26 augustus 2010

Utrechtse Kinderraad krijgt Straatnaamtotempaal

Kinderen uit de Utrechtse Kinderraad hebben gevraagd om een straatnaamtotempaal. Hun idee werd niet toegekend vanuit de kinderraad. Maar samen met Doenja Dienstverlening hebben de kinderen een bedrag uit het leefbaarheidsbudget aangevraagd. En dat hebben ze gekregen. Samen met kunstenares Jules Enneking hebben ze hun idee uitgewerkt. De totempaal staat in de Utrechtse wijk het Zand, in Leidsche Rijn.

Bron tekst en foto: Doenja Dienstverlening

25 augustus 2010

Uitreiking Jongerenlintje 2010 op dag Rechten van het Kind


Utrechtse jongeren die iets bijzonders voor de stad hebben gedaan, kunnen in aanmerking komen voor het Utrechtse Jongerenlintje. Het Jongerenlintje is in 2008 ingesteld door de gemeenteraad van Utrecht. Het is een blijk van waardering voor jongeren van 6 tot en met 15 jaar, die zich op een bijzondere manier hebben ingezet.

Wie komen in aanmerking?
- jongeren die in Utrecht wonen én actief zijn of een heldendaad hebben verricht
- jongeren die niet in Utrecht wonen, maar wel in Utrecht actief zijn of een heldendaad hebben verricht
- Jongeren die in Utrecht wonen en elders actief zijn of een heldendaad hebben verricht

Een aanvraagformulier vindt u hier. Jongeren kunnen worden opgegeven tot 15 oktober.

Een officiële jury beoordeelt de aanvragen voor het Jongerenlintje. De volgende personen zitten in de jury:
Rinda den Besten, wethouder voor Jeugd (voorzitter)
Eiko Smid, fractievoorzitter CDA Utrecht
Sven Hogenboom, onderscheiden met een jongerenlintje in 2009
Anas Bahkani, lid van jongerendenktank U-shake
Mireille López Toonen (secretaris)

De burgemeester van Utrecht reikt het Jongerenlintje uit op 20 november. Deze dag werd in 1989 door de Verenigde Naties ingesteld als de Dag van de Rechten van het kind.

Bron: gemeente Utrecht

23 augustus 2010

Gezondheid Utrecht vergeleken met andere Europeanen


Zestienhonderd Utrechters krijgen in de week van 30 augustus een vragenlijst van de gemeente Utrecht (GG&GD) thuisgestuurd met vragen over hun leefgewoontes, leefomgeving en psychische en lichamelijke gesteldheid. Zo'n 40.000 Europeanen ontvangen deze vragenlijst. Dit onderzoek geeft inzicht in de gezondheid van stadsbewoners uit maar liefst 27 Europese steden.

Via een steekproef uit het bevolkingsregister zijn zestienhonderd Utrechters van negentien jaar en ouder geselecteerd. Zij krijgen een enquête thuisgestuurd. Als het nodig is, helpt de GG&GD bij het invullen van de vragenlijst. In oktober vullen nog zeshonderd Utrechtse middelbare scholieren een speciaal op jongeren gerichte gezondheidsvragenlijst in.

Stedelingen hebben over het algemeen een minder goede gezondheid dan mensen buiten de stad. Hun levensverwachting is lager, hun leefomgeving is minder gunstig en psychosociale problemen komen vaker voor. Met het onderzoek kan het gezondheidsbeleid in grote steden worden verbeterd. Het onderzoek maakt onderdeel uit het in 2009 gestartte internationale gezondheidsonderzoek, Urban Health Indicator System-2 (URHIS-2), waaraan 27 Europese steden 4 jaar lang deelnemen.

Bron tekst: gemeente Utrecht
foto: Willem Mes

20 augustus 2010

Hoog rapportcijfer voor Utrechtse ambulancedienst


De Utrechtse ambulancedienst RAVU krijgt van patiënten zeer hoge rapportcijfers. De ambulancedienst die verantwoordelijk is voor vervoer van zieken in de provincie Utrecht, scoort een 8,4 voor de kwaliteit van de meldkamer en een 8,8 voor de zorg voor patiënten.
Dit blijkt uit onderzoek van onderzoeksinstituut Nivel en het Julius Centrum van het UMC.

De deskundigheid van de medewerkers werd vooral gewaardeerd. Ook in het contact met de patiënt scoort de RAVU erg goed. Het enige dat iets minder werd gewaardeerd is de informatieverstrekking over onder andere de aanrijtijd van een ambulance.

Bron: DNU
Foto: Willem Mes

19 augustus 2010

Gemeenten gekort op budget bijstand


Minister Donner wil gemeenten korten op bijstandsgeld. Hij wil in totaal een half mijard bezuinigen. De korting komt voort uit een bericht van het CPB dat stelt dat het aantal werklozen dit jaar zal afnemen.

Omdat de hoogte van de uitkeringen niet mag worden gewijzigd, zullen gemeenten het geld ergens anders weg moeten halen. Veel gemeenten zien dit als een onhaalbare opgave gezien de huidige economische omstandigheden. Ze zijn bang dat het ten koste zal gaan van dienstverlening als schuldhulpverlening. Ze hebben de minister brandbrieven gestuurd maar die zegt niets te zien in een aanpassing van zijn voornemen. De regeling is zo opgesteld dat het beschikbare geld wordt afgestemd op het aantal beschikbare banen. Omdat het aantal banen weer toeneemt, is het logisch dat het budget omlaag gaat. Dit is samen met gemeenten eerder zo afgesproken, aldus de minster.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) blijft in gesprek met de minister.

18 augustus 2010

3 spandoeken verwijderd tijdens Giro d'Italia

De politie heeft tijdens de Giro d'Italia 3 spandoeken verwijderd met mogelijk beledigende teksten voor Italianen. Eerder was er al bekend dat er twee doeken waren verwijderd. Uit raadsvragen blijkt nu dat het er drie waren.
Er was korte tijd verwarring over de verwijdering van de doeken omdat een agent dacht dat alle politieke uitingen langs de route aan de hand van de Algemene Plaatselijke Verordening verwijderd moesten worden. Dit bleek volgens politie en gemeente echter achteraf uitdrukkelijk niet het geval. De politie zou de doeken verwijderd hebben omdat zij bang was voor een reactie vanuit Italiaans publiek. Om een mogelijke verstoring van de openbare orde en veiligheid te voorkomen, zijn de doeken in beslag genomen.

Bron: DNU en gemeente Utrecht

Utrechtse aanpak heroïneverstrekking groot succes


De Utrechtse aanpak van heroïneverslaafden is een groot succes. Dat zegt wethouder Victor Everhardt. Sinds tien jaar krijgen drugsverslaafden in Utrecht gratis heroïne onder medische begeleiding. Overlastgevende, criminele verslaafden zijn daardoor vrijwel geheel uit het straatbeeld verdwenen. Omdat deze aanpak zo goed is voor de stad, wil de wethouder het tienjarig jubileum uitgebreid vieren.

Foto: Sietse Brouwer

17 augustus 2010

Aantal zwerfjongeren veel hoger dan gedacht

Het aantal zwerfjongeren in Nederland is in werkelijkheid veel hoger dan tot nu toe werd aangenomen. Dat zegt Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN). In 2008 werd er door de Algemene Rekenkamer geschat dat er 6000 jongeren zijn die in Nederland op straat leven. De Rekenkamer heeft echter alleen gekeken naar het aantal bij opvangcentra aangemelde jongeren.

Buiten de hulpverlening om zijn er waarschijnlijk nog veel meer jongeren die op straat leven.

Naar aanleiding van gesprekken die de SZN heeft gevoerd met verschillende hulpverleners, is duidelijk geworden dat een hele grote groep jongeren niet bekend is bij de opvang omdat deze te weinig capaciteit heeft of niet aansluit bij de wensen van jonge daklozen.

In Utrecht kunnen zwerfjongeren onder andere terecht bij jongerenopvanghuis Singelzicht.
Foto: Sietse Brouwer

13 augustus 2010

Verplicht inburgeren voor Turken onwettig


Turkse immigranten met een tijdelijke verblijfsvergunning kunnen niet worden verplicht om in te burgeren. Dat is de uitspraak van een Rotterdamse rechter. Twee Turkse migranten hadden een rechtszaak aangespannen omdat de nieuwe Wet Inburgering uit 2007 in strijd zou zijn met Europese regelgeving. De rechter heeft hen daarin gelijk gegeven.

Met de nieuwe Wet Inburgering worden Turkse immigranten verplicht een inburgeringsexamen te doen voordat zij een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd kunnen krijgen. Volgens de rechter is de verplichte inburgering van Turkse migranten echter in strijd met de non-discriminatiebepaling uit de associatieovereenkomste die is afgesloten tussen Turkije en de Europese Unie. Die overeenkomst bepaalt dat Turken niet meer geld mogen betalen om een verblijfsvergunning te krijgen dan EUburgers. En een inburgeringsexamen kost geld. Daarnaast is de verplichting in strijd met een besluit waarin staat dat EU-lidstaten sinds 1 december 1980 geen nieuwe maatregelen mogen invoeren die de positie van Turkse werknemers op de arbeidsmarkt belemmert. Volgens de rechtbank is dat bij het verplichte inburgeringsexamen wel het geval.

Het ministerie van Wonen, Werk en Inkomen bestudeert de uitspraak. De mogelijkheid voor Turken om in te burgeren, blijft echter open, ook in Utrecht. Turkse migranten kunnen zich vrijwillig melden voor een inburgeringscursus.

Bron: RTV Rijnmond, de Volkskrant en gemeente Utrecht
Foto: Willem Mes

04 augustus 2010

Feestelijke opening Vorstelijk Complex


Op 14 september opent prinses Máxima het Vorstelijk Complex in Zuilen. Het nieuwe sociaal culturele centrum in Zuilen is een samenwerking van ZIMIHC-Huis voor Amateurkunst, welzijnsorganisatie Portes en horecaonderneming The Colour Kitchen.

Amateurkunstenaars kunnen bij ZIMIHC terecht voor advies, ondersteuning en wijkcoaching. Vanuit Portes is er onder andere een kinderopvang, ouderenwerk en hulp bij het zoeken naar een baan. En onder het motto 'Verschillen moet je uitvergroten in plaats van ze weg te stoppen' runt Colour Kitchen in het complex een restaurant met jongeren van verschillende culturele achtergronden die een achterstand hebben tot de arbeidsmarkt.

Vanaf 14 september is het complex aan de Beatrixlaan voor iedereen toegankelijk.
Bron: gemeente Utrecht
Foto: Sietse Brouwer

02 augustus 2010

Investeren in onderwijshuisvesting en vroegtijdige schoolverlaters


Wethouder Onderwijs Jeroen Kreijkamp gaat de komende vier jaar werken aan betere onderwijshuisvesting en een halvering van het aantal vroegtijdige schoolverlaters. Dat zegt hij in een interview met De Stad Utrecht. Hij wil investeren in een beter binnenklimaat door het verbeteren van de docentenopleidingen, stages en voorschoolse opvang. Ook wil hij ervoor zorgen dat er in elke Utrechtse wijk goede scholen aanwezig zijn zodat ouders niet hoeven uit te wijken naar een andere wijk.

Lees hier het hele interview met de wethouder.
Foto: Bert Spiertz