spiertz

29 juli 2010

Camerabewaking stationsgebied uitgebreid


In het Utrechtse stationsgebied komen ca. twintig extra beveiligingscamera's. De gemeente heeft de aanbestedingsprocedure voor de aanschaf van de camera's gestart. In oktober dit jaar zal begonnen worden met het installeren ervan.

De extra camera's worden gesubsidieerd door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb). Ze maken onderdeel uit van het programma Cameratoezicht in openbaar-vervoergebieden CTOV. In het programma zijn ook andere belangrijke vervoerscentra van Nederland opgenomen in onder andere Den Haag, Amsterdam, Leiden, Rotterdam, Eindhoven en Schiphol. De camera's moeten zorgen voor meer veiligheid in het stationsgebied.

Bron: gemeente Utrecht
Foto: Jan Lankveld

27 juli 2010

Boete Restaurant Grenzeloos blijft intact

Café Averechts en Stichting Lauw Recht (STIL) moeten ook na het hoger beroep nog duizenden euro's boete betalen voor het inzetten van asielzoekers. De twee organisaties waren tot boetes van 24.000 euro veroordeeld voor het project Restaurant Grenzeloos. Omdat de procedure zo lang heeft geduurd, zijn de boetes teruggebracht naar 22.800 euro voor het overtreden van de Wet Arbeid Vreemdelingen.

Onder de naam 'Restaurant Grenzeloos' werden er in het Utrechtse café Averechts 8 jaar lang maaltijden verzorgd door uitgeproceerde asielzoekers. Elke dinsdagavond kookten zij er en serveerden maaltijden uit. De opbrengst was bestemd voor stichting STIL. Met het project wilden het café en stichting STIL asielzoekers de kans geven iets te doen en kennis te laten maken met andere Utrechters. En andersom asielzoekers tegenover andere Utrechters een gezicht geven.

In 2007 maakte de Arbeidsinspectie een einde aan het project. De drie toen aanwezige koks werden gearresteerd. Twee van de drie opgepakte ongedocumenteerde koks hebben respectievelijk 6 en 8 maanden in vreemdelingenbewaring gezeten. Zowel Stichting STIL als Café Averechts kregen een boete van 24 duizend euro opgelegd wegens uitbuiting van illegale werknemers. Hoewel de asielzoekers dat vrijwillig deden, was er sprake van werk, oordeelde de rechter.

Politie, gemeente en poltici waren op de hoogte van het project. De gemeente Utrecht heeft het initiatief jarenlang gesubsidieerd. Er werd openlijk reclame gemaakt voor het project. STIL kreeg van de gemeente Utrecht een lening om de boete te betalen, in afwachting van het beroep.

Bron: RTV Utrecht, Café Averechts en STIL
Foto: Sietse Brouwer

26 juli 2010

Ton Rabobank voor sociale cohesie


Rabobank Utrecht stelt met het Rabo Dichtbij Fonds € 100.000 beschikbaar voor projecten die bijdragen aan meer sociale cohesie. Het projectgeld wordt verdeeld onder 21 verenigingen en stichtingen in het werkgebied Utrecht die het goed kunnen gebruiken.

Aanvragen van het geld kan via de website van het Dichtbij fonds. Daar kunnen deelnemers tot 31 augustus een video van hun project uploaden. Bezoekers van de website kunnen tot en met 30 september stemmen op hun favoriete initiatieven. Daarna worden de winnaars bekendgemaakt.

Bron: Rabobank
Foto: Bert Spiertz

23 juli 2010

Zwangere asielzoeksters meer risico op medische complicaties


Zwangere asielzoeksters hebben vier tot vijf keer zoveel kans op levensbedreigende complicaties tijdens hun zwangerschap dan Nederlandse vrouwen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum.

Toegang tot goede medische zorg is in asielzoekerscentra vaak slecht. In Leersum overleed een Somalische vrouw onlangs aan de complicaties van haar zwangerschap omdat medische zorg niet op tijd geregeld werd.

Bron: Volkskrant
Foto: Willem Mes

22 juli 2010

Hirsch Ballin: Utrecht deed genoeg om wegpesten homostel te voorkomen


Utrecht heeft genoeg maatregelen getroffen om het wegpesten van het homostel Ton en Hans uit Leidsche Rijn te voorkomen. Dat schrijft minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie Hirsch Ballin in antwoord op de kamervragen van Miltenburg en Teeven en Spekman en Kuiken. Het stel maakte half juni via een artikel in het AD bekend hun huis te verkopen na anderhalf jaar getreiterd te zijn door buurtbewoners.

Volgens de minister doen politie, justitie en gemeente er in de wijk Leidsche Rijn alles aan om het pesten aan te pakken. Omdat het pesten echter stiekem gebeurt, is het nauwelijks mogelijk voldoende bewijslast te verzamelen. Daarnaast denkt de minister dat gemeenten door de onlangs aangenomen voetbalwet en de 'Aanpak woonoverlast en verloedering' voldoende maatregelen in handen hebben om het treiteren aan te kunnen pakken.

De gemeente heeft samen met politie, justitie, woningcorporaties en welzijnsinstellingen gezorgd voor een wijkgerichte aanpak waarbij zowel gedupeerden als daders worden betrokken.

Bron: Rijksoverheid
Foto: Sietse Brouwer

21 juli 2010

Stichting De Wilg naar Gay Pride

Stichting De Wilg neemt Utrechtse homo's met een lichte verstandelijke beperking mee naar de Gay Pride in Amsterdam. Onder mensen met een verstandelijke beperking is homoseksualiteit vaak een nog moeilijk te bespreken thema. De Wilg wil met het uitstapje zorgen voor meer zichtbaarheid van deze groep mensen in onze samenleving.

Bron: De Stad Utrecht

Gemeenten schieten tekort in huisvesting asielzoekers


Driekwart van de gemeenten doet te weinig moeite om asielzoekers met een verblijfsvergunning aan een huis te helpen. Dat zegt voorzitter Ed Nijpels van de Taskforce Thuisgeven.

Op dit moment wachten ruim 5100 asielzoekers in opvangcentra op een passende woning. Onder leiding van Nijpels zal de Taskforce zal gaan werken aan het terugbrengen van de wachttijd op een woning tot drie maanden.

Lees het hele artikel in de Volkskrant
Foto: Sietse Brouwer

20 juli 2010

Utrechtse wethouder lid van ArmoedecoalitieWethouder van Sociale Zaken Rinda den Besten neemt deel aan de Armoedecoalitie die onlangs door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is opgericht. In het kader van het Europees Jaar van de Armoedebestrijding zal zij zich de komende tijd inzetten om meer aandacht te vragen voor armoede en sociale uitsluiting. Andere armoedeambassadeurs zijn oud-premier Ruud Lubbers, acteur Mimoun Ouled Radi en tafeltennisser Trinko Keen.

Bron: De Stad Utrecht
Foto: gemeente Utrecht