21 december 2012

Vredesfort Vrede van Utrecht

Het Vredesfort, onderdeel van het educatieprogramma Vrede van Utrecht op School, is een interactieve tentoonstelling waar schoolkinderen aan de slag gaan met de thema’s die ook bij de totstandkoming van de Vrede van Utrecht belangrijk waren. Naast het thema oorlog en vrede is er veel aandacht voor onderwerpen als vooroordelen, pesten en het zondebokverschijnsel. In een zestal nissen van de voormalige kogelvanger is een tweetalige (Engels en Nederlands) buitententoonstelling ingericht.

Wandelen op het Fort
Het terrein van Fort De Bilt is semi-openbaar en zeer geschikt om een wandeling te maken langs het monument, de informatiepanelen en presentaties over de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Vrede van Utrecht 1713-2013. Het terrein is in de regel toegankelijk van maandag tot donderdag tijdens kantooruren. Honden zijn niet toegestaan. Wilt u zekerheid over het geopende hek aan de Biltsestraatweg 160, neem dan vooraf contact met ons op.
Bron: www.vredevanutrecht.nl