31 maart 2011

Tweede Kamer stemt in met College voor de rechten van de mens in Utrecht

30 maart, debat in de Tweede Kamer - Een centraal aanspreekpunt voor Nederlandse en internationale mensenrechtenorganisaties. De Kamer stemt in met het wetsvoorstel dat voorziet in de instelling van het College voor de rechten van de mens. Alleen de PVV heeft bedenkingen (Klik hier voor het volledige verslag).

29 maart 2011

Hotel Eldorado Speelt bij Festival aan de Werf

Hotel Eldorado is de theatergroep van theatermaakster Giselle Vegter (1976). Ze maken voorstellingen, sociaal-culturele theaterprojecten en salons rondom het thema identiteit in een multi-etnische wereld.

Tijdens Festival aan de Werf spelen ze 19, 20 mei en 24, 25, 26 mei de voorstelling FINLAND. FINLAND is een nieuwe theatertekst van Gerardjan Rijnders over het leven na een oorlog op basis van verhalen en herinneringen die regisseuse Giselle Vegter in Bosnië-Herzegovina verzamelde. Rijnders ontwikkelde een toneelstuk waarin een man, een vrouw, een jongen en de buitenstaander Petra zich een weg terugbanen door een mijnenveld van wantrouwen om de draad naar de toekomst weer terug te vinden.

FINLAND is een locatievoorstelling over de donkere plekken in onze collectieve herinnering, het spelletje van vriend en vijand en de moeilijke weg naar verzoening.

28 maart 2011

Utrechtse Fairtrade werkgroep zoekt nieuwe vrijwilligers!
Donderdag 7 april van 19.30 tot 21.00 uur organiseert de Utrechtse Fairtrade werkgroep een Meet & Greet voor belangstellenden.

Utrecht heeft in december 2010 de eervolle titel 'Fairtrade Gemeente' behaald dankzij de inzet van vrijwilligers. Zij organiseerden diverse activiteiten om bewoners en bedrijven in Utrecht bewust te maken van het belang van fair trade, eerlijke handel. Ook in 2011 zet de werkgroep haar activiteiten voort om de titel te behouden.

Wil je graag iets voor je stad doen en tevens bijdragen aan een betere toekomst voor boeren in ontwikkelingslanden? Kom dan naar de Meet & Greet op 7 April van 19.30 tot 21.00 uur. Adres: Oudegracht 269 aan de Werf (centrum Utrecht) en maak kennis met de werkgroep. Tevens kom je alle ins & outs te weten van Fairtrade. Iedereen is welkom!

Meer informatie: www.utrechtfairtrade.nl

Zie ook 'eerlijke handel rukt op in Utrecht' in De Nieuwe Utrechter.

Lezing Migratie bij Cities2Cities Literatuurdagen

C2C Stadslezing: Doug Saunders en Frans Timmermans

Slotavond over de eeuw van de stad 21 april 2011
20:00 Academiegebouw Domplein 29, Utrecht

De eenentwintigste eeuw is onmiskenbaar de eeuw van de stad; meer dan de helft van de wereldbevolking woont er al, een derde is op drift. We beleven momenteel de grootse migratie uit de wereldgeschiedenis, die de bron van tal van politieke, economische en culturele veranderingen is. Tijdens het slot van City2Cities staat de veranderende stad centraal. De Canadese journalist

Doug Saunders
bezocht de afgelopen jaren dertig steden op vijf continenten en publiceerde onlangs het boek Arrival City (De trek naar de stad). In een multimedia-presentatie van Arrival City laat Saunders ons kennismaken met de mensen en gemeenschappen die onze samenleving met hun tragedies en triomfen vormgeven. Van Maryland tot Shenzhen, van de favela’s van Rio tot de sloppenwijken van Mumbai, van Los Angeles tot de Amsterdamse Bijlmer.

’Leve de favela, het getto, de slum: Saunders schreef een belangrijk boek over wat migrantenwijken gemeen hebben. (…) Dankzij zijn indrukwekkende panorama staan de steden van aankomst nu nadrukkelijk op de kaart.’ (NRC Next)

Frans Timmermans, tweede kamerlid en voormalig staatssecretaris van Europese Zaken, leidt de avond in.

Radio 538 voor War Child op Vredenburg
Maandag 28 maart staat een truck van Radio 538 van 10.00 – 14.00 uur op het Vredenburg. Het radiostation trekt van 25 maart tot en met vrijdag 1 april door Nederland in het kader van de landelijke actie '538 voor War Child'. De dj's roepen 27 maart alle inwoners van Utrecht op om stunts aan te gaan in ruil voor donaties met slechts één doel: zoveel mogelijk geld ophalen voor oorlogskinderen.

Stunt Utrecht Studenten Corps

Als Millenium gemeente ondersteunt Utrecht deze actie. Burgemeester Wolfsen neemt deel aan een streetpainting stunt die bedacht is door het Utrechts Studenten Corps. Voorbijgangers kunnen met deze stunt letterlijk een steentje bijdragen aan de actie door tegen betaling een tegel in te kleuren van een grote mozaïektekening. In Utrecht zijn diverse andere acties bedacht, maar ‘538 voor War Child‘ roept alle Utrechters op meer stunts te bedenken en uit te voeren. Dat kan van alles zijn: optredens, wedstrijden, inzamelingsacties.

Samenwerking War Child en Radio 538

Iedere dag groeien nog miljoenen kinderen op in oorlog. Deze kinderen hebben hulp nodig om hun ervaringen te verwerken. Radio 538 zet zich in voor War Child om meer oorlogskinderen te helpen en zet daarom alles in om heel Nederland te mobiliseren. War Child gebruikt in haar werk onder andere muziek om kinderen samen te brengen, te helpen emoties te uiten en zelfvertrouwen te ontwikkelen. Ook Radio 538 kent de kracht van muziek. Zonder muziek geen Radio 538. War Child War Child is een onafhankelijke hulporganisatie die investeert in een vreedzame toekomst voor kinderen die getroffen zijn door oorlog. Met een creatieve en participatieve aanpak helpt War Child kinderen hun oorlogservaringen te verwerken. War Child beschermt kinderen tegen (de gevolgen van) gewapende conflicten, stimuleert hun psychologische en sociale ontwikkeling en organiseert onderwijs. Met muziek brengt War Child kinderen weer samen en helpt hen hun emoties te uiten. War Child doet haar werk in samenwerking met tientallen lokale partnerorganisaties en is actief in 12 landen.

23 maart 2011

Gemeenteraad Utrecht stemt tegen opslag vingerafdrukken


D66 heeft een motie ingediend waarin de gemeenteraad zich uitspreekt tegen de opslag van vingerafdrukken in een digitale database. Een overgrote meerderheid steunde de motie om een krachtig signaal af te geven aan de Minister van Binnenlandse Zaken en de gehele Tweede Kamer om de opslag in databases te staken, decentraal en centraal. Bron: D66 Utrecht.

De Haagse rechtbank oordeelde eerder vandaag dat de gemeente Den Haag een vrouw die haar vingerafdruk niet wilde afgeven een paspoort mocht weigeren. Bron: NRC.

22 maart 2011

Advies Mensenrechtenbeleid van de Regering

'In een advies getiteld Het mensenrechtenbeleid van de Nederlandse regering; zoeken naar constanten in een veranderende omgeving gaat de Adviesraad Internationale Vraagstukken in op de vraag hoe de regering in de steeds veranderende internationale context haar buitenlands beleid vorm geeft en welke plaats daarbij is weggelegd voor het internationale recht, in het bijzonder dat op het terrein van de rechten van de mens.

Het advies is bedoeld als reflectie op het mensenrechtenbeleid zoals gevoerd in de eerste maanden van het nieuwe kabinet en als input voor de notitie over het mensenrechtenbeleid die het kabinet per 1 april a.s. aan de Kamer heeft toegezegd. De AIV gaat onder andere in op de bevordering van de rechten van mens ‘in enge zin’; op de relatie van mensenrechten tot andere beleidsterreinen (vrede en veiligheid; ontwikkelingssamenwerking; handel en economie) en op mensenrechtenschendingen, vredesprocessen en straffeloosheid.

In algemene zin constateert de AIV dat onder invloed van (mondiale en nationale) maatschappelijke spanningen gemakkelijk erosie van het internationale recht en van de internationale rechtsorde kan plaatsvinden. Onderhoud en versterking van deze verworvenheden is dan van fundamenteel belang, juist ook door een land als Nederland, dat de bevordering van de internationale rechtsorde in zijn Grondwet heeft staan en dat het opkomen voor het internationale recht altijd als constante binnen het buitenlands beleid heeft beschouwd.

In dit licht beveelt de AIV onder andere aan dat nationale en internationale debatten over de rechten van de mens worden gevoerd met gebruikmaking van op het recht gestoelde argumenten en niet zozeer op basis van ‘morele verplichtingen’, zoals de regering nu vaak doet. Ook pleit de AIV voor coherentie tussen het externe en het interne mensenrechtenbeleid van Nederland. In lijn hiermee beveelt de AIV de regering aan om bij de vormgeving van haar interne beleid op het terrein van asiel en migratie scherp voor ogen te houden hoe zich dit verhoudt tot het gelijktijdig voorgestane beleidsdoel van de bevordering van de internationale rechtsorde, alsook in welke zin intern gevoerd beleid mogelijkerwijs het externe recht van spreken beïnvloedt.

Op basis van recente Kamerstukken wordt geconcludeerd dat het voorgenomen buitenlands beleid op het vlak van de rechten van de mens op papier en op hoofdlijnen wellicht niet veel veranderingen zal ondergaan. Maar waar het op aankomt, aldus de Adviesraad, is om mensenrechten ook in de praktijk een ten minste gelijkwaardige plaats toe te kennen ten aanzien van andere beleidsterreinen, ook als dat (op korte termijn) ongemak veroorzaakt.' Geciteerd van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

21 maart 2011

Daklozenfeest 5 april

Op dinsdag 5 april organiseren Altrecht, Centrum Maliebaan en de gemeente Utrecht een groot feest voor alle dak- en thuislozen in de stad. Onder het motto 'ga uit je dak en laat je verwennen' biedt de organisatie de daklozen de gelegenheid om van 12.00-22.00 te genieten van muziek, lekker eten, creatieve workshops of een kappersbehandeling. Het feest vindt plaats in de concertzaal Tivoli.

19 april avond over Libanon

Utrecht voor Palestina U4P en de Midden-Oosten werkgroep van GroenLinks organiseren een avond over Libanon, op 19 april 2011. De vraag 'waarom is het in Libanon altijd crisis' staat centraal. Dit door burgeroorlog en politieke conflicten verscheurde land is toch een democratie, waar mensen met verschillende religies en culturen met elkaar samenleven, tussen het zionistische Israël en de Arabische dictaturen.

Auteur Arthur Blok * spreekt o.a. over:
* Politiek in zijn geboorteland Libanon;
* Palestijnse vluchtelingen;
* De relatie met Israël;
* De positie van Hezbollah;
* het Hariri Tribunaal in Nederland.

Presentatie: Sharida Mohamedjoesoef

Dinsdag 19 april, 20.00 uur
GroenLinks Partijburo, Oudegracht 312, Utrecht

Toegang gratis

17 maart 2011

Radio 538 voor War Child 28 maart in Utrecht

28 maart van 10.00-14.00 staat de truck van Radio 538 voor War Child op Vredenburg in Utrecht. Radio 538 zet zich van 25 maart tot 1 april in om zoveel mogelijk geld op te halen, zodat War Child meer oorlogskinderen kan helpen. Iedereen kan helpen om geld op te halen voor oorlogskinderen door een uitdaging of stunt aan te gaan of te bedenken.

Meer kinderen naar school in Léon dankzij vriendschapsband met Utrecht

Dankzij de inzet van Utrechtse inwoners is er voldoende geld ingezameld om meer dan duizend kinderen basisschoolonderwijs te laten volgen. De Stichting Vriendschapsband Utrecht-Léon begon in 2008 met de acties en is nog steeds actief met het inzamelen van geld en de Milenniumdoelen van 2015. Bron: De Nieuwe Utrechter.

Vrede van Utrecht Lezing Joanna Bourke over Seksueel Geweld
Verkrachting is eeuwenlang als middel gebruikt binnen menselijke machtsverhoudingen. Beelden van aanrandingen zijn ons niet vreemd: verkrachtingsscènes worden meedogenloos in beeld gebracht, zowel op tv als in films. Wie zijn deze mannen - of vrouwen - die deze seksuele gewelddaden plegen? Hoe is het beeld van de verkrachter in de loop van een eeuw veranderd? We raken haast gewend aan seksueel geweld. Moeten we wanhopen?

Door o.a. de oorlog in Irak staat seksueel geweld opnieuw op de onderzoeksagenda. Zo ook bij de Vrede van Utrecht Leerstoelhouder en historica Prof. dr. Joanna Bourke, Universiteit van Londen, (Rape: A History from 1860 to the Present,’ 2007. Haar boek belicht de geschiedkundige constructie van de (seksuele) dader en het veranderende discours van seksueel geweld. Maandag 11 april van 20.00-22.00 geeft ze hierover een lezing in het Louis Hartlooper Complex. De lezing is gratis en aanmelden kan via lezing@vredevanutrecht.nl. De lezing wordt geïllustreerd met filmbeelden. Gespreksleider is Perro de Jong (Wereldomroep).

De lezing is onderdeel van het literatuurfestival City2cities en is Engelstalig.

14 maart 2011

29 maart Manifestatie VN Verdrag Waarmaken in Jaarbeurs


Op Dinsdag 29 maart 2011 organiseren verschillende organisaties de landelijke Manifestatie Het VN-verdrag waarmaken in de Jaarbeurs in Utrecht. Tijdens de manifestatie draait alles om gelijke mensenrechten voor mensen met een beperking.

Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking kwam in 2006 tot stand. Nederland heeft het verdrag wel getekend maar nog niet geratificeerd. Daarom is het nog niet geldig in Nederland. Het verdrag zegt dat het hebben van een beperking mensen niet buiten de maatschappij mag plaatsen. De manifestatie vraagt aandacht voor de mensenrechten van mensen met een beperking en roept op tot bekrachtiging van het verdrag.

De Vooroordelenkoffer: Spel om Vooroordelen te Ontmaskeren

De vooroordelenkoffer is een ontwerp van Stichting Vredeseducatie Utrecht. De koffer bevat 50 kleurrijke opvouwbare displays van karton. Samen vormen ze een complete tafeltentoonstelling met 12 thema's. Het is een aantrekkelijk leermiddel om met kinderen en jongeren in het onderwijs en jeugd en jongerenwerk vooroordelen te ontmaskeren en de kenmerken van burgerschap en democratie te onderzoeken.

De tafeltentoonstelling is niet ingewikkeld maar ook niet kinderachtig. Wel verrassend, spannend en leuk om te doen. De werkvormen in de tafeltentoonstelling zijn uitdagend en interactief. Dat wil zeggen dat de kinderen op een creatieve manier betrokken raken bij de thema’s. Ze worden uitgedaagd om antwoorden te bedenken, meningen te geven, oplossingen te zoeken en samen te werken. De kernwoorden zijn: ontdekken, beleven en handelen.

Movies that Matter Filmfestival 24-30 maart

Van 24 tot en met 30 maart 2011 vindt het Movies that Matter Festival plaats in Den Haag. Een week vol films over mensenrechten, menselijke waardigheid en een rechtvaardige wereld. Films die onthullen, aanklagen, confronteren en verontwaardigen. Het Movies that Matter Festival presenteert ruim zeventig speelfilms en documentaires, debatten, talkshows, muziekoptredens en exposities. U kunt kaartjes reserveren via filmhuisdenhaag en bij de kassa’s van Filmhuis Den Haag en Theater aan het Spui.

Nacht van de Vervanging 17 maart

De Nacht van de Vervanging is een actie tegen de wetsvoorstellen die illegaal verblijf strafbaar stellen. Op het Domplein zal 17 maart een symbolische cel geplaatst worden, waar bekende Utrechters tussen 12:00 en 20:00 uur een half uur tot een uur de plaats in mogen nemen van een asielzoeker of migrant zonder verblijfsvergunning.
De Nacht van de Vervanging is een landelijke actie tegen de plannen van deze strafbaarstelling van illegaliteit. In de steden Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Nijmegen en Eindhoven worden met medewerking van diverse bekende Nederlanders protestacties georganiseerd.

Het programma van deze actie in Utrecht ziet er als volgt uit:
12:00-20:00 uur : solidariteitsactie: 'bezetting' van de symbolische cel op Domplein/ in de Dom. Tijdens deze actie zal er ook een programma met VJ, muziek, korte optredens e.d.
18:00-20:00 uur : intercultureel buffet
20:00 uur : lezing over de achtergronden van strafbaarstelling illegaliteit van Tineke Strik
20:30-21:30 uur : debat over gevolgen van strafbaarstelling illegaliteit o.l.v. Cees Grimbergen, met o.a. Wethouder Everhardt
v.a. 21:30 uur : borrel

De Nacht van de Vervanging wordt georganiseerd door de Utrechtse Vluchtelingenorganisaties: Vluchtelingenwerk Utrecht, Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht (SNDVU), Oecumenische Missionaire Diaconale Utrechtse Werkgroep (OMDUW), Stichting Dienstverlening aan Buitenlanders (SDB), Huize Agnes en Solidariteitsorganisaties voor vluchtelingen en migranten zonder papieren en vrouwenopvanghuis Fanga Musow (STIL).

10 maart 2011

Platform verzet zich tegen strafbaarstelling illegaal verblijf

Een platform van kerken, vakbonden, NGOs, academici en LOGO gemeenten waaronder Utrecht heeft een verklaring opgesteld tegen het strafbaar stellen van illegaal verblijf van migranten.

Het kabinet wil illegaal verblijf van migranten strafbaar stellen. Ook wil het kabinet het onmogelijk maken dat mensen die zonder verblijfspapieren in dit land worden aangetroffen ooit nog legaal verblijf kunnen verkrijgen, zelfs als er nieuwe relevante feiten zijn die dat wel zouden rechtvaardigen. Het platform en de 10.000 mensen die de verklaring hebben ondertekend, spreken zich uit tegen deze plannen. Strafbaarstelling van illegaal verblijf is buiten alle proporties en slecht voor de samenleving menen zij.

De ondertekenaars propageren geen illegaal verblijf maar verzetten zich tegen het strafbaar stellen ervan, omdat dit voor kwetsbare groepen en voor de samenleving als geheel negatieve gevolgen zal hebben. Het is een aantasting van mensenrechten, bedreigt de meest kwetsbare groepen, werkt uitbuiting in de hand, vergroot de afstand tot de hulpverlening, is slecht voor de veiligheid en openbare orde en vergroot de spanningen tussen groepen in de samenleving. Zie ook de NOS.

08 maart 2011

Debat over Coffeeshopbeleid Utrecht

De gemeenteraadsfracties van PvdA en D66 organiseren op donderdag 17 maart een debatbijeenkomst over de toekomst van het coffeeshopbeleid. Ze zijn van mening dat het coffeeshopbeleid niet meer van deze tijd is en vinden het nodig om met elkaar na te denken over vernieuwing. De partijen willen een open discussie voeren over experimenten met het reguleren van de achterdeur.

Op deze avond zullen verschillende experts het woord voeren om de aanwezigen inzicht te geven in het huidige beleid en de mogelijkheden voor de toekomst. Zo zal dr. Margriet van Laar van het Trimbos Instituut het Nederlandse coffeeshopbeleid van de afgelopen dertig jaar kort in perspectief zetten en zullen Tweede Kamerleden Boris van der Ham (D66) en Lea Bouwmeester (PvdA) de landelijke visie van D66 en PvdA op het coffeeshopbeleid toelichten. Tot slot zullen enkele mogelijkheden besproken worden voor het experimenteren met de regulering van de bevoorrading van coffeeshops in Utrecht.

Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom om mee te debatteren. De bijeenkomst vindt plaats in zalencentrum Trianon aan de Oudegracht 252 in Utrecht en duurt van 20:00 tot 22:00.

07 maart 2011

8 Maart Internationale Vrouwendag


In het kader van internationale vrouwendag 8 maart worden er verschillende activiteiten georganiseerd in Utrecht.

Op 6 maart organiseren ZIMIHC huis voor amateurkunst en Portes de ‘Zuilense vrouwendag’ in het Vorstelijk Complex. Dit is een festival voor vrouwen uit de wijk om elkaar en zichzelf in het zonnetje te zetten.

Op 8 maart organiseert de vrouw van 2011 een groot evenement in Maarssen. Een middag en avond vol boeiende sprekers, interessante workshops, een markt met vele kraampjes en een netwerk diner. Het thema is verbinden: van vroeger tot nu, internationaal, nationaal en lokaal. Van vrouw tót vrouw.

Op 8 maart organiseert het Europees Parlement Bureau Nederland een debat over de politieke rol van vrouwen in de EU. Deze dag vindt plaats in samenwerking met de Rode Hoed in Amsterdam en betreft een avondprogramma van 20.00 tot 21.45 uur.

Op 11 maart organiseert E-Quality een manifestatie in Parnassos om internationale vrouwendag te vieren. Tijdens deze landelijke feestelijke manifestatie staat het thema ‘Eigen lijf en leven' centraal. ‘Eigen lijf en leven' gaat over alle keuzes die jij als vrouw dagelijks maakt. Keuzes over opleiding, carrière, gezondheid, financiële zelfredzaamheid, weerbaarheid en geluk.

Op 13 maart organiseert Tori Oso Utrecht de internationale vrouwendagviering in cultuurcentrum Parnassos. Bezoekers kunnen workshops bijwonen, spreken met een coach, zich laten inspireren door verhalen van ondernemende dames en winkelen op de minimarkt.

03 maart 2011

Gebarencafé in Utrecht

Iedere 2e donderdag komen doven bij elkaar café Marktzicht voor gebarencafé. Het is een ontmoetingsplek voor doven, (slecht)horenden, coda's en tolk/docent NGT-studenten. In een interview vertelt mede-organisator Gomer Otterspeer dat het doel is om dove mensen uit hun isolement te halen.

FC4YOU zet zich in voor jongeren in Utrecht


FC Utrecht heeft vorig jaar de stichting FC4YOU opgericht om een steun in de rug te zijn voor jongeren in Utrecht en omgeving die het maatschappelijk minder hebben getroffen. Samen met maatschappelijke partners zetten ze projecten op en organiseren ze activiteiten onder het thema gezondheid ('Jong Utrecht en Gezond')en participatie (In Utrecht doe je mee!’). De waarden respect, doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen spelen in alle projecten een belangrijke rol. Een voorbeeld is het project Playing for Success dat bijdraagt aan de talentontwikkeling van kinderen die door gebrek aan zelfvertrouwen onder hun niveau presteren. Directeur Karin Pannekoek vertelt in dit interview meer over FC4YOU.