30 september 2010

Erasmus School of Law Conference: Socioeconomic Participation of Minorities



From 27 to 29 October, The Erasmus School of Law in Rotterdam is hosting a conference on the Socioeconomic Participation of Minorities in Relation to Their Right to (Respect For) Identity.

An excerpt about the conference:

"The first MRN conference focuses on a theme that has not been explored yet, more particularly the socio-economic participation of minorities in relation to their right to (respect for) identity. Everybody is aware of the severe problems in terms of actual access to and enjoyment of (even very basic) social and economic rights by persons belonging to minorities. At the same time, there is ample awareness about hypes concerning prohibitions to wear the veil at school, and persons being fired because of unauthorized absences due to religious observances. Similarly, mismatches in linguistic proficiencies can also lead to flawed access to social services and public administration"
More information about the conference and registration can be found here.

22 september 2010

Armoedepraktijkweek


De Utrechtse Armoedecoalitie organiseert in de week van 11 tot 15 oktober een armoedepraktijkweek, zodat je ook aan den lijve kan ondervinden wat het is om in armoede te leven. Twaalf organisaties hebben samen 14 praktijken verzameld om in deze week te laten zien aan gemeenteambtenaren, raadsleden en medewerkers van de uitvoeringsorganisaties. U kunt u tot 1 oktober opgeven bij Joke Ruiter (jokeruiter@tussenvoorziening.nl), o.v.v. de Praktijk(en) die u wilt bezoeken en uw mailadres. U kunt zich natuurlijk voor meerdere praktijken opgeven.

Maandag 11 oktober
PRAKTIJK 1: In gesprek met leerlingen van Zorgwacht
PRAKTIJK 2: Op de T bij Leergeld
PRAKTIJK 3: Speel het Armoedespel

Dinsdag 12 oktober
PRAKTIJK 4: Laat uw doopceel lichten!
PRAKTIJK 5: Maak kennis met de wereld van dak- en thuislozen
PRAKTIJK 6: Help bij een Voedselbank

Woensdag 13 oktober
PRAKTIJK 7: Grijp je kans
PRAKTIJK 8: Was goed!
PRAKTIJK 9: Voedselpakket aan huis
PRAKTIJK 10: Langdurig rondkomen van weinig geld

Donderdag 14 oktober
PRAKTIJK 11: Rondetafelgesprek: nog steeds op de vlucht

Vrijdag 15 oktober
PRAKTIJK 12: Spreekuur dak- en thuislozen
PRAKTIJK 13 Lunch Ubuntu

Uitsmijter: Zondag 17 oktober, Internationale Dag van de Eliminatie van Armoede, spreekt Ingrid Hutten van ATD De Vierde Wereld in de Pniȅlkerk aan de Lessinglaan. Thema: Het geheim van een nieuwe wereld. Aanvang 11.30 uur.

Meer informatie: bekijk het
uitgebreide programma of neem contact op met
Joke Ruiter: 030 - 2340819, jokeruiter@tussenvoorziening.nl of Liesbeth Simpelaar: 030 – 2721140, philofabel@ision.nl.


16 september 2010

Vrede presenteert plannen 2013



Op 6 September jongstlede presenteerde de Vrede van Utrecht haar concept programma voor de viering van 300 jaar Vrede in 2013. Kijk voor een volledig verslag op: http://www.vredevanutrecht2013.nl/

Foto: Anna van Kooij

14 september 2010

"Europe ... and the rest of the world"


14 oktober
in gesprek met Frans Timmermans: 'Europe...and the rest of the world?'

Vrede van Utrecht in samenwerking met Universiteit Utrecht en de Wereldomroep. Nicholaikerk, 19.30, met muziek verzorgd door Festival Global Village. Aanmelden via timmermans@vredevanutrecht.nl.

Verdedigers in de verdediging

Opkomen voor mensenrechten in Israël en Palestina steeds riskanter

Maandag 20 september

YWCA Utrecht

F.C. Dondersstraat 23

Aanvang 20.00 uur / gratis

Organisator: U4P (Utrecht voor Palestina)

Mensenrechtenactivisten Sahar Francis (directeur Addameer Prisoner Support and Human Rights) en Ishai Menuchin (directeur Public Committee Against Torture in Israel) spreken over de wettelijke en praktische beperkingen die zij tijdens hun werk in Israël en de Palestijnse gebieden ondervinden.


Voor mensenrechtenactivisten wordt het steeds moeilijker hun activiteiten voort te zetten, terwijl daar grote behoefte aan is. Sinds januari dit jaar krijgen Israëlische medewerkers van mensenrechtenorganisaties geen visum meer van de Israëlische overheid om in de door Israël bezette Palestijnse gebieden te werken.
Zowel Israëlische als Palestijnse activisten voelen zich steeds meer in het nauw gedreven en ervaren de politieke druk. Ook merken zij dat de maatschappelijke steun voor hun inzet afneemt in Israël.




"Liberté" in 't Hoogt Filmtheater


http://www.hoogt.nl/site.php?active=12,1

Een film over het leven van een groep Roma-zigeuners tijdens de 2e wereldoorlog die akelig actueel is in het licht van de huidige Franse acties tegen Roma-families.

"Tony Gatlif is sinds Latcho Drom de ambassadeur van de zigeunercultuur en weet in deze film de vinger op de wonde leggen. Hij schildert geëngageerd de vrijheidsdrang, het leven en de muziekcultuur van het zwervende volk. Liberté is zijn meest voldragen werk tot op heden: inhoudelijk sterk, hartverwarmend, prachtig gefotografeerd en met een fantastische score."

Bron: website 't Hoogt

Symposium Herstelrecht


Op 3 december 2010 wordt door de Universiteit Utrecht een seminar georganiseerd over 'Herstelrecht, democratie en actief bugerschap' ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van het Tijdschrift voor Herstelrecht. Herstelrecht (Restorative Justice) is een duurzame vorm van rechtspleging, waar ook slachtoffers bij betrokken worden. Het ochtend deel van de studiedag is voor een meer besloten kring van experts. Het middagdeel richt zich op een breed gehoor.

Sprekers op het seminar zijn onder meer Dan van Ness (Prison Fellowship International en Restorative Justice expert), Hans Boutellier, Lode Walgrave, Ivo Aertsen en John Blad. Aan het eind wordt aandacht gegeven aan nieuwe ontwikkelingen en inititatieven, die ontplooid worden binnen het Forum voor Herstelrecht en plannen tot oprichting van een nieuw Instituut hiervoor.

http://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/tijdschriftherstelrecht/2010/2

02 september 2010

Lancering platform voor vrouwenzorg



Het UMC, Agis en het Utrecht Alant Vrouw hebben samen het platform Vrouw in Balans gestart. Vrouwen vanaf dertig jaar worden met het platform geinformeerd over de veranderingen van hun lichaam en de gezondheidsrisico's in verschillende levensfasen.
Het platform is opgericht omdat de initiatiefnemers vinden dat er in de huidige gezondheidszorg te weinig aandacht is voor de verschillen tussen mannen en vrouwen. Op 13 november organiseert het platform in het UMC Utrecht een landelijke vrouwendag.
Bron tekst en afbeelding: Vrouw in Balans

Multiculturele talkshow over powerful women

Op 5 september presenteert Museum Maluku het tweede deel in een reeks talkshows voor jongeren over sterke vrouwen. De talkshow wordt gevuld met inspirerende verhalen van vrouwelijke talenten op het gebied van mode, media, muziek, sport, kunst en cultuur.

Datum: zondag 5 september 2010 | Locatie: MuMa, Kruisstraat 313, Utrecht
Aanvang: 14.30 uur | Entree: 8,50 | Reserveer via info@museum-maluku.nl

Meer informatie via Moluks Museum Maluku.