31 augustus 2012

Mini-symposium De Vreedzame Wijk op 24 september

Voor de zomer stuurden wij u een vooraankondiging van de aanbieding van het onderzoeksrapport over De Vreedzame Wijk. Dit onderzoek - uitgevoerd door de Universiteit Utrecht in opdracht van de gemeente Utrecht - heeft de invoering van het programma De Vreedzame Wijk in de wijken Overvecht en Kanaleneiland in Utrecht gevolgd. De Vreedzame Wijk komt voort uit De Vreedzame School, een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Hiermee wordt de klas en school een democratische oefenplaats, waar leerlingen een stem krijgen, op een positieve manier met elkaar omgaan en conflicten constructief oplossen. Het programma is inmiddels al op ruim 500 basisscholen in het land ingevoerd; een aantal dat nog jaarlijks toeneemt. Het succes van het programma zou in hoge mate versterkt kunnen worden als ook in de andere contexten waar kinderen opgroeien (familie, straat, vrijetijdsbesteding) gewerkt wordt aan dezelfde pedagogische doelen. Deze aanpak, vormgegeven in De Vreedzame Wijk, slaat aan, zo blijkt. Er is veel belangstelling voor. In de gemeente Utrecht wordt de aanpak nu ingevoerd in vijf andere wijken. En ook in andere steden vindt invoering van De Vreedzame Wijk plaats, o.a. in Amsterdam, Amersfoort en Hoorn. Op maandag 24 september houden we - naar aanleiding van de verschijning van bovengenoemd rapport - een kort symposium. Op deze ochtend wordt niet alleen het onderzoeksrapport door Micha de Winter, hoogleraar Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken, aangeboden aan Rinda den Besten, wethouder Jeugd van de gemeente Utrecht. U wordt tevens geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen in en rond De Vreedzame Wijk en er vindt de première plaats van een voorlichtingsfilm over De Vreedzame Wijk. Het programma voor de ochtend is als volgt: 9.00-9.30 uur: inloop met koffie en thee 9.30 uur: opening door Toke Tom, hoofd afdeling Ontwikkeling van Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de Gemeente Utrecht 9.40 uur: korte inleiding door Leo Pauw, projectleider De Vreedzame School van CED-Groep/Eduniek 9.50 uur: presentatie resultaten van het onderzoek door Micha de Winter, Bob Horjus en Maartje van Dijken 10.10 uur: overhandiging van het rapport aan wethouder Rinda den Besten 10.15 uur: reactie van de wethouder 10.30 uur: presentatie van de stand van zaken t.a.v. De Vreedzame Wijk in Utrecht door Caroline Verhoeff (stedelijk regisseur De Vreedzame Wijk) 10.45 uur: première van de film over De Vreedzame Wijk 11.10 uur: aanbevelingen voor de toekomst van De Vreedzame Wijk door Caroline Verhoeff 11.20 uur: afsluiting door Toke Tom 11.30 uur: gelegenheid voor napraten met koffie en thee. CED-Groep/Eduniek (de ontwikkelaars van De Vreedzame School/Wijk) en de Universiteit Utrecht nodigen u hierbij uit aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst. Deelname is gratis. U kunt zich aanmelden via Daniëlla van der Stelt (d.vanderstelt@eduniek.nl). Als u zich na de vooraankondiging al heeft aan- of afgemeld hoeft U dit uiteraard niet nogmaals te doen. Voor meer informatie over het onderzoeksrapport kunt u contact opnemen met Bob Horjus (b.horjus@uu.nl). Na afloop van de bijeenkomst ontvangen de aanwezigen het rapport. De bijeenkomst vindt plaats op: maandag 24 september van 9.00 tot 11.30 uur Locatie: Vorstelijk Complex (Prinses Beatrixlaan 2a; 3554 JK Utrecht)

22 augustus 2012

Kinderombudsman opent meldpunt voor thuiszitters


De Kinderombudsman opent op 27 augustus een online meldpunt waar kinderen die niet naar school gaan hun ervaringen kunnen vertellen. Dat kondigde de Kinderombudsman aan op 21 augustus.

Het meldpunt blijft drie weken geopend en ook leerkrachten, onderwijsconsulenten en andere beroepskrachten kunnen er hun ervaringen met zogenaamde thuiszitters kwijt. Kinderombudsman Marc Dullaert gaat de meldingen gebruiken voor een onderzoek naar de toegang tot het onderwijs in Nederland. De centrale vraag van dat onderzoek is of het recht op onderwijs voldoende is gewaarborgd.

De Kinderombudsman ontvangt veel klachten over de toegang tot het onderwijs. Die klachten zijn de aanleiding voor het onderzoek samen met de aanbevelingen uit het rapport 'Hoera, ik ga weer naar school', dat de Nationale Ombudsman een jaar geleden uitbracht.
Bron: De Kinderombudsman