17 september 2014

Uitnodiging

Uitnodiging

Beste leden van het lokale mensenrechtennetwerk Utrecht,

Hopelijk heeft u 10 oktober al vrijgehouden in uw agenda, naar aanleiding van de vooraankondiging?

We hopen u namelijk te verwelkomen in het Lokale Mensenrechtencafé op vrijdagmiddag 10 oktober aanstaande, van 17.00 tot 19.00 uur.
Het café vindt niet, zoals gewoonlijk, in Parnassos plaats, maar in het Centraal Museum.

We verwachten op 10 oktober ook mensen van buiten Utrecht in ons café: Die middag wordt in het Centraal Museum de Landelijke inspiratiebijeenkomst Mensenrechten en decentralisaties in het sociale domein gehouden, georganiseerd door het landelijk netwerk Mensenrechten Lokaal. (Hierin zijn vertegenwoordigd: de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het University College Roosevelt, het College voor de Rechten van de Mens, Amnesty International en de gemeente Utrecht.)
Deelnemers aan deze bijeenkomst kunnen de middag afsluiten met een drankje in het café om na te praten en kennis te maken met het Utrechtse mensenrechtennetwerk.

Aanmelden inspiratiebijeenkomst
U bent ook hartelijk uitgenodigd voor deze landelijke inspiratiebijeenkomst. Als u hieraan wilt deelnemen kunt u zich bij het landelijk netwerk aanmelden.

Graag zien we u daarna in het café.

Aanmelden café
U kunt zich natuurlijk ook alleen voor het café aanmelden. Die aanmelding kunt u sturen naar: w.de.smet@utrecht.nl.

Pitch
Ook deze keer kunt u aan het begin van het café in een pitch van 2 minuten iets vertellen over uw organisatie of project. De pitch moet eindigen met een vraag aan de aanwezigen. Wilt u een pitch geven, meldt u dat dan even in het mailtje waarmee u zich aanmeldt?

Graag tot ziens op 10 oktober!

16 september 2014

Helping to protect stateless persons in Europe ...

Today we are announcing an event in the European Parliament on 14 October, where we will be handing over the petition to EU representatives. This Brussels event will be attended by a number of European Parliamentarians and will provide a timely opportunity to take stock of broader EU action required to eradicate the global scourge of statelessness.
If you live in an European Union country, please
write to your Members of European Parliament (MEP)  inviting them to attend the event and raise your concerns about the treatment of stateless people in Europe. We have prepared a template email you can send to your MEPs along with an easy to access list of email addresses in order to save you time.
And if you live in or near Brussels then please do join us at our event on 14 October. Finally just a reminder that in order to stay in more regular touch with us and what we are doing you can subscribe to the ENS mailing list here . You can also find information on our website which we recently gave a bit of a makeover.
Thanks again for signing the petition and for helping us spread the word. It is up to Europe to help these individuals rebuild their lives!

Chris Nash
ENS Director

Recht te Voet: Juridisch wandelen in Utrecht


Recht te voet – Vreemde vogels en vrije geluiden uit juridisch Utrecht. Het boek is een rijk geïllustreerde bundel voor een breed publiek over onze democratische rechtsstaat met cultuurhistorische aspecten van Utrecht. De auteurs belichten aan de hand van plekken en wandelingen in de stad, onderwerpen, personen en ontwikkelingen.
Belangrijker is de uitnodiging tot discussie, geformuleerd telkens aan het einde van een hoofdstuk in de vorm van een dilemma.

Het boek is bestemd voor iedereen die geïnteresseerd is in vraagstukken van de rechtsstaat. Studenten in recht, geschiedenis, gedragswetenschappen, bedrijfskunde en economie. Professionals en iedereen die mee wil denken en debatteren over mensenrechten, de rechtsstaat en de rule of law, vanuit de praktijk van alledag.

De redactie van de bundel bestaat uit:
Willem Bekkers, Willem Hendrik Gispen, Corjo Jansen & Willem Noyons

2 Oktober 2014: Eerste Mahatma Gandhi Walk in Utrecht

 

Datum: donderdag 2 oktober 2014
Tijd: 16.00 - 21.30 uur
Locatie: Gandhiplein, verzamelplaats Gandhidreef, Utrecht

Voor Gandhi in Londen, kijk op: http://en.wikipedia.org/wiki/Tavistock_Square

Ik geef om jou! Naastenliefde in het Catharijne Convent


15 september 2014

Inspiration London: Children Rights


The Diversity Advantage Challenge

 

Story telling for diversity


The Council of Europe promotes a new approach to managing increasingly diverse societies based on the concept of Diversity Advantage.               

This stands for:

Recognizing that diversity is not a threat – it can bring competitive benefits for businesses, organisations and communities if managed with competence and in the spirit of inclusion;
  Embracing diversity is not a gimmick for business/organisation/city branding but a philosophy of governance, management and decision-making.

 

The Diversity Advantage Challenge


is a means to raise awareness among the public and private decision-makers about the benefits of diversity and to provide a large number of examples of how organisations, businesses and cities which have realised these benefits by creating innovative products, services, ideas and initiatives. The challenge will help understand better the conditions under which diversity generates innovation and the do’s and don’ts of the process.

is a contest for the best real-life stories of the successful involvement of people of different cultural (ethnic, religious, linguistic) backgrounds in the design of innovative products, services, policies, projects and initiatives. The stories should illustrate how it is possible to harness cultural diversity to the benefit of businesses, organisations and communities.

Interested local authorities, enterprises, civil society organisations, media and other institutions worldwide are invited to share their stories by answering to the questionnaire and sending it to diversity.challenge@coe.int by 31 October 2014. Finalists will be invited at the award ceremony and winner(s) offered a prize (prize fund minimum €10,000) mid-January 2015 in Strasbourg
More information: website Council of Europe.
 

11 september 2014

Privacyrede 2014

"We hebben falen nodig om te kunnen leren, we hebben inefficiëntie nodig om te kunnen herstellen van onze fouten, we moeten risico's nemen om vooruitgang te boeken en we moeten dus een manier vinden om de imperfectie te vieren.

Alleen als we dat doen zal er op de langere termijn nog enige vorm van vrijheid voor ons overblijven. Doen we dat niet dan worden we radertjes in de machine. Ik wil deze rede dan ook eindigen met een quote van Ai Weiwei:
Freedom is a pretty strange thing. Once you’ve experienced it, it remains in your heart, and no one can take it away. Then, as an individual, you can be more powerful than a whole country."

Met deze woorden eindigde de Privacyrede 2014 van Hans de Zwart, directeur van Bits of Freedom. Uitgesproken op 2 september 2014 voor SETUP en Studium Generale UU in het Academiegebouw in Utrecht. Bekijk hier de volledige, mooi geillustreerde, tekst van de rede. 

Who am I? Think again ....


02 september 2014

Check nu simpel MVO risico's

http://www.mvorisicochecker.nl/nl/wereldkaart

Artikelen over data- en privacybescherming

Hierbij een hele lijst met, interessante artikelen over data-/privacybescherming en Big Data van De Correspondent. Zoals je ziet is het een belangrijk onderwerp bij De Correspondent. Ze doen vaak onderzoek in samenwerking met Bits of Freedom.