12 oktober 2015

GEEN PLAATS VOOR RACISME IN ONDERWIJS

Op maandag 19 oktober 2015 (aanvang 20.00uur) vindt de Utrechtse bijeenkomst plaats van de landelijke campagne Onderhuids. In Wijkcentrum Oase gaan we op zoek naar onze eigen verborgen voorkeuren, vooroordelen en stereotyperingen.


Bas Gadiot doet de Onderhuids-test met de zaal, er is een debat, een interview met wethouder Margriet Jongerius. Anousha Nzume en Joris Brussels, Case Mayfield en Ghariben zijn erbij en laten van zich horen! De avond wordt afgesloten met muziek van Three Times a Stone en een drankje in Mensenrechtencafé Utrecht.

De campagne Onderhuids gaat over (on)bedoelde of (on)bewuste raciale discriminatie.
Onderhuids organiseerde het afgelopen jaar twaalf bijeenkomsten van Hengelo tot Middelburg. Samenwerking met maatschappelijke organisaties, (betaald) voetbalclubs en instellingen was essentieel.  De avond in Utrecht is de laatste bijeenkomst vóór de presentatie van het Onderhuids Maatschappelijk Akkoord aan Lodewijk Asscher op 28 oktober.


Utrechtse samenwerking Voor het evenement in Utrecht werkt Onderhuids samen met Al Amal, Stichting Asha, Artikel 1 Midden Nederland, het Mensenrechtencafé Utrecht, Stichting Ulu Moskee, Stichting Multicultureel Netwerk, het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (UU), het Centrum voor Conflict Studies (UU), het Ethiek Instituut (UU) en de Vrije Universiteit  Amsterdam. Het evenement wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente. Utrecht was de eerste grote gemeente die de campagne Onderhuids steunde.  

Deelname is gratis. Aanmelden via: ablok@ddvl.nl wordt op prijs gesteld, maar hoeft niet.

Kom ook! En geef de uitnodiging door. 
Lees meer over de campagne op de site van Onderhuids 

Stadsdialoog zwarte piet


De Initiatiefgroep Pietendialoog organiseert op dinsdag 13 oktober de vierde Utrechtse stadsdialoog over de figuur van zwarte piet in het Sinterklaasfeest.

 
 

 

De dialoogavond wordt voorgezeten door Klaas Drupsteen. Anousha Nzume verzorgt een inleiding over het thema. Marco van den Berge, een van de Pieten die actief is bij de intocht in Utrecht, vertelt vanuit zijn ervaring. Daarna gaan we aan verschillende tafels in gesprek over het thema. Utrecht in dialoog zal de dialoog aan de tafels begeleiden.

De bijeenkomst start op 13 oktober om 20:00 uur in Oase,  Cartesiusweg 11, 3534 BA Utrecht (inloop vanaf 19:30 uur). Je kunt je hier aanmelden                                  

De Utrechtse initiatiefgroep die de Pietendialoog organiseert is een samenwerkingsverband van de Stichting stadsontspanning Utrecht (organisator van de intocht), Stichting Asha, Saluti Utrecht, Spelenderwijs Utrecht, Ludens, kinderopvang Utrecht, Utrecht in Dialoog, Artikel1 Midden Nederland en Nederland Wordt Beter.  Lees meer op de site van Utrecht in dialoog


08 oktober 2015

Uniek concert als welkom voor nieuwe vluchtelingen op 9 oktober

Catching Cultures Orchestra

Een gezamenlijke orkest van De Tegenwind en de Band zonder Verblijfsvergunning. Het Utrechtse orkest De Tegenwind en de Band zonder Verblijfsvergunning van muzikanten uit het Utrechtse asielzoekerscentrum, vormen samen de Catching Cultures Orchestra. Zij spelen een welkomstconcert voor nieuwe vluchtelingen op 9 oktober, in Tivoli/Vredenburg. De Tegenwind, opgericht in 1984, heeft altijd naar wegen gezocht om met optredens op een positieve manier bij te dragen aan de wereld om ons heen. De Band zonder Verblijfsvergunning is op verzoek van vluchtelingen opgericht met steun van de stichting De Vrolijkheid. Aanleiding was een concert van Orchestre Partout met vluchtelingen uit het AZC in Alkmaar.


Muziek verbindt, inspireert, ontroert of maakt je vrolijk. De muzikanten van beide orkesten willen gezamenlijk de nieuwe vluchtelingen naar ons land verwelkomen, met muziek uit o.a. Syrië, Iran, Turkije, Nederland en Zuid-Afrika. De Tegenwind heeft het initiatief genomen om ook in Almere en Echt, met de Vrolijkheid en met de COA, een gezamenlijk orkest van stadsbewoners en asielzoekers te vormen. Daaruit wordt een orkest geformeerd om in 2016 op festivals te spelen.

Een filmische impressie van een eerder concert in Utrecht is te vinden op www.tegenwind.nl

Op 9 oktober bouwen we hier op voort en we voegen een Syrisch nummer toe dat met leden van de Band zonder Verblijfsvergunning is gespeeld in Orchestre Bicyclette, het honderd koppig fietsend orkest dat optrad tijdens de Grand Depart van de Tour de France in Utrecht. Het concert in Tivoli Vredenburg vangt aan om 7 uur en vindt plaats in de hal. Toegang is gratis, iedereen is van harte welkom. Het concert wordt ondersteund door de gemeente Utrecht.

Voor meer informatie kunt u bellen of mailen naar Hermine Schneider, 0623536421 hschneider@tiscali.nl en Roelof Wittink, 0628523193, roelof.wittink@gmail.com

De Wij Maken Utrecht-trofee


Deze prijs van de gemeente Utrecht gaat naar het beste initiatief dat de stad, wijk of buurt een stukje mooier maakt. Ik kan het iedereen aanraden om mee te doen. En wie weet ken je ook een oudere voor wie het geschikt is. In het winnende project worden ouderen aan een vast eetadres in de buurt gekoppeld.
 
Bekijk het filmpje via onderstaande link:
http://www.uindewijk.nl/leidscherijn/artikel/5394

Stichting eet mee
https://www.eetmee.nl/eet-mee-vaste-gast-voor-ouderen-in-hun-buurt

04 oktober 2015

Evgeny Morozov in Utrecht op 29 oktober 2015


Many tech companies pretend that their products contribute to a just and equal society. They offer ‘free’ services in exchange for our data. But what are the economical, political and social consequences of these seemingly beneficial deals? And why do our governments go along with plans coming out of Silicon Valley?

Internet skeptic Evgeny Morozov (Belarus, 1984) will present his views on the promises made by tech companies and the attitude of governments in these issues.

This lecture is presented in collaboration with Hacking Habitat, and part of Residenties in Utrecht.

TICKETS:
http://bit.ly/evgeny_morozov_tickets

Read more about Evgeny Morozov: http://www.evgenymorozov.com/

Read more about the Impakt Festival 2015: www.impakt.nl

Read more about Hacking Habitat: www.hackinghabitat.com

01 oktober 2015

Geen Zwarte Piet meer op Utrechtse openbare basisscholen

'Wij willen niet dat kinderen zich gekwetst voelen door ons onderwijsaanbod. Wij bieden kinderen, álle kinderen, een veilige en prettige leeromgeving.'

Op openbare basisscholen in Utrecht komt Zwarte Piet voortaan niet meer langs. Dat meldt de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht (SPO), verantwoordelijk voor 32 scholen, in een persbericht.
Het besluit is met de schoolbesturen genomen.
De SPO verwijst naar recente uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens en de Rechtbank Amsterdam, en het advies van de mensenrechtenwerkgroep van de VN, waarin wordt gesteld dat de figuur Zwarte Piet racistische elementen heeft. Daarom 'is voor Zwarte Piet of andere kwetsende negatieve stereotyperingen, geen plaats in het Sinterklaasfeest op onze scholen', aldus de SPO. Op elke school wordt overlegd met de betreffende oudercommissie over de invulling van het Sinterklaasfeest.