12 juli 2012

Kinderombudsman: Kinderen onvoldoende gehoord

Kinderen en jongeren kunnen te weinig hun stem laten horen bij beslissingen die hen aangaan, concludeert Kinderombudsman Marc Dullaert in een onderzoek dat hij op 5 juli aanbood aan minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie.

Dullaert onderzocht de klachten van kinderen die vonden dat er onvoldoende naar hen werd geluisterd, bijvoorbeeld bij een uithuisplaatsing, plaatsing in een pleeggezin of bij scheiding van de ouders. Als een kind het idee heeft dat niemand voor hem opkomt kan hij een bijzonder curator krijgen, die wordt door de rechter benoemd. Het blijkt dat maar weinig mensen de bijzonder curator kennen, hij wordt ook niet vaak benoemd.

De Kinderombudsman pleit ervoor in alle situaties waarin kinderen in de knel dreigen te raken, een bijzonder curator te benoemen. Ook moeten er kwaliteitsnormen komen waar bijzonder curatoren aan moeten voldoen en beveelt hij aan een landelijk registratiesysteem van bijzonder curatoren op te zetten.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut, ANP; De Kinderombudsman

04 juli 2012

Honderd activiteiten voor een goed toegankelijk Utrecht

Het college heeft het Plan Agenda 22 2012 - 2018 vastgesteld. Hiermee geeft het college een impuls aan de onafhankelijkheid van mensen met een verstandelijke, langdurig psychische of een lichamelijke beperking. Het plan beschrijft honderd activiteiten die de komende jaren bijdragen aan een goed toegankelijk Utrecht in 2018. 
Utrecht moet voor iedereen toegankelijk zijn in de breedste zin van het woord. Daarom geeft de gemeente in algemeen beleid speciale aandacht aan mensen met een beperking om te waarborgen dat er geen inwoners onbedoeld worden uitgesloten. Het plan moet als vliegwiel fungeren om anderen te inspireren ook activiteiten te ontwikkelen om Utrecht toegankelijk te maken. De activiteiten moeten resulteren in onder andere meer woningen die voor iedereen geschikt zijn, brieven die begrijpelijk zijn, balies en websites die toegankelijk zijn, informatie over de toegankelijkheid van gebouwen en activiteiten, toegankelijk openbaar vervoer en verkeersbeleid waarin ook voetgangers zijn opgenomen.
De gemeente Utrecht besloot al in 2007 te werken volgens Agenda 22. Deze werkmethodiek is een opdracht van de Verenigde Naties aan overheden en gaat ervan uit dat mensen met een beperking recht hebben om deel te nemen aan de samenleving. De gemeente werkt nauw samen met belangenorganisaties zoals het Solgu, Cosbo, Platform GGz en MEE.