15 november 2013

Bijeenkomst Mensenrechten = Ouderenrechten


Adviescommissie Ouderenbeleid Stad Utrecht

10 december 2013 van 10.00 - 12.30 uur, 
Stadhuis, Korte Minrebroederstraat 2, Utrecht.


Zaal open om 9.30 uur, afsluiting met lunch tot ca. 13.30 uur
 
Op 10 december 2013, de internationale dag van de mensenrechten, organiseert de
Adviescommissie voor het Ouderenbeleid een bijeenkomst over ouderen en mensenrechten.Wat zijn ‘mensenrechten’ eigenlijk? Zijn deze niet vooral van belang buiten Nederland,waar zich grove schendingen voordoen? Of toch ook in ons land, in Utrecht? Aan welke mensenrechten moeten we denken als het gaat om ouderen? Waarop kunnen zij een beroep doen? Zijn ouderenrechten te waarborgen in gemeentelijk beleid en in de concrete uitvoering daarvan in de praktijk, met name in de zorg? Hoe geven de gemeente Utrecht en zorginstellingen hieraan op dit moment invulling? Hoe gebeurt dit in de thuissituatie? Moet hierin verbetering komen? Zou er bijvoorbeeld een ondergrens bij de zorgverlening in acht genomen kunnen worden en zo ja, welke is die ondergrens dan? Of is het instellen van een Mensenrechtenraad met ouderen een goed middel om iedereen ‘bij de les’ te houden? Of het aanstellen van een ouderenambassadeur? Deze vragen komen aan de orde op 10 december a.s.

Programma
10.00 Welkom, opening door mr. A. Wolfsen Burgemeester Utrecht
10.15 Dave Hardy, Projectleider 'Mensenrechten in Nederland Amnesty International The Netherlands + film
10.35 Piet van Geel, vicevoorzitter College van de Rechten van de Mens
Korte pauze
11.00 Paneldiscussie met ouderen, vertegenwoordigers van ouderenbonden, zorginstellingen, de gemeente en de zaal
12.00 Afsluiting
Lunch tot ca. 13.30 uur

Aanmelden via www.aco-utrecht.nl

Uitnodigin​g 30 jaar stedenband Utrecht-Le​ón; En hoe ziet de toekomst eruit?

Op woensdag 27 november vieren Stichting Vriendschapsband Utrecht-León en de gemeente Utrecht in het Stadhuis het 30-jarige jubileum van de stedenband.

Vanaf 19.00 uur bent u van harte welkom voor een gevarieerd programma: videoboodschappen uit León, infographic filmpjes over de vele aspecten van de stedenband en een leuke kennisquiz.  
De laatste ambassadeur van Nederland in Nicaragua, een voormalig wethouder van de gemeente Utrecht en mensen die actief zijn binnen de stedenband vertellen over hun ervaringen en ideeën voor de toekomst. U kunt hierop reageren en deelnemen aan de discussie.  
De Utrechtse kunstenaar Jeroen Hermkens heeft een mooie litho ter beschikking gesteld. Of wilt u liever een schilderij van de Leonese kunstenares Olga Maradiaga?
We hopen dat de Amerikaanse veiling een mooie opbrengst oplevert voor de projecten in León.  
En natuurlijk is er ook voldoende tijd om bij een hapje en een drankje en Nicaraguaanse muziek met elkaar te praten over het verleden en de toekomst.
U bent van harte uitgenodigd!

05 november 2013

Week van de Dialoog

Waar kom je vandaan, waar ga je naartoe? Dat is dit jaar het thema van de Week van de Dialoog in Utrecht. Van 4 t/m 9 november zitten Utrechters met elkaar om de tafel gaan zitten voor een goed gesprek. Op tal van locaties verspreid over de stad. De overheid legt steeds meer de nadruk op 'eigen verantwoordelijkheid'. Wordt daarmee alles afgebroken? Of is er juist ruimte voor nieuwe initiatieven. Deel je ervaringen, deel je dromen! Doe mee en kijk voor meer informatie en waar de tafels staan op: www.utrechtindialoog.nl.