29 januari 2012

Barbara Oomen kritiseert mensenrechtensituatie in Nederland in OratieNederland heeft altijd de mond vol van mensenrechten, maar de hand in eigen boezem steken is niet gebruikelijk. Als er kritiek komt op Nederland zelf, dan willen we dat niet weten. Dat constateert Barbara Oomen in haar oratie die ze in de Middelburgse burgerzaal uitsprak. Positief vindt zij de tendens dat steden als Utrecht zich aanmelden als mensenrechtenstad.


Link Artikel
Oratie Barbara Oomen

The Right on Cultural Identity: Chinese New Year in Utrecht

TalenTonen in actie


TalenTonen Website

TalenTonen is opgericht om migranten en/of vluchtelingen mannen en vrouwen perspectief te bieden in Nederland. Dit doet TalenTonen door u te begeleiden bij uw persoonlijke ontwikkeling die aansluit bij de achtergrond van haar cliënten. Vanuit haar brede kennis over de culturele achtergrond van haar cliënten kan TalenTonen hen effectief benaderen, activeren en ondersteunen.

23 januari 2012

Open dag Fort De Bilt en Fort van de Democratie

Dit voorjaar worden enkele duizenden scholieren van 10 - 13 jaar verwacht in de interactieve tentoonstelling over vooroordelen, de zondebok en verzet tegen onrecht in het Herinneringscentrum voor de Toekomst op Fort De Bilt.

Ook het Fort van de Democratie is weer volop in bedrijf. Jongeren vanaf het 3e leerjaar voortgezet onderwijs en ROC (alle richtingen en niveaus) nemen deel aan een interactief programma over burgerschap.

Op zaterdag 21 april 2012 organiseren we een Open Dag op de beide forten van 12.00 - 17.00 uur. Welkom zonder aanmelding.

Route Fort De Bilt.
Route Fort van de Democratie en agenda.

21 januari 2012

Raad van Europa zet lokaal mensenrechtenbeleid in 2012 voort.

Op 19 januari 2011 presenteerde La'Shan Lewis aan het Congress van de Raad van Europa de Utrechtse aanpak in de Week van de Mensenrechten van 10 tot 14 oktober 2010. De vertegenwoordigers van het Congress waren zeer onder de indruk van de Utrechtse aanpak en zullen daarom, ondanks een sterke lobby van de Europese vereniging van Steden (de CEMR) voor een geheel ander thema in 2012, opnieuw het mensenrechten thema centraal stellen. Kortom de Utrechtse lobby voor het doorzetten van het thema werd gehonoreerd!

16 januari 2012

U2Connect zoekt vrijwillige mentoren

http://www.alleato.nl/artikel/u2connect-zoekt-vrijwillige-mentoren

De maatschappelijke kansen van risicojongeren vergroten door hen te koppelen aan een vrijwillige mentor. Dat is de inzet van U2Connect, een samenwerkingsproject van Alleato en Titan. Om dit waar te maken zoek het project vrijwillige mentoren. Help jij jongeren verder op weg?

15 januari 2012

Human city on a Human Planet

Is no one responsible for the global environmental tragedy?

Op donderdag 19 januari (16.00-18.00 uur, Torenzaal, Utrechts Centrum voor de Kunsten, Domplein 4, Utrecht) zal professor Stephen Gardiner (Human Dimensions of the Environment, Universiteit van Washington, Seattle) spreken in de ZENO Lecture-serie van het department Wijsbegeerte over Climate change and human rights.

De Zeno-lezingen worden gegeven door internationaal bekende filosofen over een breed scala aan filosofische problemen. Deze jaarlijkse reeks lezingen werd sinds 2005 georganiseerd door de Faculteit der Wijsbegeerte aan de Universiteit Utrecht en het Instituut voor Wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden. Het onderzoekpartnerschap tussen de twee universiteiten is geëindigd en het Zeno Instituut herbergt nu uitsluitend de onderzoeksactiviteiten van de Utrechtse afdeling filosofie.

Leestips en links
- Stephen Gardiners homepage
- Stephen Gardiner, The Ethical Dimension of Tackling Climate Change. Yale environment 360, 20 oktober 2011.
- Stephen Gardiner, A Perfect Moral Storm. The Ethical Tragedy of Climate Change. Oxford University Press, 2011.

bron: www.sg.uu.nl

04 januari 2012

Studium Generale: People Planet Profit Principles


Stemrecht, mensenrechten, behoorlijke arbeidsomstandigheden en welvaart voor meer mensen dan ooit tevoren: in de 20e eeuw is veel bereikt. Maar al in 1972 publiceerde Dennis Meadows zijn boek The limits to growth. Zijn modellen lieten de consequenties zien van een snel groeiende wereldbevolking en een eindige voorraad grondstoffen. In 1987 concludeerde Gro Brundtland in haar VN-rapport Our common future dat milieuproblemen hun oorzaak vinden in sociale ongelijkheid: armoede in het ene deel van de wereld en niet-duurzame productie en consumptie in het andere. Zij pleitte voor duurzame ontwikkeling waarin naast milieu, ook mens en economie meewegen: people, planet en profit is sindsdien een begrip. Twintig jaar geleden maakten overheden afspraken in Rio, die uitmondden in het Kyoto-protocol. Toch zijn onze economie en manier van leven nog steeds gebaseerd op eenzijdige groei. Is er dan niets gebeurd?

Prominenten geven elk in vijftien minuten hun visie op wat wij moeten weten over veertig jaar duurzame ontwikkeling. Duurzame energie is voorhanden en bedrijven rapporteren over mensenrechten en milieu. Hoopgevend voor de komende tijd, wanneer politici opnieuw om tafel moeten om afspraken te maken over Kyoto-2. Wat is de volgende stap? Kunnen we onze democratie en levensstandaard behouden? Wat betekent de opkomst van nieuwe markten? Zal het lukken om de politieke en morele vragen waar we voor staan te beantwoorden?

De invoering van nieuwe technologie is een uitdaging, evenals de politieke en morele vragen waar we voor staan.

Programma
Maandag 13 februari
Planet: Rio +20 – Twintig jaar klimaat- en energiebeleid in de praktijk
Prof. dr. Bert van der Zwaan (rector magnificus, UU), prof. dr. André Faaij (Energiewetenschappen, UU), dr. Appy Sluijs (Klimaatwetenschappen, UU) en Marjan Minnesma (directeur Urgenda)

Maandag 20 februari
People: Duurzaamheid, mensenrechten en nieuwe wereldspelers
Tom Rodrigues (bestuursadviseur en oud-lid CSR Europe), dr. Anja Mihr (SIM, UU) en Lucas Simons (directeur NewForesight, Young Global Leader)

Maandag 27 februari
Profijt van principes: De nieuwe economie - En ik dan?
Prof. dr. Marcus Düwell (Ethiek Instituut, UU), prof. dr. mr. Herman Philipse (Universiteitshoogleraar, UU) en prof. ir. Klaas van Egmond (USI)

Dit programma kwam tot stand i.s.m. het Utrecht Sustainability Institute (USI). Hoe duurzaam ben jij? Ontdek het bij de tentoonstelling Reset the future in het Universiteitsmuseum, Lange Nieuwstraat 106, Utrecht.