27 augustus 2014

Studium Generale presenteert: Movies: Science and the City

Uitdagingen voor de stad

Hoe zou de stad van de toekomst eruit kunnen zien? In de bioscoop komen gedachte-experimenten tot leven. Veel films en documentaires schetsen utopische beelden of juist angstscenario’s over technologische vooruitgang, politieke ideeën of sociale ontwikkelingen. Kunnen we inspiratie opdoen voor Utrecht om de stad gezonder, slimmer en eerlijker te maken? Duik samen met Utrechtse politici en wetenschappers het filmtheater in en praat mee naar aanleiding van drie spraakmakende, internationale documentaires.
 
Wanneer:
Maandag 6 oktober: Healthy City: Forks Over Knives
Maandag 3 november: Smart City: Ecopolis
Maandag 1 december: Fair City: Inequality for All
Tijd: 19.00 - 21.00 uur
Waar:  Filmtheater 't Hoogt, Hoogt 4, Utrecht

Barbara Oomen over Mensenrechten en Onderwijs


Over het onderwijs heeft iedereen wel een mening. Steve Jobsscholen, Iederwijs of de Vrije School; nieuwe methodes worden de hemel in geprezen of verguisd. Het publieke debat kenmerkt zich helaas eerder door emoties dan door steekhoudende argumenten of bewijs. Welke onderwijsvernieuwingen werken wel en wat kan volgens de wetenschap de prullenbak in?
Steeds vroeger beginnen we met toetsen en testen van kinderen. Je bent nooit te oud om te leren, maar kan je wel té jong zijn? De Cito-toets speelt een grote rol, leidt dit tot meer teaching to the test? Wat moet je kinderen bijbrengen op school, alleen rekenen en taal of is er meer? En hoe verschillen jongens en meisjes?

Goed onderwijs met kansen voor ieder kind, dat willen we allemaal. Maar welke taken liggen bij de school, de ouders en breder in de samenleving? Is onderwijs het middel tot een maakbare samenleving? Wetenschappers uit verschillende disciplines onderzoeken onderwijs, in het bijzonder vanuit het perspectief van de opvoeding, en koppelen dit aan de actualiteit.

Locatie: Academiegebouw
Datum: 29 oktober
Tijd: 20.00 uur

25 augustus 2014

Rainbow Cities Newsletter


Het Rainbow Cities Network van Europese steden (waaronder Utrecht) die een actief LHBT-beleid voeren, brengt sinds begin deze maand een Engelstalige nieuwsbrief uit.
Bent u geïnteresseerd in wat er internationaal gebeurt op het gebied van lokaal LHBT-beleid? Meld u dan
hier aan als abonnee.

20 augustus 2014

Privacyrede 2014, Sluiten privacy en veiligheid elkaar uit?

Lezing van Studium Generale op dinsdag 2 september in de Senaatszaal van het Academiegebouw. Zie voor details over de lezing, de sprekers, locatie en tijd: de site van Studium Generale.

18 augustus 2014

Bescherming privacy in groot aantal gemeenten onvoldoende.

Privacygevoelige informatie van burgers geniet in een een groot aantal gemeenten onvoldoende bescherming, bij gebrek aan voorgenomen maatregelen in verband met de drie grote zorgdecentralisaties van 1 januari 2015. Dit blijkt uit onderzoek van NRC Handelsblad onder 50 gemeenten, die representatief zijn voor Nederland. Tien gemeenten weten nog helemaal niet hoe ze willen omgaan met nieuw te verwerken gevoelige informatie, zoals het medisch dossier en het strafblad.
Decentralisaties
Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) waarschuwde al verschillende malen voor het privacygevaar van de decentralisaties. In juni schreef het nog een “nijdige” brief aan minister Plasterk (PvdA, Binnenlandse Zaken), nadat die had opgemerkt dat privacybescherming gezien kon worden als onderdeel van een “lerende praktijk”.
Onacceptabel, stelt het CBP: naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens kan niet “worden opgeschort.” Die boodschap is niet in alle gemeenten aangekomen.
Utrecht
Omdat in Utrecht een speciaal privacyprotocol ontbreekt of is nog niet uitgewerkt, wordt onze stad als ‘middenmoot' aangemerkt. Lees meer.....