28 februari 2011

Symposium 'Nederlands vs. Europees Migratie Beleid'

Op maandag 7 maart van 18.45-22:00 organiseert de studievereniging Urios een symposium over het Nederlandse migratiebeleid in vergelijking met het Europeses beleid. Een van de vragen die aan de orde zal komen is in hoeverre de maatregelen in het regeerakkoord mogelijk zijn in vergelijking met Europese wetgeving. Ook worden de mogelijke gevolgen van het nieuwe beleid voor migranten besproken. Klik hier voor meer informatie.

14 februari 2011

Jeugdmonitor Utrecht positief over leerlingen basisonderwijs

Ruim 200 leerlingen van groepen 7 en 8 van 39 basisscholen in Utrecht gaven antwoord op vragen over hun gedrag, (psychosociale) gezondheid, thuissituatie en school. De conclusie is dat het overwegend goed gaat met deze Utrechtse basisschoolleerlingen. De meeste resultaten zijn vergelijkbaar met de eerste meting in het basisonderwijs (twee jaar geleden); verschillen zijn veelal verbeteringen. Naast dit algemene beeld laten de resultaten zien dat enkele specifieke groepen op verschillende gebieden minder goed scoren dan het stedelijk gemiddelde. Klik hier voor meer informatie.

08 februari 2011

Happietaria Utrecht dit jaar in Aquacenter Den Hommel

Happietaria is een tijdelijk restaurant dat op vrijwillige basis wordt georganiseerd en gerund door christelijke studenten. Alle opbrengsten van het restaurant gaan naar een goed doel. Dit jaar is het thema van Happietaria ´Jij een bord, zij een bord!´. Happietaria Utrecht gaat geld ophalen voor onderwijs aan kinderen in Sudan. Met dit geld gaat ZOA-Vluchtelingenzorg de toegang tot onderwijs voor de gevluchte kinderen proberen te verbeteren. De opbrengst van het restaurant gaat ondermeer naar de bouw van lokalen, lerarenkamers en latrines, het plaatsen van watertanks en de distributie van schoolmeubilair en schoolmateriaal. De stichting Wilde Ganzen zal de opbrengsten van Happietaria Utrecht vermenigvuldigen met 1,4. Van 28 februari t/m 22 maart zal Happietaria utrecht haar deuren openen in Aquacenter Den Hommel, Kennedylaan 5.

07 februari 2011

Strafbaarstelling van Illegaliteit?

Minister Leers van Vreemdelingenzaken heeft het voornemen illegaal verblijf in Nederland strafbaar gaan stellen. Jan Braat van de gemeente Utrecht houdt zich bezig met asielzoekers en vreest hierdoor het zicht op mensen met gezondheidsproblemen en psychische klachten kwijt te raken. Het strafbaar stellen van illegaal verblijf kan er ook toe leiden dat slachtoffers van mensenhandel geen aangifte meer durven te doen. Andere organisaties die hulp bieden aan illegalen in Utrecht maken zich ook zorgen over de plannen van minister Leers (Bron: NOS, zie 'Angst voor strafbaarheid hulp aan illegalen' , 'Minister Leers blijft bij plan strafbaarheid illegalen' en 'Hulpverleners twijfelen aan toezegging minister Leers'.

02 februari 2011

Vrede van Utrecht 2013: Arts in Conflict opent blog ...

http://www.vredevanutrecht2013.nl/Home/Programma/Lopende-projecten/Arts-in-Conflict.aspx

The Arts in Conflict programme showcases artists in conflict areas from all over the world. The programme will consist of debates, public interventions, showcases and a blog on various projects around the globe.


The blog will soon be live, in the meanwhile check the video 'Homecoming with veterans'...