27 september 2012

Human Rights Cafe over Straffeloosheid

Peace Brigades International (PBI), afdeling Nederland, organiseert deze derde editie van het Human Rights Café. Het thema dit keer is straffeloosheid. Hierbij zal worden ingegaan op de situatie in Mexico.
De straffeloosheid in Mexico is enorm. De daders van misdrijven en mensenrechtenschendingen komen dus zonder straf weg met hun misdaad. Veel verdachten krijgen geen eerlijk proces, het rechtsproces is traag en er worden geregeld politiemensen en rechters omgekocht. Eén van de grootste problemen in Mexico is het falende justitiële apparaat, de straffeloosheid is enorm. Uit onderzoek blijkt dat zo'n 98% van alle misdaden onbestraft blijft. De straffeloosheid is een van de oorzaken van de uit de hand gelopen en zeer gewelddadige drugsoorlog. Sinds president Calderón in 2006 de oorlog verklaarde aan de drugskartels en het leger daarvoor inzette, nam het aantal mensenrechtenschendingen door militairen drastisch toe. Deze strafbare feiten worden tot op heden onderzocht door militaire instanties, met als gevolg dat de daders onbestraft blijven.
Wil Pansters, Bijzonder hoogleraar Latijns Amerika, Marlies Stappers, Executive Director Impunity Watch en PBI-projectvrijwilliger Mirjam Muis, recent uit Mexico terug gekeerd, zullen de problematiek benaderen vanuit verschillende invalshoeken. Marlies Stappers zal een breder kader van de problematiek schetsen over de gevolgen van straffeloosheid op de mensenrechtensituatie. Hoogleraar Pansters gaat in op de situatie in Mexico en Mirjam beschrijft haar ervaringen als PBI-projectvrijwilliger in Mexico.
Na de presentaties is er een interactieve discussie over het thema. De informele en laagdrempelige opzet biedt volop ruimte voor interactie tussen sprekers en publiek. Geïnteresseerden zijn dan ook van harte welkom om mee te denken en te praten.
Peace Brigades International (PBI) is een door de Verenigde Naties erkende non-gouvernementele organisatie, die internationale vrijwilligers uitzendt om bedreigde mensenrechtenverdedigers te begeleiden. PBI is actief in Nepal, Colombia, Guatemala en Mexico. PBI wil ‘space for peace' creëren waardoor mensenrechtenverdedigers zelf op een veilige manier aan een betere toekomst kunnen werken.
PBI wil met het Human Rights Café geïnteresseerden in mensenrechten bij elkaar brengen, en hen inspireren en motiveren om samen te werken aan sociale verandering, rechtvaardigheid en vrede. 
Deuren open: 18.15
Aanvang: 18.45
Entree: 5 euro
www.peacebrigades.nl

Living Library

.... don't judge a book by its cover

‘Wat de boer niet kent, eet hij niet’ is een oer Hollands gezegde. Maar wat te denken van ‘wat de boer niet leest, weet hij niet?’. Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht (SNDVU) organiseert de Mensenbieb en biedt interessant leesvoer aan!


De Mensenbieb is een mooie gelegenheid om eens in het hoofd en hart van iemand anders te kruipen. Niet door met je neus tussen de papieren te duiken, zoals in een traditionele bibliotheek, maar door een ‘levend boek’ te lenen. Deze editie van de Mensenbieb heeft een mooie collectie interessante en dappere mensen bereid gevonden die zich geheel vrijwillig laten ‘lezen’.
Hun ervaringen, verhalen en belevenissen zullen centraal staan – de lezer kan uit eerste hand horen hoe het is om huis en haard te verlaten, hoe het is om opnieuw te moeten beginnen een vreemd land, hoe moeilijk het is om je staande te houden in een onbekende cultuur. Het lezen van een boek is geen eenzijdige affaire: het is de bedoeling dat er een dialoog, een oprechte uitwisseling ontstaat tussen boek en lezer. Vragen mogen gesteld worden – graag zelfs!
Deze Mensenbieb wordt georganiseerd in het kader van de Week van de Mensenrechten. Vreemdelingen zonder officiële status ontbreekt het aan de mogelijkheid tot sociale, economische en politieke participatie; een aantasting van de basale mensenrechten. Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht wil dit ter discussie stellen en een dialoog openen; de Mensenbieb vormt het perfecte raamwerk waarbinnen dit en de vele vooroordelen rondom mensen zonder een officiële status aan de kaak gesteld kunnen worden.
Voor meer informatie kunt u terecht bij: www.sndvu.nl
Locatie Kargadoor, Oudegracht 36, 3511 AP Utrecht

Donderdag 11 oktober vanaf 19:00 tot 22:00 uur vrije inloop

Marsha Man – 030-2933378
Myrthe Bredenoort – myrthe.bredenoort@student.hu.nl

Moderne geloofsgetuigen

Onderdeel van de Week van de Mensenrechten in Utrecht

Een lezing over moderne geloofsgetuigen op 9 oktober

Godsdienstvrijheid is één van de eerste mensenrechten die werd geformuleerd. Desondanks is er ook in deze tijd een aantal landen waar godsdienstvrijheid niet wordt gerespecteerd. In deze landen worden christenen om hun geloof onderdrukt of vervolgd. Sommigen werden om hun geloof vermoord, anderen leven in grote onzekerheid en velen zijn gevlucht. Veel mensen in ons land zijn onbekend met deze schrijnende verhalen en weten niet wat christenen in andere landen doormaken. In het kader van de Week van de Mensenrechten houdt Kerk in Nood op uitnodiging van het Aartsbisdom Utrecht daarom een lezing over deze ‘Moderne geloofsgetuigen’ en hun lotgevallen. Tijdens deze lezing laten Joris van Voorst, directeur van Kerk in Nood Nederland, en Peter van Hoof, medewerker PR & Communicatie, de aanwezigen kennis maken met een aantal van deze geloofsgetuigen. Ook geven zij inzicht in de problematiek van het gebrek aan religieuze vrijheid.

Eén van die ‘moderne geloofsgetuigen’ was Shahbaz Bhatti, de katholieke minister voor minderheden in Pakistan. Hoewel hij op de nominatie stond om door extremisten gedood te worden bleef hij opkomen voor de noodlijdenden en vervolgden in zijn land. Hij zei daarover: "Deze toewijding maakt mij gelukkig. Ik zoek geen populariteit, ik wil geen machtsposities. Ik wil slechts een plaats aan de voeten van Jezus. Ik wil dat mijn leven, mijn karakter, mijn daden voor mij spreken en zeggen dat ik Jezus Christus volg. Ik wil voor Christus leven en voor Hem wil ik sterven. Ik heb in dit land helemaal geen angst." Op 2 maart 2011 is hij doodgeschoten in zijn auto door extremisten.

Plaats: Ariënsinstituut, Keistraat 9, Utrecht
Datum: dinsdag 9 oktober 2012
Tijd: 20.00-22.00 uur

24 september 2012

Werelddag 17 oktober 2012 Utrecht

Hierbij bent u van harte uitgenodigd om op woensdag 17 oktober aanwezig te zijn bij onze solidariteitsbetuiging met mensen die ondanks moeilijke omstandigheden, zich inzetten om de rechten van de mens voor iedereen realiteit te maken.
Dit jaar willen we onder meer aandacht schenken aan de positie van mensen zonder verblijfsvergunning. Ook zij nodigen ons uit om te beseffen dat menswaardigheid en gelijkwaardigheid geen idealistische begrippen zijn, maar in praktijk moeten en kunnen worden gebracht.
Mail en zegt het voort!

Heeft u zelf een suggestie voor een kort onderdeel van de bijeenkomst (lied, muziek, gedicht), dan horen we dit graag!

Vriendelijke groet, namens deelnemers van het Ubuntuhuis,

Grada, Hans, Heinz en Annelies

030-2680890
www.ubuntu-huis.nl

21 september 2012

9 oktober Sportclinics Project Meiden die willen bewegen

Geachte heer,mevrouw,
Op 9 oktober organiseert De Rading in het kader van de Week van de Mensenrechten een bijzondere activiteit, namelijk een tennisclinic en een clinic  Muay Thai. Misschien een verassende keuze, maar zeker geen toeval….
Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een veilige omgeving. Helaas is dit niet voor ieder kind een vanzelfsprekendheid. De Rading biedt jeugdzorg binnen de provincie Utrecht en heeft verschillende hulpprogramma’s speciaal voor meiden. Al onze meisjes binnen de meidenhulpverlening hebben moeite met weerbaarheid en het herkennen van lichaamssignalen. Veiligheid begint in het lichaam, hier ontstaan de signalen waaraan betekenis kan worden gegeven in interactie met de omgeving. Door het niet in contact staan met deze signalen of ze verkeerd interpreteren komen veel meisjes in risicovolle situaties terecht. Vanuit deze invalshoek vinden we dat alle meisjes tools en handvatten aangereikt moeten krijgen in de vorm van een weerbaarheidtraining om meer zelfvertrouwen te krijgen, maar ook om zich letterlijk uit een lastige situatie te kunnen ‘worstelen’.

Project ‘Meiden die willen bewegen’
Voor onze doelgroep relationeel- en seksueel getraumatiseerde meisjes tussen 13-24 jaar zijn wij een project ‘Meiden die willen bewegen’ gestart, waarbij we sport en beweging meer willen integreren in de hulpverlening. Hoe we dit doen, willen we graag laten zien door twee trajecten aan te bieden. Een tennisclinic en een clinic  Muay Thai voor meiden.

Voor wie?
Het eerste uur, tijdens de clinics  kunnen politici, beleidsmakers, hulpverleners, sportverenigingen en de doelgroep meisjes met elkaar ervaren hoe het is om laagdrempelig en op een leuke manier kennis te maken met sporten. Het tweede uur, na de clinics, zal er tijdens een hapje en drankje een toelichting  gegeven worden op het project en is er uitgebreid ruimte voor discussie en uitwisseling van kansen en mogelijkheden voor samenwerking. We hebben ruimte voor ongeveer 50 deelnemers.

Extra informatie en aanmelden
Bijgevoegd treft u de uitnodiging met alle informatie. We horen graag voor 3 oktober of u deze sportieve uitdaging aangaat. U kunt zich aanmelden via communicatie@rading.nl. Vergeet uw sportkleding niet! Voor tennisrackets wordt gezorgd. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Inge Voorhout, Projectleider “Meiden die willen bewegen’’ op telefoonnummer 035-5771245 of i.voorhout@rading.nl.
Wij hopen u 9 oktober van harte te mogen begroeten!
Met vriendelijke groet,
Inge Voorhout
Projectleider “Meiden die willen bewegen’’ bij De Rading

14 september 2012

Utrechts stadhuis wordt Ministerie van Vrede


Vrijdag 21 september, Internationale Dag van de Vrede, tovert IKV Pax Christi het stadhuis van Utrecht voor één dag om tot Ministerie van Vrede. Utrechters kunnen hier een vraag of vredesboodschap achterlaten voor de Minister van Vrede. Staatssecretaris Merlijn Twaalfhoven opent het programma om 12.45 uur en is de hele dag op het ministerie aanwezig. Ook Midden-Oosten deskundige Petra Stienen bezoekt het ministerie. Klik hier voor het programma van de dag.

Bron: Ministerie van Vrede

13 september 2012

Marcel Pinas in Utrecht
Marcel Pinas als artist in residence in Utrecht in de aanloop van de herdenking en viering van de 150e verjaardag van de afschaffing van de slavernij in 2013


Marcel Pinas kwam op 28 augustus 2012 op Schiphol aan en reisde direct door naar de Utrechtse wijk Overvecht. Pinas is verkozen tot Young Global Leader, een benoeming voor opmerkelijk jonge leiders door het World Economic Forum in Genève. Als artist in residence woont en werkt hij in Overvecht tot en met 28 september. Via zijn werk wil Pinas het publiek kennis laten maken met het gedeelde slavernijverleden van Nederland en de Marrons (naar het Surinaamse oerwoud gevluchte slaven).

Zijn werk is te zien in de openbare ruimte in Overvecht en in Galerie Sanaa (Utrecht centrum). Daarnaast geeft hij workshops aan scholieren uit Overvecht.

Zie voor meer informatie:
http://www.kosmopolisutrecht.nl

http://marcelpinas.com
* Op de Einsteindreef bij het grote winkelcentrum in Overvecht is inmiddels een grote installatie met tekens uit het Afaka-schrift geplaatst ( zie foto )

06 september 2012

Debate The Future of African Youth in Europe and Africa

The Antakya Chorus of Civilizations, kandidaat Nobelprijs voor de Vrede 2012, op 25 september in Domkerk Utrecht


Op dinsdag 25 september geeft The Antakya Chorus of Civilizations uit Turkije een uniek concert in Domkerk Utrecht.

Het Antakya Chorus of Civilizations is een bijzonder koor. Met zijn 120 islamitische, joodse en christelijke zangers weerspiegelt het de culturele diversiteit van Antakya, een Turkse stad aan de grens met Syrië. In dat gebied leven soennitische Turken en Arabieren, Alevieten, Arabischsprekende christenen, Armeniërs, Joden en Koerden samen. Het koor draagt met overtuiging uit dat mensen met diverse etnische en religieuze achtergronden in vrede en harmonie samen kunnen leven. Sinds maart 2007 hadden zij optredens in binnen- en buitenland o.a. in New York, Berlijn, Wenen, Parijs, en Brussel. Het koor is genomineerd voor de Nobelprijs voor de vrede 2012.

Meer informatie over het koor vindt u op: www.onewingedangelsfilm.com

Het concert wordt georganiseerd door Alleato www.alleato.nl en Vrede van Utrecht www.vredevanutrecht2013.nl in het kader van de culturele uitwisselingsweek rond de viering van 400 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Turkije en Nederland. Dit bijzondere optreden wordt mede mogelijk gemaakt door het Turks Verkeersbureau en de Gemeente Utrecht. Naast dit concert omvat het programma van de uitwisselingsweek o.a. een muzikale ontmoeting met Utrechtse scholieren en een fototentoonstelling:
'Hier ben ik thuis' - 50 jaar gastarbeiders in de stad Utrecht’, die na afloop te zien is in de Domkerk.

Programma
19.30-20.00 Deuren open
20.00-21.30 Optreden The Antakya Chorus of Civilizations
Na afloop is er gelegenheid tot napraten en tot bezichtiging van de tentoonstelling.


Aanmelden
De toegang voor het concert is gratis, maar reservering is verplicht. Wilt u dit eenmalige concert bijwonen, dan kunt u zich tot 21 september aanmelden door een e-mail te sturen naar info@alleato.nl onder vermelding van ‘Concert 25 september’.

Studium Generale: Think global, act local
Deze hippie-uitspraak dekt de lading van een groot deel van het Studium Generale programma dit najaar. Tijdens de Vredesdagen praten we bijvoorbeeld over burgerinitiatieven. Is er dan niets nieuws onder de zon? Ja toch, wel. Door het internet krijgt wat toen al grassroots heette een nieuwe betekenis. Pieter Winsemius, niet bepaald een hippie, gaat met ons in gesprek. Hij adviseerde via de WRR al eerder de regering hierover. Met Andrée van Es, wethouder voor GroenLinks in Amsterdam, debatteren we in Het Grote Stadsdebat over hufterigheid en hoffelijkheid. Geen klassiek links thema, zou je zeggen. Maar het afnemende geloof in de maakbaarheid van de samenleving maakt lokale leefbaarheid een issue van alle partijen. Van betekenis is dat een wereldspeler als de Rabobank, via een lokale vestiging in Utrecht, dit debat wil ondersteunen en dat we samenwerken met de gemeente en provincie Utrecht.

Wat is hierin de rol van de wetenschap en de universiteit als kennisinstelling? En daarbinnen het Studium Generale? Wat we toevoegen is een plek voor reflectie, waar actoren elkaar kunnen ontmoeten en waar kritische vragen worden gesteld. Hoe kan het vernieuwende van de Occupy beweging behouden blijven, terwijl ze zich verbindt met bestaande democratische structuren? Kunnen onze stad en de regio ons aanspreken op onze verantwoordelijkheden als burgers, zonder daarmee zelf verantwoordelijkheid te ontlopen?

Wetenschappers, zoals prof. dr. Barbara Oomen, zijn over dit laatste kritisch als ze kijken naar de mensenrechten en de verplichtingen die de overheid hierdoor heeft ten opzichte van haar burgers. Pas door discussie over de betekenis van mensenrechten op lokaal niveau, blijkt dat meer onderzoek nodig is. Kennisontwikkeling en meningsvorming gaan dus hand in hand. Net als discussie, actie en reflectie.
Tot in september!