24 november 2010

Werkconferentie: 'Ken uw rechten' 9 december


De Landelijke Werkgroep Mudawwanah organiseert met medewerking van Alleato in de provincie Utrecht de werkconferentie ‘Ken uw rechten’. Deze bijeenkomst is bedoeld voor professionals en vrijwilligers werkzaam in diverse sectoren van zorg en welzijn, hulpverlening, veiligheid, onderwijs, sociale en juridische dienstverlening, inburgering en participatie, in zelforganisaties en moskeen. Voor mensen die in hun werk vaak te maken hebben met volwassenen en jongeren met een Marokkaanse of Turkse achtergrond. De bijeenkomst is ook bedoeld voor beleidsmakers en betrokken medewerkers van gemeenten en provincie.

Deze werkconferentie gaat over het Marokkaans (de Mudawwanah) en Turks familierecht; ontwikkelingen, veranderingen én toepassingen in de praktijk, o.a. in relatie met het Nederlandse familierecht en vreemdelingenrecht.

Plaats: Alleato, Adviesbureau voor sociale vraagstukken - tel.: 030 231 38 33
Bemuurde Weerd Westzijde 4, 3513 BH Utrecht

Aanmelding: U kunt zich met bijgevoegd inschrijvingsformulier aanmelden vóór 7 december 2011 per e-mail: jokeverkuijlen@chello.nl


Voor meer informatie kunt u terecht bij: Landelijke Werkgroep Mudawwanah
Joke Verkuijlen, tel. 0418 – 512656 of 06 - 44 61 42 37 jokeverkuijlen@chello.nl

Algemene informatie: http://www.steunremigranten.nl/

Universiteit Utrecht mensenrechten lezing 10 decemberOp 10 december wordt aan de Universiteit Utrecht de eerste Koningsberger-lezing gehouden door de vermaarde Zuid-Afrikaanse mensenrechtenadvocaat, voormalig ANC-activist, schrijver en lid van het Zuid-Afrikaanse Constitutioneel Hof Albie Sachs.

Sachs (geb. 1935) heeft zich zijn leven lang opgeworpen als voorvechter van mensenrechten en democratische waarden. Zo was de blanke Sachs ooit als advocaat actief in de strijd tegen het apartheidsregime. Activiteiten, die hij heeft moeten bekopen met eenzame opsluiting, martelingen, jarenlange ballingschap en tenslotte een aanslag op zijn leven, die hij ternauwernood overleefde. Na de erkenning van het ANC en de vrijlating van Nelson Mandela in 1990 keerde Sachs terug naar Zuid-Afrika, waar hij sinds 15 jaar als rechter is verbonden aan het Constitutionele Hof. Tevens maakt hij deel uit van het Constitutional Committee, dat verantwoordelijk was voor de totstandkoming van een nieuwe grondwet. Sachs is dan ook een meer dan waardige kandidaat voor de allereerste Koningsberger-lezing.

Klik hier en hier voor meer informatie (en ook informatie over aanmelden).

19 november 2010

Van Bijsterveldt positief over 'gay-alert'

Nu.nl meldt woensdag 17 november dat Minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) een speciaal telefoonnummer voor homoseksuelen die zich bedreigd voelen, nuttig vindt. Ze juicht het initiatief van de stad Utrecht voor een 'gay-alert' dan ook toe.

Van Bijsterveldt maakte dat woensdag duidelijk in antwoord op vragen van de PVV in de Tweede Kamer. Na aanhoudende pesterijen tegen homo's kondigde de Utrechtse burgemeester Aleid Wolfsen vorige maand de komst van het speciale telefoonnummer aan. Hij kwam samen met de politie tot de conclusie dat gemeentelijke instanties steeds te laat merken dat er sprake is van homopesterijen.

De minister beaamt dat het gay-alert helpt om vroegtijdig te kunnen ingrijpen bij beginnende treiterijen en overlast. Daarnaast is het volgens haar een laagdrempelige ingang voor mensen die aangifte willen doen.

Van Bijsterveldt vindt een speciaal telefoonnummer voor homogerelateerd geweld geen symptoombestrijding, zoals de PVV dat vindt. Uit cijfers blijkt dat het aantal incidenten is toegenomen van 380 in 2008 naar 429 vorig jaar.

Klik hier voor meer informatie over het 'gay alert'.

Fiesta voor León


Gemeente Utrecht heeft een officiële band met de gemeente León en organiseert verschillende initiatieven. Als slotfeest van een van de initiatieven, 'Alle kinderen naar school in León' wordt het Fiesta voor León gehouden.
Zaterdag 27 november vanaf 19.00 uur bij Starsound Studio (Ceylonlaan 7, Utrecht)

No Choice - Rock Uit Utrecht
Frank Torres y Banda - Salsa en merengue uit Nicaragua
DJ Tino - Dansmuziek
Veiling van Diensten en Artikelen - gedoneerd door Utrechtse bedrijjven
Foto's en informatie over het project in León en de acties in Utrecht
Nicaraguaanse hapjes
Prijsuitreiking puzzel
Millenniumkrant 2010

Entree: €6,-
Opbrengst: Project 'Alle kinderen naar school in León'
Meer weten over stedenband Utrecht-León en het onderwijsproject? Klik hier.

Human Rights CaféPeacebrigades International in samenwerking met ICCO houden een Human Rights Café donderdag 25 november. Het Human Rights Café is een avond waarop mensen elkaar ontmoeten om met elkaar in gesprek te gaan over een bepaald thema. Dit eerste Human Rights Café behandelt het thema vrouwenrechten. Dit omdat 25 november officieel de Internationale Dag voor Uitbanning van Geweld Tegen Vrouwen is. Op deze avond staat vooral de situatie van de vrouwenrechten in Nepal centraal. Naast een hoog informatief gehalte zal er veel ruimte zijn voor gedachtewisseling en discussie.

Aanmelden: pbi.communicatie@gmail.com o.v.v. HRcafé
Entree: €5,- incl. consumptie
Tijd: 19.00-23.00 uur
Locatie: Kargadoor, Oudegracht 36, 3511 AP Utrecht

www.peacebrigades.nl

Millennium Development Goals Conference


The Millennium Development Goals conference organised by AEGEE-Utrecht focuses on the UN millennium goals, and especially the challenge they pose for the todays' youth. The conference will take place from 18th until 24th November in Utrecht. We work together with small, local organizations that make a difference, as well as famous and influential people who will give lectures to share their knowledge, work, experience and ideas. During several trainings and workshops, the particpants will learn in a creative and interactive way about the life of young people in developing countries.

Speakers:
* Kathleen Ferrier, CDA
* Hein Roelfsema, economist
* Wim Leereveld, Access to Medicine
* Vandana Shiva, sustainability
* Staffan Landin, Gapminder Statistics
* Joep Lange, HIV researcher
* Frans Timmermans, PvdA
* and many more

Click here for more information.

09 november 2010

Utrecht Underground ToursCitytours about life on the streets.
Guided by (ex-) homeless / (ex-) drug addicts.

Utrecht Underground offers you a citytour you won't forget. A citytour about the tough life of the homeless and the drug addicts on the streets of Utrecht. Told and shown by the poeple who been there and have seen it all. Utrecht Underground allready has 8 cityguides that changed their dark past into a respectfull job which provides them self esteem, money and a healthy structure during the day. No malicious delight, no looking at junkies. We create a new perspective on homeless and drug addicts, during a positive citytour, based on a true personal story with a good sense of humor. Utrecht Underground aint no tourist company, Utrecht Underground is a non-profit, self-sufficient project that creates possibilities for the people we care about.

01 november 2010

Stadsnachtwacht Project

Surveillance in Urban Nightscapes

Sociale en ruimtelijke effecten van cameratoezicht in stedelijke uitgaansgebieden in Groningen, Rotterdam en Utrecht.

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht en de Universiteit Twente onderzoeken samen het project Stadsnachtwacht. Van de projectwebsite: "Steden profileren zich graag als uitgaansstad. Een bruisend nachtleven is niet alleen goed voor de stedelijke economie maar ook voor een aantrekkelijk imago van de stad. Dit lijkt op gespannen voet te staan met de toegenomen gevoelens van onveiligheid in de stedelijke avond en nacht. Om de nachteconomie tot een succes te maken moeten de ‘schaduwkanten’ van het uitgaansleven worden bedwongen. Consumptie gedijt als behalve criminaliteit en overlast ook gevoelens van onveiligheid worden uitgebannen, zo is de gedachte.

Veel Nederlandse gemeenten zetten daarom in op een beleid van ‘veilig uitgaan’ bestaande uit voorlichting, regulering, toezicht en repressie. De dreiging van de stedelijke nacht wordt deels gezocht in de gebouwde omgeving: de donkere stegen en tunneltjes, de verlaten plekken en parken. Door ingrepen in de inrichting wordt gepoogd overlast en criminaliteit te reduceren en gevoelens van veiligheid onder bezoekers te vergroten. Daarnaast worden er bepaalde vormen van gedrag als onwenselijk of risicovol gezien, zoals alcoholconsumptie, wildplassen, elkaar uitdagen, handtastelijkheden, vechtpartijen. Om deze in te perken worden bewakingscamera’s in uitgaansgebieden opgehangen en politie, portiers en stadswachten ingezet."

Voor meer informatie klik hier.