18 augustus 2011

Serie Mensenrechten en Klimaatverandering


Door klimaatverandering komen mensenrechten, zoals het recht op voedsel, water en onderdak, in het geding. Studium Generale organiseert een serie van tien lezingen over mensenrechten en klimaatverandering.

In deze serie gaan vermaarde onderzoekers en internationale sprekers in op klimaatverandering en het denken over global justice. Kunnen de mensenrechten zoals vastgelegd in 1948 in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens ons wel beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering? Gelden ze nog voor huidige en ook voor toekomstige generaties? Of zijn er in de 21ste eeuw nieuwe internationale en lokale instituties nodig? Er is een nieuwe manier van denken nodig over rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid, waarmee we ook de schaarste van grondstoffen en de verdeling van welvaart aankunnen. Misschien is de urgentie van het klimaatprobleem wel de hefboom die nodig is om tot wereldwijde afspraken te komen (Bron: Studium Generale, foto: verdoppelt).

Wanneer: Maandagen vanaf 14 november
Waar: Aula Academiegebouw
Tijd: 20.00-21.30

Geen opmerkingen:

Een reactie posten