29 oktober 2013

Inspirations from all over the world: Buy Nothing Day

http://msalisonjane.wordpress.com/2012/10/23/ever-heard-of-buy-nothing-day/

Image: Brave New Films

Next month, on Saturday November 24th, the global organization Buy Nothing Day is promoting an event where all of its supporters will literally ‘buy nothing’ for a day.

Je kunt meer in Utrecht!

https://utrecht.jekuntmeer.nl/

‘Mensenrechten, bedrijven en de strijd tegen hedendaagse slavernij’

Symposium
Dinsdag 26 november 2013
Van 12.30 tot 17.00 uur, aansluitend borrel

Locatie
De Bazel Conference Centre
Vijzelstraat 32
1017 HL Amsterdam

2 december is door de VN uitgeroepen als Internationale dag voor de afschaffing van slavernij. Op die dag wordt aandacht gevraagd voor de 21 miljoen mensen die wereldwijd gevangen zitten in een vorm van hedendaagse slavernij of uitbuiting. Het College voor de Rechten van de Mens nodigt u voorafgaand aan deze dag uit voor het symposium ‘Mensenrechten, bedrijven en de strijd tegen hedendaagse slavernij’.

Het symposium wil een inspirerende bijeenkomst bieden waar de rol van bedrijven bij het bestrijden van hedendaagse slavernij vanuit diverse perspectieven wordt belicht en bediscussieerd. Welke rol en verantwoordelijkheden leggen de mensenrechten op aan bedrijven, met name ten aanzien van hun toeleveringsketen? Wat kunnen bedrijven bereiken? En hóe kunnen ze bijdragen in de strijd tegen uitbuiting? En wat is de rol en verantwoordelijkheid van andere actoren, zoals de overheid, consumenten en non-gouvernementele organisaties?

Het College organiseert het symposium in samenwerking met de Stichting Herdenking Slavernijverleden 2013. Dit jaar is het 150 jaar geleden dat Nederland de slavernij heeft afgeschaft. De stichting coördineert de herdenking daarvan en vraagt tevens aandacht voor de bestrijding van hedendaagse vormen van slavernij. Het College wil daaraan door middel van dit symposium een bijdrage leveren.
  
Aanmelding
U kunt zich aanmelden bij het secretariaat van het College voor de Rechten van de Mens viasecretariaat@mensenrechten.nl, of telefonisch via 030 888 3 888.


24 oktober 2013

Lancering nieuwsbrief mensenrechteneducatie

Begin deze week lanceerde het College voor de Rechten van de Mens de eerste nieuwsbrief mensenrechteneducatie. De nieuwsbrief is gericht op professionals in het onderwijs en in het veld van mensenrechteneducatie. Nederlandse kinderen blijken binnen Europa het minst te weten van mensenrechten. Ook deed de Raad van Europa – de European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) - afgelopen week aanbevelingen aan Nederland om meer aandacht te besteden aan mensenrechten in het onderwijs.

 Waarom mensenrechteneducatie?
Mensenrechteneducatie gaat over kennis, houding en vaardigheden van de leerlingen. Nederlandse kinderen en jongeren weten niet veel over hun eigen mensenrechten. En dus ook niet over de mensenrechten van anderen. Verbetering van de kennis en de bijbehorende houding en vaardigheden rust de leerlingen beter uit om op school en in de maatschappij met elkaar samen te leven. Mensenrechten bieden de scholen een stabiel, inhoudelijk kompas om invulling te geven aan bijvoorbeeld burgerschap. Daarmee helpt mensenrechteneducatie leraren en scholen om te gaan met processen in de klas en op de school. Hoe spreek je leerlingen aan op pestgedrag? Of op discriminatie van andere leerlingen?

Wat doet het College voor de Rechten van de Mens?
Een van de taken van het College is het stimuleren en coördineren van mensenrechteneducatie. De afgelopen jaren zijn er weinig vorderingen gemaakt in het burgerschapsonderwijs. En mensenrechten komen hierin te weinig aan bod. Het is belangrijk dat leerlingen hun eigen rechten kennen en ook de fundamentele rechten waarop de Nederlandse samenleving gebouwd is. Het College is er dan ook voorstander van dat mensenrechten geen sluitstuk maar integraal onderdeel zijn van burgerschapsonderwijs.

 Afgelopen jaar sprak het College veel mensen en organisaties die betrokken zijn bij het onderwijs, bij vakken als burgerschap en bij het ontwikkelen en aanbieden van lesmateriaal voor mensenrechteneducatie. Er is gelukkig al veel aanbod. Uiteindelijk moet mensenrechteneducatie op de scholen een meer prominente en expliciete positie krijgen. In de eerste nieuwsbrief zijn een aantal succesvolle initiatieven zichtbaar zijn. Nieuwsbrief verschijnt drie tot vier keer per jaar.

Meld u aan op: http://mensenrechten.nl/mensenrechteneducatie-nieuwsbrief

Het UAF bestaat 65 jaar
Op zondagmiddag 3 november zijn jullie welkom bij Ontmoet Oost!
Op twee locaties in Utrecht Oost zijn er workshops en voorstellingen van kunstenaars:
Het UAF bestaat 65 jaar en opent deze dag haar deuren: exposities, muziek en verhalen van vluchtelingkunstenaars (Wilhelminapark 38).
Bij AteliersAL 16 zijn er creatieve workshops en optredens (Archimedeslaan 16).

Om 17 uur sluiten we af met een kunstveiling. De opbrengst hiervan gaat naar het UAF.

Misschien kun je zelf komen, misschien ken je anderen die dit leuk vinden. Stuur dit bericht dan graag door!
http://www.uaf.nl/actueel/agenda/agendadetail/eventlistid/1/eventitemid/153
http://www.cultuurinoost.nl/page/activiteiten

22 oktober 2013

Mensenrechteneducatie in Burgerzaken van gemeente Utrecht
Van 8 tot en met 25 oktober is er in samenwerking tussen gemeente Utrecht en Amnesty International een tentoonstelling ingericht in de wachtruimte van Burgerzaken.

Utrecht hangt 17 oktober de was buiten tegen kindermishandeling


5e Week van de Dialoog in Utrecht


Van 4 tot en met 9 november 2013 vindt, voor het vijfde jaar, in Utrecht de Week van de Dialoog plaats. Er  staan er op diverse locaties en diverse tijdstippen gesprekstafels klaar, bijvoorbeeld in de bibliotheek,  het stadhuis, de Jutter , bij mensen thuis en bij een paar vestigingen van Albert Heijn. Onder leiding van een gespreksleider deel je in ongeveer twee uur je gedachten over het thema: 
Waar kom je vandaan, waar ga je naartoe?

Praat mee en beleef een goed gesprek waarbij nieuwe inzichten opdoet en nieuwe mensen leert kennen. Je wordt warm ontvangen, met een hapje en een drankje. Deelname is gratis. Vertel je ervaringen, dromen en ideeën, luister naar die van anderen en verbreed je horizon! Doe mee aan een dialoog!


21 oktober 2013

Mensenrechten Coalitie werkt 3 ideeën verder uitVoorafgaand aan het grote stadsdebat kwamen vertegenwoordigers van de drie op 20 september uitgekozen ideeën in het Academiegebouw aan het Domplein bijeen om hun ideeën voor de versterking van mensenrechten in Utrecht verder uit te werken. 

De drie ideeën zijn:
1. Het organiseren van de dag van de Kinderrechten
2. 'Dat is ook Utrecht' in marketing uitingen
3. Samenwerking tussen UAF en studentenorganisaties

Op dit moment worden ook andere ideeën verzameld en in december zal een 'markt' worden georganiseerd waarin de voortgang van alle ideeën kunnen worden gepresenteerd. Ideeën kunnen nu reeds worden gemeld via een mail aan l.lewis@utrecht.nl.  

Grote Stadsdebat over Lokale Mensenrechten in Utrecht

Het Grote Stadsdebat van Studium Generale/UU op 21 oktober 2013 over "All Human Rights are Local" nu geheel online te bekijken op: 
Studium Generale Universiteit Utrecht


Door: Laura Mol (programmamaker Studium Generale)
Mensenrechten zitten in het dna van Utrecht: Een debat over mensenrechten in Utrecht?

Hoezo, het gaat toch prima hier? Mensenrechten zullen de meesten associëren met misstanden in Afrika of recentelijk in Rusland. Toch moet we ook naar ons eigen land en onze eigen stad kijken, voor we de blik over de grenzen richten. Er verscheen een kritisch EU-rapport over racisme en de Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer zei afgelopen zondag nog in Buitenhof dat de Nederlandse politiek "populistisch en nationalistisch" is geworden en dat dit leidend is in negatieve stemming tegen vreemdelingen. Is Nederland nog wel zo tolerant?

 Lees alle verslagen op:
Nieuwsblog Studium Generale

12 oktober 2013

Het Grote Stadsdebat over Locale Mensenrechten in Utrecht

Waar Aula van het Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht Wanneer Maandag 21 oktober
Tijd van 20.00 tot 21.30 uur

All human rights are local

Hoe creëer je meer binding tussen bewoners? Door ze op innovatieve manieren samen te laten komen. Vanavond brengen we in kaart hoe Utrechtse wijken er qua mensenrechten, zoals veiligheid en onderdak, voor staan. Met o.a. Aleid Wolfsen(burgemeester Utrecht), mr. Laurien Koster (Voorzitter College voor de Rechten van de Mens), Eduard Nazarski (directeur Amnesty International) en prof. dr. Barbara Oomen(Sociologie van de Mensenrechten, UC Roosevelt).

FRA Mensenrechten Toolkit is Online!

Met medewerking van de gemeente Utrecht kwam in Europees verband de volgende toolkit tot stand:

http://fra.europa.eu/en/joinedup/home

10 oktober 2013

Toekomst van prostitutie in Utrecht


Locatie: De Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht
Datum: 11 oktober 2013, 19:30

Op 12 juli zijn de laatste boten van het Zandpad gesloten. De vergunning van de toenmalige exploitant (ook eigenaar van de boten) is ingetrokken omdat het college misstanden heeft geconstateerd (faciliteren van mensenhandel) Hierdoor is er op dit moment geen raamprostitutie in Utrecht mogelijk. Sinds de sluiting is er veel discussie over mogelijke oplossingen en welke kant het op moet met de raamprostitutie in Utrecht. Daarom organiseert het bestuur samen met raadslid Bouchra Dibi, woordvoerder op dit onderwerp een debat over de toekomst van de raamprostitutie in Utrecht.

In het debat komt o.a. aan de orde:
Wat zijn de consequenties geweest voor de vrouwen die op het Zandpad werkten?
Wat willen we met prostitutie in onze stad? Willen we een nieuwe exploitant van de ramen op het Zandpad? Of gaan we voor de coöperatie? Willen we dat de vrouwen als kleine zelfstandigen aan de slag kunnen? Hoe garanderen we de veiligheid van de vrouwen en zorgen we dat vrouwenhandel en gedwongen prostitutie worden teruggedrongen.
Discussieer mee!

Gasten: Bouchra Dibi (raadslid PvdA), Myrthe Hilkens (voormalig kamerlid PvdA), Frits Rouvoet (hulpverlener op de Amsterdamse wallen) Aleid Wolfsen (burgemeester van Utrecht) Marjan Wijers (specialist mensenhandel)
Debatleider: Karin Boudewijns

Vrij toegang