16 december 2013

Van militair verdedigingswerk tot Vredesfort

Met de cultuurhistorische uitgeverij Stokerkade en het Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie is een bijzonder fraai boekje gemaakt over de veelzijdige geschiedenis van Fort De Bilt. Het boek bevat mooie foto’s en boeiende verhalen over de bewogen geschiedenis van het eerste fort in de Nieuwe Hollandse Waterline.

Het boek (met 48 pagina’s in kleur) kost € 7,50 incl. verzendkosten. Bestellingen bij voorkeur per E-mail:vrede@xs4all.nl

Uitgestelde Koffie
In een klein café komen een paar mensen binnen die vijf koffie bestellen; twee voor henzelf en drie uitgesteld. Ze betalen en lopen naar hun tafel en ik vraag mijn vriend, “Wat betekent dat, “uitgestelde koffie?”. Het antwoord is, “Wacht maar, dat merk je zodadelijk wel”.
Na dat antwoord van mijn vriend kijken we nog wat langer naar wie er binnenkomen en hoe ze bestellen.

En zo komen er nog wat meer mensen binnen. Twee meisjes bestellen ieder een koffie, betalen en gaan weer weg. De volgende order wordt gedaan door drie advocaten. Zij bestellen zeven koffie, drie voor hen en vier uitgesteld. Ik ben nog steeds niet veel wijzer en vraag mij nog steeds af wat die uitgestelde koffies te betekenen hebben. Ondertussen geniet ik van de zon en het prachtige uitzicht op het plein voor het café. Plotseling stapt er een man binnen die er uitziet als een zwerver. Hij loopt naar de bar en vraagt vriendelijk, “ Is er nog een uitgestelde koffie?”

Het is een systeem, heel eenvoudig, waarbij iemand vantevoren een kop koffie koopt voor iemand die het niet kan betalen. Je weet dus vooraf niet precies voor wie je bestelt. Het hoeft niet perse een koffie te zijn, het mag natuurlijk ook een andere (warme) drank zijn of een boterham of in sommige gevallen zelfs een complete maaltijd. Deze traditie is begonnen in Napels (Italië), maar begint zich nu razendsnel over de wereld te verspreiden.

Zou het niet mooi zijn als er overal in iedere dorp of stad cafés en/of winkels waren waar men uitgestelde producten kan kopen voor onze minder gefortuneerde medemens? Het zou een prachtig signaal zijn dat mensen ondanks alle ellende die ze misschien zelf meemaken, toch ook nog geven om anderen.

Misschien is het een idee om dit ook te doen voor mensen die dit lezen en zelf een café of een winkel hebben? Ongetwijfeld zullen de klanten het leuk vinden als er een optie is om een kleinigheid te doen voor een ander mens.

En... vele kleine dingen maken één grote. We roepen Nederlandse en Belgische bedrijven op zich aan te melden als ze mee willen doen met het "uitgestelde koffie" principe. Wij publiceren dan de lijst van deelnemende bedrijven op deze website. Aanmelden kan via koffie (apestaart) niburu.co. Doe mee!

15 december 2013

Maria's Kerst-In

Heeft u overtollige warme kleding? Dat is dan hopelijk goed nieuw voor de organisatoren van Maria's Kerst-in. Dat is inmiddels traditionele middag voor dak-en thuislozen op tweede kerstdag. Dit jaar beleeft Maria's Kerst-In alweer de 14e editie. Op deze feestdag kunnen dak- en thuislozen niet alleen gratis kleding uitzoeken, maar wordt er ook gezord voor de inwendige mens. Vuurkorven en live-muziek maken de dag erder tot een uiterst sfeervolle.

U kunt vanaf 6 december bellen met 030-6771540 (Emmaus Haarzuilens). Op maandag 16 december is de laatste dag van de inzameling.

Voor up to date informatie, kijk op:
https://www.facebook.com/MariasKerstIn

10 december 2013

College voor de Rechten van de Mens Mensenrechtenambassadeurs

Tien bekende Nederlandse vertellen welk mensenrecht zij belangrijk vinden en waarom. Lees hier meer.

Kabinet presenteert Nationaal Actieplan Mensenrechten

Op 10 december, Internationale Dag van de Mensenrechten, presenteerde het Kabinet het Nationaal Actieplan Mensenrechten. Lees hier meer.

04 december 2013

25 jarig jubileum Peace Brigades International

De Nederlandse afdeling van de internationale mensenrechtenorganisatie Peace Brigades International zet december 2013 in het teken van haar 25-jarig jubileum. Op vrijdagavond 13 december vanaf 19:30 uur kunt u in het Utrechtse dB Studio’s uw kennis over mensenrechten en PBI testen in een pubquiz, de film 25 jaar PBI Nederland in vogelvlucht bekijken en luisteren naar live muziek van o.a. PBI Nederland ambassadeur Joanna Weston. Op zaterdag 14 december vanaf 17:00 uur in het Utrechtse Universiteitsmuseum bent u welkom bij Protection International’s documentaire over Honduras The law of the strongest en de aansluitende paneldiscussie met o.a. La Chispa’s hoofdredacteur Maja Haanskorf. Kijk voor meer informatie op www.peacebrigades.nl en meldt u bij voorkeur voor 9 december 2013 aan via pbi.communicatie@gmail.com of via onze Facebookpagina.

15 november 2013

Bijeenkomst Mensenrechten = Ouderenrechten


Adviescommissie Ouderenbeleid Stad Utrecht

10 december 2013 van 10.00 - 12.30 uur, 
Stadhuis, Korte Minrebroederstraat 2, Utrecht.


Zaal open om 9.30 uur, afsluiting met lunch tot ca. 13.30 uur
 
Op 10 december 2013, de internationale dag van de mensenrechten, organiseert de
Adviescommissie voor het Ouderenbeleid een bijeenkomst over ouderen en mensenrechten.Wat zijn ‘mensenrechten’ eigenlijk? Zijn deze niet vooral van belang buiten Nederland,waar zich grove schendingen voordoen? Of toch ook in ons land, in Utrecht? Aan welke mensenrechten moeten we denken als het gaat om ouderen? Waarop kunnen zij een beroep doen? Zijn ouderenrechten te waarborgen in gemeentelijk beleid en in de concrete uitvoering daarvan in de praktijk, met name in de zorg? Hoe geven de gemeente Utrecht en zorginstellingen hieraan op dit moment invulling? Hoe gebeurt dit in de thuissituatie? Moet hierin verbetering komen? Zou er bijvoorbeeld een ondergrens bij de zorgverlening in acht genomen kunnen worden en zo ja, welke is die ondergrens dan? Of is het instellen van een Mensenrechtenraad met ouderen een goed middel om iedereen ‘bij de les’ te houden? Of het aanstellen van een ouderenambassadeur? Deze vragen komen aan de orde op 10 december a.s.

Programma
10.00 Welkom, opening door mr. A. Wolfsen Burgemeester Utrecht
10.15 Dave Hardy, Projectleider 'Mensenrechten in Nederland Amnesty International The Netherlands + film
10.35 Piet van Geel, vicevoorzitter College van de Rechten van de Mens
Korte pauze
11.00 Paneldiscussie met ouderen, vertegenwoordigers van ouderenbonden, zorginstellingen, de gemeente en de zaal
12.00 Afsluiting
Lunch tot ca. 13.30 uur

Aanmelden via www.aco-utrecht.nl

Uitnodigin​g 30 jaar stedenband Utrecht-Le​ón; En hoe ziet de toekomst eruit?

Op woensdag 27 november vieren Stichting Vriendschapsband Utrecht-León en de gemeente Utrecht in het Stadhuis het 30-jarige jubileum van de stedenband.

Vanaf 19.00 uur bent u van harte welkom voor een gevarieerd programma: videoboodschappen uit León, infographic filmpjes over de vele aspecten van de stedenband en een leuke kennisquiz.  
De laatste ambassadeur van Nederland in Nicaragua, een voormalig wethouder van de gemeente Utrecht en mensen die actief zijn binnen de stedenband vertellen over hun ervaringen en ideeën voor de toekomst. U kunt hierop reageren en deelnemen aan de discussie.  
De Utrechtse kunstenaar Jeroen Hermkens heeft een mooie litho ter beschikking gesteld. Of wilt u liever een schilderij van de Leonese kunstenares Olga Maradiaga?
We hopen dat de Amerikaanse veiling een mooie opbrengst oplevert voor de projecten in León.  
En natuurlijk is er ook voldoende tijd om bij een hapje en een drankje en Nicaraguaanse muziek met elkaar te praten over het verleden en de toekomst.
U bent van harte uitgenodigd!

05 november 2013

Week van de Dialoog

Waar kom je vandaan, waar ga je naartoe? Dat is dit jaar het thema van de Week van de Dialoog in Utrecht. Van 4 t/m 9 november zitten Utrechters met elkaar om de tafel gaan zitten voor een goed gesprek. Op tal van locaties verspreid over de stad. De overheid legt steeds meer de nadruk op 'eigen verantwoordelijkheid'. Wordt daarmee alles afgebroken? Of is er juist ruimte voor nieuwe initiatieven. Deel je ervaringen, deel je dromen! Doe mee en kijk voor meer informatie en waar de tafels staan op: www.utrechtindialoog.nl.

29 oktober 2013

Inspirations from all over the world: Buy Nothing Day

http://msalisonjane.wordpress.com/2012/10/23/ever-heard-of-buy-nothing-day/

Image: Brave New Films

Next month, on Saturday November 24th, the global organization Buy Nothing Day is promoting an event where all of its supporters will literally ‘buy nothing’ for a day.

Je kunt meer in Utrecht!

https://utrecht.jekuntmeer.nl/

‘Mensenrechten, bedrijven en de strijd tegen hedendaagse slavernij’

Symposium
Dinsdag 26 november 2013
Van 12.30 tot 17.00 uur, aansluitend borrel

Locatie
De Bazel Conference Centre
Vijzelstraat 32
1017 HL Amsterdam

2 december is door de VN uitgeroepen als Internationale dag voor de afschaffing van slavernij. Op die dag wordt aandacht gevraagd voor de 21 miljoen mensen die wereldwijd gevangen zitten in een vorm van hedendaagse slavernij of uitbuiting. Het College voor de Rechten van de Mens nodigt u voorafgaand aan deze dag uit voor het symposium ‘Mensenrechten, bedrijven en de strijd tegen hedendaagse slavernij’.

Het symposium wil een inspirerende bijeenkomst bieden waar de rol van bedrijven bij het bestrijden van hedendaagse slavernij vanuit diverse perspectieven wordt belicht en bediscussieerd. Welke rol en verantwoordelijkheden leggen de mensenrechten op aan bedrijven, met name ten aanzien van hun toeleveringsketen? Wat kunnen bedrijven bereiken? En hóe kunnen ze bijdragen in de strijd tegen uitbuiting? En wat is de rol en verantwoordelijkheid van andere actoren, zoals de overheid, consumenten en non-gouvernementele organisaties?

Het College organiseert het symposium in samenwerking met de Stichting Herdenking Slavernijverleden 2013. Dit jaar is het 150 jaar geleden dat Nederland de slavernij heeft afgeschaft. De stichting coördineert de herdenking daarvan en vraagt tevens aandacht voor de bestrijding van hedendaagse vormen van slavernij. Het College wil daaraan door middel van dit symposium een bijdrage leveren.
  
Aanmelding
U kunt zich aanmelden bij het secretariaat van het College voor de Rechten van de Mens viasecretariaat@mensenrechten.nl, of telefonisch via 030 888 3 888.


24 oktober 2013

Lancering nieuwsbrief mensenrechteneducatie

Begin deze week lanceerde het College voor de Rechten van de Mens de eerste nieuwsbrief mensenrechteneducatie. De nieuwsbrief is gericht op professionals in het onderwijs en in het veld van mensenrechteneducatie. Nederlandse kinderen blijken binnen Europa het minst te weten van mensenrechten. Ook deed de Raad van Europa – de European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) - afgelopen week aanbevelingen aan Nederland om meer aandacht te besteden aan mensenrechten in het onderwijs.

 Waarom mensenrechteneducatie?
Mensenrechteneducatie gaat over kennis, houding en vaardigheden van de leerlingen. Nederlandse kinderen en jongeren weten niet veel over hun eigen mensenrechten. En dus ook niet over de mensenrechten van anderen. Verbetering van de kennis en de bijbehorende houding en vaardigheden rust de leerlingen beter uit om op school en in de maatschappij met elkaar samen te leven. Mensenrechten bieden de scholen een stabiel, inhoudelijk kompas om invulling te geven aan bijvoorbeeld burgerschap. Daarmee helpt mensenrechteneducatie leraren en scholen om te gaan met processen in de klas en op de school. Hoe spreek je leerlingen aan op pestgedrag? Of op discriminatie van andere leerlingen?

Wat doet het College voor de Rechten van de Mens?
Een van de taken van het College is het stimuleren en coördineren van mensenrechteneducatie. De afgelopen jaren zijn er weinig vorderingen gemaakt in het burgerschapsonderwijs. En mensenrechten komen hierin te weinig aan bod. Het is belangrijk dat leerlingen hun eigen rechten kennen en ook de fundamentele rechten waarop de Nederlandse samenleving gebouwd is. Het College is er dan ook voorstander van dat mensenrechten geen sluitstuk maar integraal onderdeel zijn van burgerschapsonderwijs.

 Afgelopen jaar sprak het College veel mensen en organisaties die betrokken zijn bij het onderwijs, bij vakken als burgerschap en bij het ontwikkelen en aanbieden van lesmateriaal voor mensenrechteneducatie. Er is gelukkig al veel aanbod. Uiteindelijk moet mensenrechteneducatie op de scholen een meer prominente en expliciete positie krijgen. In de eerste nieuwsbrief zijn een aantal succesvolle initiatieven zichtbaar zijn. Nieuwsbrief verschijnt drie tot vier keer per jaar.

Meld u aan op: http://mensenrechten.nl/mensenrechteneducatie-nieuwsbrief

Het UAF bestaat 65 jaar
Op zondagmiddag 3 november zijn jullie welkom bij Ontmoet Oost!
Op twee locaties in Utrecht Oost zijn er workshops en voorstellingen van kunstenaars:
Het UAF bestaat 65 jaar en opent deze dag haar deuren: exposities, muziek en verhalen van vluchtelingkunstenaars (Wilhelminapark 38).
Bij AteliersAL 16 zijn er creatieve workshops en optredens (Archimedeslaan 16).

Om 17 uur sluiten we af met een kunstveiling. De opbrengst hiervan gaat naar het UAF.

Misschien kun je zelf komen, misschien ken je anderen die dit leuk vinden. Stuur dit bericht dan graag door!
http://www.uaf.nl/actueel/agenda/agendadetail/eventlistid/1/eventitemid/153
http://www.cultuurinoost.nl/page/activiteiten

22 oktober 2013

Mensenrechteneducatie in Burgerzaken van gemeente Utrecht
Van 8 tot en met 25 oktober is er in samenwerking tussen gemeente Utrecht en Amnesty International een tentoonstelling ingericht in de wachtruimte van Burgerzaken.

Utrecht hangt 17 oktober de was buiten tegen kindermishandeling


5e Week van de Dialoog in Utrecht


Van 4 tot en met 9 november 2013 vindt, voor het vijfde jaar, in Utrecht de Week van de Dialoog plaats. Er  staan er op diverse locaties en diverse tijdstippen gesprekstafels klaar, bijvoorbeeld in de bibliotheek,  het stadhuis, de Jutter , bij mensen thuis en bij een paar vestigingen van Albert Heijn. Onder leiding van een gespreksleider deel je in ongeveer twee uur je gedachten over het thema: 
Waar kom je vandaan, waar ga je naartoe?

Praat mee en beleef een goed gesprek waarbij nieuwe inzichten opdoet en nieuwe mensen leert kennen. Je wordt warm ontvangen, met een hapje en een drankje. Deelname is gratis. Vertel je ervaringen, dromen en ideeën, luister naar die van anderen en verbreed je horizon! Doe mee aan een dialoog!


21 oktober 2013

Mensenrechten Coalitie werkt 3 ideeën verder uitVoorafgaand aan het grote stadsdebat kwamen vertegenwoordigers van de drie op 20 september uitgekozen ideeën in het Academiegebouw aan het Domplein bijeen om hun ideeën voor de versterking van mensenrechten in Utrecht verder uit te werken. 

De drie ideeën zijn:
1. Het organiseren van de dag van de Kinderrechten
2. 'Dat is ook Utrecht' in marketing uitingen
3. Samenwerking tussen UAF en studentenorganisaties

Op dit moment worden ook andere ideeën verzameld en in december zal een 'markt' worden georganiseerd waarin de voortgang van alle ideeën kunnen worden gepresenteerd. Ideeën kunnen nu reeds worden gemeld via een mail aan l.lewis@utrecht.nl.  

Grote Stadsdebat over Lokale Mensenrechten in Utrecht

Het Grote Stadsdebat van Studium Generale/UU op 21 oktober 2013 over "All Human Rights are Local" nu geheel online te bekijken op: 
Studium Generale Universiteit Utrecht


Door: Laura Mol (programmamaker Studium Generale)
Mensenrechten zitten in het dna van Utrecht: Een debat over mensenrechten in Utrecht?

Hoezo, het gaat toch prima hier? Mensenrechten zullen de meesten associëren met misstanden in Afrika of recentelijk in Rusland. Toch moet we ook naar ons eigen land en onze eigen stad kijken, voor we de blik over de grenzen richten. Er verscheen een kritisch EU-rapport over racisme en de Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer zei afgelopen zondag nog in Buitenhof dat de Nederlandse politiek "populistisch en nationalistisch" is geworden en dat dit leidend is in negatieve stemming tegen vreemdelingen. Is Nederland nog wel zo tolerant?

 Lees alle verslagen op:
Nieuwsblog Studium Generale

12 oktober 2013

Het Grote Stadsdebat over Locale Mensenrechten in Utrecht

Waar Aula van het Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht Wanneer Maandag 21 oktober
Tijd van 20.00 tot 21.30 uur

All human rights are local

Hoe creëer je meer binding tussen bewoners? Door ze op innovatieve manieren samen te laten komen. Vanavond brengen we in kaart hoe Utrechtse wijken er qua mensenrechten, zoals veiligheid en onderdak, voor staan. Met o.a. Aleid Wolfsen(burgemeester Utrecht), mr. Laurien Koster (Voorzitter College voor de Rechten van de Mens), Eduard Nazarski (directeur Amnesty International) en prof. dr. Barbara Oomen(Sociologie van de Mensenrechten, UC Roosevelt).

FRA Mensenrechten Toolkit is Online!

Met medewerking van de gemeente Utrecht kwam in Europees verband de volgende toolkit tot stand:

http://fra.europa.eu/en/joinedup/home

10 oktober 2013

Toekomst van prostitutie in Utrecht


Locatie: De Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht
Datum: 11 oktober 2013, 19:30

Op 12 juli zijn de laatste boten van het Zandpad gesloten. De vergunning van de toenmalige exploitant (ook eigenaar van de boten) is ingetrokken omdat het college misstanden heeft geconstateerd (faciliteren van mensenhandel) Hierdoor is er op dit moment geen raamprostitutie in Utrecht mogelijk. Sinds de sluiting is er veel discussie over mogelijke oplossingen en welke kant het op moet met de raamprostitutie in Utrecht. Daarom organiseert het bestuur samen met raadslid Bouchra Dibi, woordvoerder op dit onderwerp een debat over de toekomst van de raamprostitutie in Utrecht.

In het debat komt o.a. aan de orde:
Wat zijn de consequenties geweest voor de vrouwen die op het Zandpad werkten?
Wat willen we met prostitutie in onze stad? Willen we een nieuwe exploitant van de ramen op het Zandpad? Of gaan we voor de coöperatie? Willen we dat de vrouwen als kleine zelfstandigen aan de slag kunnen? Hoe garanderen we de veiligheid van de vrouwen en zorgen we dat vrouwenhandel en gedwongen prostitutie worden teruggedrongen.
Discussieer mee!

Gasten: Bouchra Dibi (raadslid PvdA), Myrthe Hilkens (voormalig kamerlid PvdA), Frits Rouvoet (hulpverlener op de Amsterdamse wallen) Aleid Wolfsen (burgemeester van Utrecht) Marjan Wijers (specialist mensenhandel)
Debatleider: Karin Boudewijns

Vrij toegang

28 september 2013

Tentoonstelling 'Ons Goed Recht' 8 - 25 oktober


De tentoonstelling 'Ons Goed Recht' van Amnesty International laat zien zien dat  mensenrechten niet alleen van belang zijn in landen waar wordt gemarteld, of waar gewetensgevangenen voor jaren achter tralies verdwijnen. Mensenrechten zijn overal om ons heen, ook in ons land en spelen een rol in ons dagelijks leven. Het recht op privacy, op gezondheidszorg, op demonstratie en op vrijheid van meningsuiting: we hebben er iedere dag opnieuw mee te maken.
Van 8 - 25 oktober is de tentoonstelling te zien bij Dienst Burgerzaken en Gemeentebelastingen (Arthur van Schendelstraat 500).

21 september 2013

Start van Lokale Mensenrechten Coalitie in Huis van Eutopia op 20 september 2013


onderste foto: Tom Janssen

Utrechtse Sanne Poot volgt Merlijn van Twaalfhoven op als nieuwe Staatssecretaris van Vrede
De 21-jarige Sanne Poot wordt de nieuwe Staatssecretaris van Vrede. Sanne, opgegroeid in Vlaardingen, studente journalistiek in Utrecht en op jonge leeftijd geadopteerd uit Colombia, is gekozen uit zes finalisten van de actie ‘Aventura: Colombia!’.

De kandidaten zijn beoordeeld op de campagne die ze voerden, het aantal stemmen dat zij binnenhaalden en hun presentatie tijdens het uitgebreide sollicitatiegesprek. Sanne overtuigde de vakjury door haar vernieuwende en creatieve ideeën om zoveel mogelijk Nederlanders te vertellen over hoe de winning van grondstoffen in haar moederland tot  mensenrechtenschendingen kan leiden.

http://www.ikvpaxchristi.nl/actueel/nieuwsberichten/sanne-poot-wordt-de-nieuwe-staatssecretaris-van-vrede

The Rise of Populism in Europe


In het meerjarig project The Rise of Populism in Europe gaan bezorgde fotojournalisten uit verschillende Europese landen op zoek naar (politieke) populistische verschuivingen dicht bij huis.

Slotweekend Vrede van Utrecht


Nacht van de Vrede 21 september 2013
Aanvang: 19.30 uur - Locatie: RASA, Adres: Pauwstraat 13a, Utrecht
De Nacht van de Vrede is hét jaarlijkse evenement waar conflict, verzoening en rechtvaardigheid centraal staan. De Nacht vormt de afsluiting én het hoogtepunt van de Internationale Dag van de Vrede.

Deze avond biedt een spetterend programma met film, muziek, debat en ontmoeting. Bezoekers van de Nacht van de Vrede kunnen gratis naar de afterparty met dj MPS Pilot in RASA. Dat wil je niet missen!

PROGRAMMA
Checkpoint Cinema XL:
20u-20.45u Schrijfster Lieve Joris over haar reizen naar DR Congo, Syrië
21u-21.45u Syrische vredesactivist Fadi Halisso over Syrië
22u-22.45u Cabaretier Jörgen Raymann, Minister van Vrede
Presentatie: Teun van de Keuken (Keuringsdienst van Waarde, Tony Chocolonely)

Netwerkcafé
Ga in gesprek met prominente Nederlanders die zich bezig houden met vrede, veiligheid en mensenrechten. Praat met politici, journalisten, kunstenaars, ngo-medewerkers of wetenschappers, zoals oorlogscorrespondent Hans Jaap Melissen, voormalig ambassadeur in Syrië Desirée Bonis, Soedan-expert en UvA-docent Saskia Baas, Nederlands-Syrische filmmaker Rosh Adbelfatah en vele anderen.

20.00 - 20.45 eerste ronde
21.00 - 21.45 tweede ronde
After party met dj MPS Pilot
Aansluitend op de Nacht van de Vrede start de after party met niemand minder dan dj MPS Pilot. Dans met ons de Nacht in! Voor 23.00 uur binnen is gratis entrée (daarna kost het € 5,-).

PRAKTISCHE INFORMATIE
Zaterdag 21 september 2013
Locatie: RASA, Pauwstraat 13a, Utrecht
Tijd: 19.30 uur deuren open, 20.00 uur start programma, 23.00 uur start afterparty met dj
Entree: gratis voor de hele Nacht. Kom je alleen naar de afterparty, dan betaal je 5 euro.
Aanmelden is niet verplicht maar kan via facebook of stuur een mail te sturen naarvredesweek@ikvpaxchristi.nl

13 september 2013

Human Rights Tattoo Day

Bezoekers van het Centraal Museum in Utrecht konden op 8 september een gratis tatoeage laten zetten. Tijdens de actie, genaamd ‘Human Rights Tattoo Day’, konden mensen één van de 6773 letters van de Universele verklaring voor de Rechten van de Mens (UVRM) laten tatoeëren. Het initiatief is bedoeld om mensen meer bewust te maken van het belang van universele mensenrechten. Meer lezen? http://www.duic.nl/nieuws/50439/centraal-museum-voor-een-dag-een-tattoostudio/

28 augustus 2013

Nacht van de Vrede 21 september

Op zaterdag 21 september organiseert het Ministerie van Vrede de Nacht van de Vrede in RASA, Utrecht. De Nacht van de Vrede is hét jaarlijkse evenement waar conflict, verzoening en rechtvaardigheid centraal staan. De Nacht vormt de afsluiting én het hoogtepunt van de Internationale Dag van de Vrede. Deze avond biedt een spetterend programma met film, muziek, debat en ontmoeting en draait om politiek, activisme, kunst en cultuur. Aan het woord zijn diplomaten, politici, activisten, journalisten, muzikanten, fotografen, documentairemakers en vele anderen die zich elk op hun eigen manier inzetten voor vrede, veiligheid en democratie.

De Nacht van de Vrede vindt plaats in RASA (Pauwstraat 13-a, Utrecht). Entree is gratis tot 23.00 uur, daarna kost het 5 euro. Je kunt je aanmelden (niet verplicht) door een mail te sturen naar vredesweek@ikvpaxchristi.nl

27 augustus 2013

Human Rights Café: Mexico: de gevaarlijke weg naar het noorden

Peace Brigades International (PBI), afdeling Nederland
Human Rights Café – 7e  editie: Mexico: de gevaarlijke weg naar het noorden
Vrijdag 13 september organiseert PBI Nederland de zevende editie van het Human Rights Café. Het thema van de avond is de mensenrechtenschendingen van migranten in Mexico.

Aan het woord komt onder andere de Mexicaanse mensenrechtenverdedigster Alma Rosa García Guevara. Zij komt speciaal naar Nederland om te vertellen over haar werk in het noorden van Mexico met migranten en families van verdwenen personen in Mexico.

Daarnaast zal dr. Wil Pansters , directeur van Mexican studies center aan de RUG en professor aan de UU, spreken over de actuele situatie in Mexico. Frank Bron, coördinator Amerika’s van Amnesty International, zal een presentatie geven over verdwijningen in Mexico.

Later op de avond vertonen we twee korte films uit de serie van The Invisibles door Gael García Bernal en Marc Zilver. Na elke presentatie bestaat de mogelijkheid tot vragen stellen. De avond sluiten we af met een borrel.

Twitter nu al je vragen via #humanrightscafe

Datum & tijd: vrijdag 13 september 2013, 18.45 – 22.00 uur
Locatie: De Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht
Entree: €5,- inclusief hapjes en drankjes
Aanmelden via: pbi.communicatie@gmail.com
Website: www.peacebrigades.nl


20 augustus 2013

Local Human Rights als best practice op European Integration Website

Het lokale mensenrechtenbeleid en de week van de mensenrechten in Utrecht zijn op de Europese website voor integratie opgenomen als best practice, lees hier meer.

07 augustus 2013

Extra bijdrage OCW voor vergroten van de acceptatie van homoseksualiteit in Nederlandse gemeenschappen


Tijdens de Canal Parade heeft minister Bussemaker van OCW bekend gemaakt de komende jaren ongeveer € 800.000 vrij te maken voor het vergroten van de acceptatie van homoseksualiteit binnen de Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse gemeenschap in de steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag (G4).

Nederland behoort al geruime tijd tot de groep landen waar acceptatie van homoseksualiteit relatief hoog is. Stond in 2006 nog 15% van de bevolking negatief tegenover homoseksualiteit, vorig jaar daalde dat aantal tot 4%. Toch ligt homoseksualiteit in veel gemeenschappen in Nederland nog steeds gevoelig en rust er ook vaak een sterk taboe op.

Daarnaast maakt Bussemaker zich zorgen over de houding van veel jongeren ten opzichte van homoseksualiteit. Zo blijkt een derde van alle Nederlandse jongeren tussen de twaalf en de achttien jaar aan te geven dat op hun school een homoseksuele medeleerling beter in de kast kan blijven. Bijna de helft van leerlingen met een Turkse achtergrond, en ruim een derde van de leerlingen met een Marokkaanse achtergrond, wijst homoseksualiteit af. Daarom is het volgens Bussemaker juist belangrijk om onder jongeren homoseksualiteit zichtbaar en bespreekbaar te maken.

Voor meer informatie zie: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw/nieuws/2013/08/03/extra-geld-voor-g4-aanpak-homoacceptatie.html

26 juli 2013

House Of Eutopia Vrede van UtrechtOp 25 juli zijn de deuren van House of Eutopia geopend voor het publiek. In het huis met vijf kamers worden de sociale, politieke, geografische en historische grenzen van Europa afgetast en blootgelegd. House of Eutopia, van de Belgische kunstenaar Filip Berte, is een confrontatie met de achterkant van Europa. Het huis biedt een blik op Europa vanaf de zijlijn, omdat je daar soms meer ziet dan vanuit het midden. House of Eutopia wordt geopend door Paul Schnabel (voormalig directeur Sociaal Cultureel Planbureau) en Katherine Watson (directeur European Cultural Foundation). Bezoek de 15 bij 35 meter grote installatie in de loods die dienst dient als Zijdebalen Theater aan de Utrechtse Zeedijk. Openingstijden: donderdag t/m zondag van 11.00 – 18.00 uur Rondom House of Eutopia worden verschillende lezingen en andere evenementen gehouden.Voor een overzicht, klik hier.

Bron: www.vredevanutrecht2013.nl

21 juli 2013

Nieuwe 6-talige website ter ondersteuning van Prostitutie Hulpverlening in Utrecht


Prostitutie Hulpverlening in Utrecht

De Utrechtse Tussenvoorziening heeft, na het besluit van de gemeente om de prostitutie boten te sluiten, de afgelopen dagen hard gewerkt aan een nieuwe informatieve website in 6 talen om actief in contact te blijven met de 300 vrouwen die de komende week hun werkplek aan het Zandpad en in de Hardebollenstraat zullen verliezen. De komende weken zal de informatie in het Roemeens, Bulgaars, Hongaars, Spaans en Engels verder worden uitgebreid.

12 juli 2013

Bewonerspanel over Fairtrade

Utrecht is sinds 2010 Fairtrade gemeente en hiermee de eerste van de vier grootste gemeenten in Nederland. Behalve de gemeente schenken winkels, horeca, bedrijven, non-profit organisaties en burgers aandacht aan Fairtrade producten. De gemeente Utrecht wil door middel van een peiling onder haar inwoners meer inzicht krijgen in de keuze van Utrechters voor Fairtrade producten. Van 10 t/m 23 juni heeft afdeling Onderzoek een peiling onder de leden van het Bewonerspanel Utrechtgehouden. In totaal telt het Bewonerspanel 4.725 leden, van wie 2.288 leden de online vragenlijst
hebben ingevuld.

De resultaten van dit onderzoek vindt u hier.

09 juli 2013

Rapportage 'Mensenrechten in Nederland 2012'

Op 8 juli 2013 overhandigde Laurien Koster, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens, de rapportage 'Mensenrechten in Nederland' aan minister Plasterk. Uit de rapportage blijkt dat mensenrechten niet voor iedereen in Nederland even vanzelfsprekend zijn. De rapportage laat zien op welke terreinen mensenrechten een rol spelen. Voor mensen die afhankelijk zijn of tot niet populaire groepen behoren is het moeilijker hun mensenrechten te realiseren. Mensen met een beperking en ouderen hebben het lastig op de arbeidsmarkt. Meer lezen, klik dan hier. Bron www.mensenrechten.nl

29 juni 2013

Gemeente Utrecht sluit prostitutie boten wegens mensenhandel

Trouw 30 juni 2013
Binnenlands Bestuur 29 juni 2013
De Volkskrant 30 juni 2013
"De gemeente Utrecht trekt de vergunning in van peeskamerexploitant Wegra. Het bedrijf beheert alle 98 ramen van de prostitutieboten aan het Zandpad en 17 ramen in de Hardebollenstraat in het centrum. De gemeente gaat op zoek naar een alternatief. Dat maakte burgemeester Aleid Wolfsen vrijdag bekend. Volgens de politie is er nog steeds sprake van mensenhandel en verstoring van de openbare orde.
De woonboten in Utrecht worden goedbezocht, maar staan ook bekend om misstanden zoals berovingen, verkrachtingen en mensenhandel. Utrecht sloot in april al zes werkplekken en een aantal boten van andere exploitanten. Wegra is de enige overgebleven uitbater. De misstanden houden volgens de politie nog steeds aan. Jaarlijks krijgt de gemeente 350 meldingen van mensenhandel die een link hebben met het Zandpad."

Roze Zaterdag 2013 zet Utrecht op stelten


22 juni 2013

Nathan Coley: Burn the Village, Feel the Warmth (2013) in Call of the Mall


Kunst in Hoog Catharijne en Utrecht Centraal

Van 20 juni – 22 september 2013

Rellen, brandstichting, plunderingen, vecht- partijen. In 2011 trokken protesterende Britse jongeren een spoor van vernieling door de steden. Waarom blijft onduidelijk, maar in social media werd een traditioneel Afrikaans gezegde aangehaald: ‘If the young are not initiated into the village, they will burn it down just to feel its warmth.’ Oftewel: als je de jongeren buitensluit, branden ze de stad af en warmen ze zich wel aan het vuur. Met deze tekst als lichtbaken aan de gevel van Hoog Catharijne zet de Brit Nathan Coley ons aan het denken.

Nathan Coley maakt zowel installaties en tekeningen als foto’s en lichtsculpturen. Allemaal gaan ze over hoe mensen gebouwen gebruiken. Welke invloed heeft de architectonische ruimte waar we in wonen, werken of winkelen op ons sociaal gedrag? Coley onderzoekt hoe hij de beleving van onze omgeving kan beïnvloeden als kunstenaar, bijvoorbeeld met een tekst.

http://www.callofthemall.nl/nl/wat-is-er-te-zien/kunstenaars/

Pleinvrees (Agoraphobia) van Lotte van den Berg in de Call of the MallKunst in Hoog Catharijne en Utrecht Centraal

Van 20 juni – 22 september 2013

Geen decor, geen lichtontwerp, geen geluidsversterking, geen tribune. De stationshal zelf vormt het podium voor deze voorstelling van Lotte van den Berg. Pleinvrees is een reactie op de afbraak van het sociale stelsel en gemeenschappelijke structuren. Als toeschouwer volgt u via uw eigen mobiele telefoon op afstand een man die in zichzelf lijkt te praten, tot u direct door hem wordt aangesproken en hij u betrekt in zijn eenzame protest, zijn oproep aan de samenleving tot solidariteit en verbroedering.

Community Arts Festival 20 en 21 juni 2013

20 en 21 juni 2013 staat Vrede van Utrecht in het teken van Kunst en Verzoeningsprocessen. In het tweedaagse Community Arts Festival kijken we naar de rol van kunst voor verzoeningsprocessen dichtbij in Nederland, maar ook op plekken waar dat veel heftiger is dan bij ons, zoals in Noord-Ierland, Peru, Rwanda, Servië, Israël, Palestina, Guatemala en Afghanistan. In voorstellingen, gesprekken en actieve workshops kom je meer te weten over het indrukwekkende werk dat community kunstenaars daar doen.