23 september 2015

Utrecht verwelkomt

De komst van (meer) vluchtelingen naar Utrecht roept discussie op. Niet iedereen zit erop te wachten. Toch valt vooral op, dat veel mensen willen helpen zorgen voor een warm Utrechts welkom. Lees meer op de site van U voor Vluchtelingen.

Armoede in Utrecht: eigen schuld dikke bult?


Stadspodium Utrecht vraagt arm en rijk, actievoerders en politici om mee te praten over armoede, schuld en schulden, tijdens een Stadsgesprek in ZIMIHC theater Stefanus op woensdag 7 oktober. Lees meer

16 september 2015

Honderden vluchtelingen in noodopvang Jaarbeurs


In Utrecht worden vanaf vandaag voor een periode van voorlopig zeven weken in totaal 500 vluchtelingen opgevangen in de Jaarbeurs. De eerste 200 vluchtelingen zijn vanavond aangekomen met bussen. Het college van Utrecht meldde begin deze week al zich in te spannen voor het vinden van panden om tijdelijk 200 tot 250 vluchtelingen op te vangen. Dit proces kwam in een stroomversnelling toen het COA vandaag (15-9-2015)  aangaf dat de acute nood voor opvang urgenter en groter is dan voorzien.

De honderden mensen kregen eerst iets warm te eten en mochten daarna zelf met een matras een plek opzoeken in de grote hal. Geen ideale omstandigheden, wel een goede tijdelijke oplossing in deze moeilijke situatie. De gemeente zoekt ondertussen onverminderd voort naar naar tijdelijke locaties voor een langere periode.

Wethouder Margriet Jongerius was aanwezig en sprak met enkele vluchtelingen. Tegenover de pers zei de wethouder: “Deze tijdelijke opvang past in de lange traditie van Utrecht als mensenrechtenstad. Het is hartverwarmend om te merken dat mensen en organisaties in de stad ook een steentje willen bijdragen. Wij zijn als gemeente heel blij met de mogelijkheid die de Jaarbeurs biedt.”

De gemeente organiseert woensdagavond (16-9) een informatieavond voor omwonenden en andere belangstellenden. Daarbij is het COA aanwezig om informatie te geven, ook over mogelijkheden voor vrijwillige inzet en bijdragen. De avond vindt plaats van 18.00 tot 20.00 uur in zaal 2.15 op de tweede verdieping van het Beatrixgebouw. De hoofdingang vindt u aan de Croeselaan.

Lees het artikel en meer nieuws op DUIC en in andere lokale media.
Volg ook utrecht.nl/noodopvang-asielzoekers


08 september 2015

Oproep PAX: Rutte, verwelkom vluchtelingen!

De vluchtelingenstroom naar Europa is groot, maar het allergrootste deel van hen wordt opgevangen in de regio. Miljoenen leven daar onder vaak erbarmelijke omstandigheden. Om daarin verlichting te brengen is humanitaire hulp onontbeerlijk.

Door de strenge controle aan de buitengrenzen van Europa, zijn er steeds minder vluchtwegen. Daardoor is de oversteek steeds gevaarlijker geworden. Om te voorkomen dat mensen op zee verdrinken, moeten er veilige vluchtroutes komen.

Vluchtelingen hebben recht op veiligheid. En op een toekomstperspectief. Om die rechten te beschermen is nu actie nodig. Daarom roepen we premier Rutte op ruimhartig vluchtelingen toe te laten.

 
4Premier Rutte moet leiderschap tonen in de vluchtelingencrisis. Dat kan door:

•meteen akkoord te gaan met nieuwe voorstellen om vluchtelingen die in Italië, Griekenland en Hongarije niet menswaardig kunnen worden opgevangen, te verdelen. Nederland moet ten minste 8.000 vluchtelingen welkom heten;

•bij te dragen aan de benodigde middelen voor noodzakelijke humanitaire hulp in de buurlanden van Syrië;

•het creëren van meer veilige en legale routes naar Europa voor mensen die op de vlucht zijn voor conflicten en vervolging.

 
Deze oproep aan premier Rutte wordt ondersteund door Amnesty International, OxfamNovib, Vluchtelingenwerk en PAX.

Roep premier Rutte op vluchtelingen ruimhartig toe te laten.
 
 
Vrede. Wie durft?


Vriendelijke groet,

Jan Gruiters, algemeen directeur PAXvoorvrede

 

RTV Utrecht brengt regionale initiatieven voor opvang van vluchtelingen in kaart


 
PROVINCIE UTRECHT
Gemeenten in de provincie spannen zich in om grote(re) aantallen vluchtelingen op te vangen. Ook steeds meer organisaties en individuen willen bijdragen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vraagt mensen die iets willen doen wel om eerst contact op te nemen. Lees het artikel op de site van RTV Utrecht