29 maart 2013

Vrede van Utrecht en Mensenrechten

Op 18 maart nam burgemeester Wolfsen het eerste exemplaar van het boek 'Vrijdenkers' van auteur Daan Bronkhorst in ontvangst op het kantoor van Amnesty International in Amsterdam. De boekpresentatie vondt plaats in het kader van de Mensenrechtenserie die Amnesty International regelmatig organiseert. Het boek behandelt verschillende aspecten van de Vrede van Utrecht en mensenrechten.

De burgemeester gaf tijdens de bijeenkomst een toelichting op het mensenrechtenbeleid in Utrecht en praatte over de link met de viering van de Vrede van Utrecht.


25 maart 2013

Kinderrechten in Nederland

Op 19 maart heeft Tweede Kamerlid Khadija Arib (PvdA), voorzitter van de algemene Kamercomissie voor jeugdzorg, een jongerenrapportage over Kinderrechten in Nederland 2012 ontvangen.
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat 61 procent van de jongeren in Nederland wel eens voor een of meer rechten uit het VN-Verdrag voor de Rechten van het Kind is opgekomen. Het gaat hierbij om rechten als meningsvrijheid, gelijke behandeling en bescherming tegen geweld. Ondanks dat jongeren voor de rechten opkomen, heeft 69 procent van de ondervraagden nog nooit van het VN-Kinderrechtenverdrag gehoord.
Verder kwam naar voren dat jongeren in jeugdzorginstelling, justitiële jeugdinrichting of asielzoekerscentrum problemen hebben met hun recht op privacy. Ook vinden zij dat er te weinig rekening gehouden wordt met hun individuele behoeften.
Voor het onderzoek zijn 746 jongeren ondervraagd en hebben er interviews plaatsgevonden onder 71 jongeren in kwetsbare situaties.

Zie hier voor de rapportage.

22 maart 2013

Tweede Vrijheidscollege met Hans Achterhuis

In het tweede Vrijheidscollege van BFU, Forum en VVU sprak Denker des Vaderlands Hans Achterhuis over de “vrijwaring van gebrek”. Zijn college volgde op een introductie door burgemeester Wolfsen die niet alleen de succesverhalen van de stad roemde, maar ook de verborgen armoede in de stad benoemde. Een stad moet die onder ogen durven zien, en mede daarop gebaseerd een moreel kompas volgen, aldus Wolfsen. Waarna er meteen een brug lag naar Achterhuis; die memoreerde hoe utopisch de Vier Roosevelt Vrijeheden moeten hebben geklonken voor de toehoorders in 1941.

Toch zijn veel van die Vrijheden in de klassieke en sociaal-economische mensenrechten terechtgekomen. Achterhuis onderscheidde daarin twee soorten rechten: enerzijds de rechten die een burger tegen de staat beschermt, en de rechten die een burger van een staat geniet. Bij die laatste hoort die vrijwaring van gebrek natuurlijk thuis. Maar zulke bescherming genieten burgers niet tegen het markt-kapitalisme. Tegenover de PPP [people, planet, profit] van de markt zette Achterhuis de PPP [pauperisme, proletariaat, precariaat] van de samenleving. In een historisch exposé onderzocht hij de verwording van een” markt zonder marktmeester” om af te sluiten met de hoop dat er binnenkort analyses en manifesten zouden verschijnen die ons, burgers, de mogelijkheden aanreiken een samenleving zonder gebreken op te bouwen.

In het lange nagesprek ondervond moderator Andrew Makkinga dat de bezoekers over de kleine veranderingen in een samenleving positief zijn, maar wat pessimistischer over de samenleving als geheel. Wat de burgemeester ertoe bracht op te merken dat “ons politiek stelsel zeer open is, wie wil kan dat in beweging krijgen.” Hoe de zaal daar gevolg aan kan geven, zal Kustaw Bessems in het derde Vrijheidscollege misschien wel [Vrijheid van Meningsuiting] duidelijk maken.
Meer informatie en data:
www.forum.nl/vrijheidscolleges.
terhuis

20 maart 2013

Lancering website Pink.Info.Meld

Op donderdag 21 maart wordt er door de gemeente Utrecht een website gelanceerd voor LHBT's met een (hulp)vraag. In aansluiting op het gemeentelijk beleid om acceptatie en zichtbaarheid van deze groep te vergroten kunnen LHBT's voortaan op deze website een vraag of opmerking kwijt. Er zijn circa 20.000 inwoners van de gemeente Utrecht die onder de noemer LHBT vallen.

De lancering zal worden gedaan door de heer Ostendorp van de Drivergroep ‘Ongelijkwaardigheid’ van het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie Midden Nederland. Hij is tevens burgemeester van Bunnik. Deze website is in samenwerking met Artikel 1, COC Midden-Nederland en het Openbaar Ministerie ontstaan en mede mogelijk gemaakt door Bureau Regionale Veiligheidsstrategie Midden Nederland.

Lees hier het nieuwsartikel.

15 maart 2013

Willem Alexander en Máxima bowlen in Utrecht met Daklozen


Foto: Robin van Lonkhuijzen, ANP

Meer weten? Klik hier!

Vrijheidscollege met Hans Achterhuis

Vindt hier de uitnodiging ...

Nederlands grootste vrijwilligersactie van start

Het Oranje Fonds organiseert op 15 en 16 maart 2013, samen met duizenden organisaties in het land, NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken.
Ook in Utrecht zijn tal van mogelijkheden om mee te helpen. Kijk op de site van NLdoet voor een klus in de buurt.


Bron: http://start.domstad.org/evenementen/evenementen-detail/nldoet-grootste-vrijwilligersactie-van-nederland/

Meedoen in de samenleving


Het Oranje Fonds gaat vanwege de inhuldiging op 30 april de mooiste initiatieven voor Jeugd, Buurt en Hulp belonen. Computerwijk van Wijkbedrijf Utrecht hebben we genomineerd in de categorie Buurt. Met Computerwijk leren vrijwilligers medebewoners om te gaan met computers. Er zijn meer digibeten dan u denkt. Vaak ook in combinatie met laaggeletterdheid. Ook daar helpt Computerwijk bij. En mooi bij-efect is dat via de cursusen nieuwe sociale contacten/ netwerken in de wijk ontstaan.
Kunnen omgaan met de computer is een onmisbare kwaliteit om in de samenleving mee te doen. Burgers moeten laagdrempelige mogelijkheden hebben hun gebrek aan kennis en vaardigheden met computers (en taal) bij te werken. Daarom verdient Computerwijk een kroonappel!
In dit weekend van 15, 16 en 17 maart kun je per categorie 1 stem uitbrengen. Het zou prachtig zijn als je in categorie Buurt op Computerwijk Overvecht stemt. Dit kan uiteraard via de computer: www.kroonappels.nl

Bericht van Robert Giesberts

02 maart 2013

Friendship cities: Utrecht and Portland
You're Invited!
The City of Portland's Community and Police Relations Committee (CPRC) invites you to our next monthly meeting on March 20, 2013, from 4:30 to 6:30. Meeting locations will vary monthly so the committee can reach as many interested community members as possible. Our next meeting will be held at the Northeast Coalition of Neighbors.

CITY of PORTLAND
HUMAN RIGHTS COMMISSION COMMUNITY and POLICE RELATIONS COMMITTEE
March 20, 2013 | 4:30 – 6:30 pm
Northeast Coalition of Neighborhoods (NECN)
The CPRC is an ongoing committee of the Portland Human Rights Commission. Membership is comprised of five Human Rights Commissioners, five community representatives, and five Police Bureau members representing different ranks within the organization.

The group's mission is to bring together members of Portland’s diverse communities and its police officers to improve community and police relations, further an authentic community policing culture, and promote dignity, understanding, and respect in police and community interactions.