03 maart 2010

Utrecht wint de Lantaarnprijs 2009
Op 3 maart 2009 ontving de gemeente Utrecht de Lantaarnprijs uit handen van Peter Rehwinkel, burgemeester van Naarden. De prijs gaat naar de gemeente die het beste presteert op homo-emancipatie. De prijs is verbonden aan het tweejaarlijkse monitoronderzoek dat MOVISIE doet naar het lokale homo-emancipatiebeleid van gemeenten.
De jury waardeerde Utrecht vooral om het volledig integreren van homobeleid in haar bredere beleid. De slogan 'I want to recruit you' (ontleend aan de zin waar de eerste Amerikaanse homopoliticus zijn toespraken altijd mee begon) vond de jury zeer krachtig. De jury roemde ook het professionele materiaal dat wordt ontwikkeld, het gesloten convenant met scholen en de verviervoudiging van het met homo-emancipatie gemoeide budget.
De Lantaarnprijs wordt uitgereikt aan de gemeente die het best scoort in het tweejaarlijkse monitoronderzoek dat MOVISIE doet naar het lokale homo-emancipatiebeleid van gemeenten. Aan het onderzoek dat plaatsvond in het najaar van 2008, namen 172 gemeenten deel. Den Haag, Utrecht en Nijmegen eindigden met een gelijk aantal punten. De jury besliste na een presentatie wie de winnaar werd. Eerder wonnen Nijmegen (in 2003) en Rotterdam (in 2006) de prijs.