22 januari 2015

Milieuzone Utrecht: gemeente verruimt mogelijkheden voor toegang

In overleg met het Solgu heeft het Utrechtse college de mogelijkheden voor het aanvragen van een ontheffing voor toegang tot de milieuzone verruimd voor mensen met een handicap. Inwoners van Utrecht, of mensen die binnen de milieuzone een vast werk- of studieadres hebben, kunnen in aanmerking komen voor een ontheffing op kenteken wanneer zij een lichamelijke beperking hebben. Veel meer over 'Utrecht onbeperkt': Solgu (Stichting Overleg Lichamelijk Gehandicapten Utrecht)

15 januari 2015

Kick-off campagne

Terwijl het aantal meldingen van racisme en discriminatie in Nederland stijgt, denken de meeste Nederlanders geen onderscheid te maken op basis van afkomst of huidskleur. Maar is dit wel zo?

Onderhuids start een nationale bewustwordingscampagne, gericht op dialoog, wederzijds respect en het vergroten van inzicht over vooroordelen.
Onderhuids onderzoekt de rol die geschiedenis, cultuur en macht daarbij spelen. Samen met maatschappelijke organisaties, welzijnsinstellingen, minderheidsgroeperingen, onderwijsinstituten, verenigingen, sportclubs en bonden, kerken en moskeeën, en netwerken van ouderen en jongeren zoekt Onderhuids naar duiding door opinie en debat.
De kick-off van de campage vindt plaats op maandag 19 januari 2015 in het Humanity House in Den Haag.

Meer informatie over de campagne en het programma van de lancering vindt u op de site van Onderhuids