15 januari 2014

1e Mensenrechtencafé op 12 februari 2014

Bijeenkomst Lokale Mensenrechtencoalitie
  
Deze eerste editie van het mensenrechtencafé biedt het lokale mensenrechtennetwerk de gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan en ideeën en ervaringen uit te wisselen.


Eind vorig jaar is de lokale mensenrechtencoalitie van start gegaan. Bekijk hier het filmpje van de bijeenkomst op 20 september 2013: http://vimeo.com/79285338

Tijdens verschillende bijeenkomsten zijn interessante initiatieven ontstaan, die dit jaar verder doorontwikkeld en uitgevoerd zullen worden. In 2014 gaan wij nu van start met het mensenrechtencafé.

Tijdens het mensenrechtencafé wordt het lokale mensenrechtennetwerk geïnformeerd over de veelheid aan Utrechtse initiatieven en kunnen er ideeën uitgewisseld worden. De deelnemers kunnen elkaar waar nodig onderlinge steun en creativiteit bieden. Tijdens de bijeenkomst zullen er o.a. korte pitches gehouden worden door verschillende initiatiefnemers. Daarnaast is er volop gelegenheid voor ontmoeting en uitwisseling.

Het mensenrechtencafé zal vier keer per jaar georganiseerd worden.

Inloop vanaf 16.30 uur
Programma 17.00 uur tot 18.30 uur
Parnassos, Kruisstraat 201, Utrecht

Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd.

Graag aanmelden vóór 5 februari via mail bij La'shan Lewis: l.lewis@utrecht.nl
Wilt u zelf iets vertellen over het initiatief waar u mee bezig bent? 
Meldt dit dan ook via l.lewis@utrecht.nl

ART 1 meldt: Meldingen Homodiscriminatie verdrievoudigd

http://www.duic.nl/nieuws/59492/meldingen-homodiscriminatie-utrecht-verdrievoudigd/?utm_source=DUIC&utm_campaign=d4a8b67125-DUIC+Nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_term=0_ea6618a461-d4a8b67125-335266921