31 augustus 2011

Congres Cross-cultural Mediation

In navolging van de drie geslaagde en drukbezochte mediation congressen in 2008, 2009 en 2010 en de bijbehorende publicatie van drie boeken, organiseren de Universiteit en Hogeschool Utrecht ook dit jaar weer een congres. Het thema dit jaar is "Interculturele Mediation" en het congres vindt plaats op 4 oktober 2011 in de Janskerk in Utrecht.

Conflicten over belangen, waarden, doelen en middelen komen vaak voor tussen groepen of personen met een verschillende religieuze, culturele of etnische identiteit. De conflictdynamiek scherpt deze verschillen vaak verder aan en dat belemmert een vreedzame oplossing van het geschil. Zelfs wanneer die verschillen niet de oorzaak zijn van het conflict, dan staan ze toch een eenvoudige oplossing tijdens de onderhandelingen in de weg. . Verschillende culturele achtergronden kunnen leiden tot uiteenlopende interpretaties van het conflict, vooroordelen tegen de andere partij, onwetendheid of verkeerde interpretatie van culturele uitingen en symbolen. Daarnaast spelen sociaal-economische-, gender- of taalproblemen dikwijls een rol.

Dergelijke verschillen vereisen tevens verschillende onderhandelings- en mediationstijlen. Hierbij kan worden gedacht aan verschillende omgangsvormen, zowel verbale- als non-verbale communicatie, het vermijden van te direct taalgebruik alsook het schenken van speciale aandacht aan rituelen en context.

Deze onderwerpen zijn niet alleen relevant in de wereld van de diplomatie en de hogere politiek, maar spelen ook een rol in buurten, bedrijven en scholen. Interculturele onderhandelings- en bemiddelingsvaardigheden zijn ook van groot belang in de hedendaagse 'multiculturele' samenleving, waarbij het alom dalende tolerantie-niveau lijkt te vragen om meer deskundigheid op dit terrein. Tijdens dit congres komt het thema van interculturele bemiddeling naar voren in een aantal keynotes en wordt het verder uitgewerkt in praktische case studies en workshops.

Het congres is deels nederlands, deels engels gesproken.

De key-note sprekers:

Aleid Wolfsen – Mayor City of Utrecht
Fons Trompenaars - Consultant and author of ‘Riding the waves of Culture’, co-author of ‘Seven Cultures of Capitalism’
Georg Frerks - Professor conflict Prevention and Conflict Management, Faculty of Humanities at Utrecht University
Roelf Meyer – Chief negotiator in the Multiparty Negotiating Forum 1993 South Africa, currently consultant on peace processes
Jeremy Lack – Independent lawyer and ADR Neutral, Adjunct-professor at the Universities of Neuchatel and Geneva & EPFL (IMI and JAMS International Panelist)

De workshops worden ondermeer gegeven door:

Bela de Vries – Medinu family mediation
Manon Schonewille – ACB Group, Toolkit Mediation, Utrecht University
Annette van Riemsdijk – NMI, the New Resolution Group, Utrecht University,
Renée Kool – Willem Pompe Institute, Utrecht University
Arno Diederen
Gerdie van den Bergh – Alle Tonen
Sabine Pronk – EQ & U
Juanita Wijnands – Ideas4Culture

Voorzitter: Simone Kalff

Website: http://www.mediation-utrecht.eu/node/95

Human Rights CaféPeace Brigades International organiseert in de Week van de Mensenrechten een Human Rights Café over het thema 'straffeloosheid in Mexico':

Mexico is een land dat steeds verder wegzakt in een moeras van straffeloosheid en geweld. Een land waar het leger aan de lopende band ongestraft mensenrechten schendt, politie en rechters worden omgekocht door degenen met het meeste geld en de arme bevolking de dupe is van het falende rechtssysteem.

Welke invloed heeft deze straffeloosheid op de positie van mensenrechtenverdedigers? Welke rol speelt de onschendbaarheid van het leger in de drugsoorlog? En is er hoop nu het Mexicaanse Hooggerechtshof onlangs heeft geoordeeld dat militairen die zich schuldig maken aan mensenrechtenschendingen voortaan berecht moeten worden in civiele rechtbanken?

Kom op donderdagavond 13 oktober 2011 naar het Human Rights Cafe en ga samen met andere cafébezoekers in gesprek over bovenstaande problematiek. De avond begint met een inleiding in het thema door prominente gastsprekers - o.a. bijzonder hoogleraar Latijns Amerika Wil Pantsers en executive director van Impunity Watch Marlies Stappers
- en een korte film die een beeld schetst van de situatie in Mexico.
Daarna is het woord aan jou! Neem plaats aan één van de vier tafels en ga aan de hand van verschillende discussiepunten met elkaar in debat over straffeloosheid in Mexico. Dit alles in ontspannen sfeer en natuurlijk onder het genot van een hapje en drankje.

Wat: Human Rights Café
Organisatie: Peace Brigades International
Sprekers: Wil Pantsers, Marlies Stappers en Mirjam Muis
Datum: Donderdag 13 oktober
Tijd: 18.45 - 22.00 uur
Locatie: Kargadoor, Oudegracht 36, 3511 AP Utrecht
Entree: € 5,-
Aanmelden: pbi.communicatie@gmail.com
Website: http://www.peacebrigades.nl/

29 augustus 2011

Tolerantietest Fort van de Democratie genomineerd voor Europese Award


De interactieve website http://www.tolerantietest.eu/ is genomineerd voor de “Erasmus Euro Media Award 2011”. De vijftalige tolerantietest (Nederlands, Engels, Portugees, Spaans en Bulgaars) is bedoeld om samen met jongeren de grenzen van tolerantie te onderzoeken in het perspectief van de Europese fundamentele rechten. De Tolerantietest is een initiatief van het Fort van de Democratie in Utrecht, een project van de Stichting Vredeseducatie. De Euro Media Awards worden op 14 oktober in Wenen uitgereikt.

Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op via 030 – 2723500 of www.fortvandedemocratie.nl

18 augustus 2011

Serie Mensenrechten en Klimaatverandering


Door klimaatverandering komen mensenrechten, zoals het recht op voedsel, water en onderdak, in het geding. Studium Generale organiseert een serie van tien lezingen over mensenrechten en klimaatverandering.

In deze serie gaan vermaarde onderzoekers en internationale sprekers in op klimaatverandering en het denken over global justice. Kunnen de mensenrechten zoals vastgelegd in 1948 in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens ons wel beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering? Gelden ze nog voor huidige en ook voor toekomstige generaties? Of zijn er in de 21ste eeuw nieuwe internationale en lokale instituties nodig? Er is een nieuwe manier van denken nodig over rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid, waarmee we ook de schaarste van grondstoffen en de verdeling van welvaart aankunnen. Misschien is de urgentie van het klimaatprobleem wel de hefboom die nodig is om tot wereldwijde afspraken te komen (Bron: Studium Generale, foto: verdoppelt).

Wanneer: Maandagen vanaf 14 november
Waar: Aula Academiegebouw
Tijd: 20.00-21.30