26 maart 2014

Utrecht wil vluchtelingstudenten meer ruimte geven om te studeren.


 
Wethouder Spigt van Werk & Inkomen sloot daarvoor op 13 maart een intentie-overeenkomst met de Stichting Vluchteling-Studenten UAF. De gemeente wil in samenwerking met UAF bereiken dat (afgestudeerde) vluchtelingstudenten hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten en hun talent blijven inzetten in eigen stad en region.

Niet-afgemaakte studies afronden
De gemeente en UAF onderzoeken samen de voorwaarden waaronder vluchtelingen met behoud van uitkering in Utrecht niet-afgemaakte studies kunnen afronden. En daarbij vrijstelling krijgen van sollicitatieverplichtingen. Het is de bedoeling om uiterlijk per 1 september 2014 hierover afspraken in een convenant vast te leggen en uit te voeren.

Diploma's lager gewaardeerd
Vluchtelingen, die in hun eigen land gestudeerd hebben, merken dat hun diploma's in Nederland vaak lager gewaardeerd worden. Zij moeten in veel gevallen opnieuw een studie volgen, voordat ze mogen werken in hun eigen vakgebied. Daarnaast zijn er vluchtelingen die vanwege oorlog of vlucht niet konden (af)studeren in eigen land. Voor beide groepen is het in Nederland soms lastig om (verder) te studeren. Ondermeer door het niet meer in aanmerking komen voor studiefinanciering, sollicitatieplicht en verlies van uitkering.

Info: Evelien ten Bosch, telefoon 030 286 8365 

06 maart 2014

Vrijheidscolleges in Utrecht
In aanloop naar Bevrijdingsdag organiseren FORUM en Bevrijdingsfestival Utrecht een reeks Vrijheidscolleges in EKKO met als thema de vier vrijheden die Roosevelt in 1941 uitsprak in zijn State of the Union-speech.
 
'Vrijheid van meningsuiting is het politieke recht om je mening en ideeën te communiceren. De term vrijheid van meningsuiting wordt soms als synoniem gebruikte en omvat elke handeling van het zoeken, ontvangen en verstrekken van informatie en ideeën, ongeacht het medium dat wordt gebruikt. In de praktijk is het recht op vrijheid van meningsuiting niet absoluut en is in elk land het recht vaak onderworpen aan beperkingen'.De Vrijheidscolleges worden afgetrapt door Rob Wijnberg (filosoof en hoofdredacteur van decorrespondent.nl) met een college over de verhouding tussen vrijheid van meningsuiting en het recht op privacy. Want hoeveel is onze vrijheid van meningsuiting nog waard als we stiekem in de gaten worden gehouden door de overheid met als doel onze vrijheid te waarborgen? Welke beperkingen werpt dit op voor een open publieke dialoog? Moeten burgers beschermd worden door nationale overheden of speelt Europa hierin een rol? Deze vragen en veel meer tijdens het eerste Vrijheidscollege van Rob Wijnberg met muziek van Knalland.

De Vrijheidscolleges zijn gratis toegankelijk voor iedereen, maar aanmelden is verplicht en kan via deze link.

AGENDA:
Woensdag 12 maart 

Woensdag 26 maart 

Woensdag 9 april 

Woensdag 23 april 

Over vooroordelen bij de politie


Van de Utrechtse antropologe Sophie Gunnink: