31 oktober 2014

Fair City bij Studium Generale

MAANDAG 1 DECEMBER
Fair city: Inequality for All
Is een eerlijke verdeling van welvaart in de stad mogelijk? De documentaire Inequality for All laat zien dat armoede en honger ook voorkomen in de westerse wereld. Hoe zit dat in Utrecht? Wie is verantwoordelijk voor het waarborgen van mensenrechten als dat op eten en een dak boven je hoofd? Hoe pakt de gemeente ongelijkheid aan, zeker nu ze steeds meer taken krijgt uit Den Haag en van burgers wordt verwacht dat ze elkaar opvangen? Met o.a. prof. dr. Jan Luiten van Zanden (Geschiedenis, UU) en Victor Everhardt (wethouder Werk en inkomen, Utrecht).

http://www.sg.uu.nl/programma/najaar-2014/movies-science-and-the-city

16 oktober 2014

Schoolmoeder wil Zwarte Piet weren

        
Het College voor de Rechten van de Mens doet 4 november uitspraak in de zaak»

Het College voor de Rechten van de Mens doet 4 november uitspraak
                    
Ook het College voor de Rechten van de Mens stort zich op de Zwarte Piet-discussie. Aanleiding is een klacht van een schoolmoeder uit Utrecht. Ze wil dat de Professor Kohnstamm-basisschool "het racistische personage" Zwarte Piet uit het lesaanbod schrapt. Vandaag diende de zaak in Utrecht.

Zowel buiten als binnen was politie aanwezig. Dat is ongebruikelijk bij zittingen van het college, dat de opvolger is van de Commissie Gelijke Behandeling. Lees het volledige artikel op NOS.nl

15 oktober 2014

Wethouder Jongerius opent nationale inspiratiedag Lokale Mensenrechten in Utrecht

 
Op 10 oktober organiseerde het landelijk netwerk Mensenrechten Lokaal de inspiratiebijeenkomst 'Mensenrechten en decentralisaties in het sociale domein'. De middag werd geopend door wethouder Margriet Jongerius en er was een videoboodschap van minister Plasterk. Het publiek was gevarieerd: raadsleden, bestuurders, medewerkers van gemeenten en lokale (mensenrechten)organisaties en zorginstanties.
Na presentaties over mensenrechtensteden en decentralisaties vanuit een mensenrechtenperspectief konden de aanwezigen hun visie hierop delen. In workshops, over huiselijk geweld, privacy en etnisch profileren, was opnieuw ruimte voor interactie en discussie.
De middag werd afgesloten in het Mensenrechtencafé. Hier werden de ervaringen van de dag uitgewisseld en de gebruikelijke pitches gehouden, dit keer onder andere door Vrijbit en het Sint-Maartensberaad.
Het Centraal Museum gonsde nog lang van de enthousiaste gesprekken.


 


06 oktober 2014

De officiële oprichting van Stichting De Utrechtse Uitdaging is een feit.


De Stichting heeft als doel om maatschappelijk betrokken bedrijven te koppelen aan Utrechtse initiatieven voor een betere samenleving. Al tijdens deze formele bijeenkomst in de trouwzaal van het stadhuis in Utrecht vinden de eerste koppelactiviteiten plaats tussen maatschappelijk betrokken bedrijven en organisaties als RestoVan Harte en New Dutch Connections.

In de trouwzaal van het Utrechtse stadhuis worden de aanwezigen welkom geheten door wethouder Victor Everhardt van de gemeente Utrecht. De Gemeente Utrecht is een van de ondersteuners van het eerste uur naast BAM Utilities, FX Media, Pickkerconsult, Advocatuur Van Haren en Vrijwilligerscentrale Utrecht.

De werkwijze van de Utrechtse Uitdaging is afkomstig van de Nederlandse Uitdaging. De Nederlandse Uitdaging is een kenniscentrum dat het organiseren van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen stimuleert. Het Oranjefonds ondersteunt de missie van de Nederlandse Uitdaging, die sinds vandaag 20 lokale Uitdagingen telt.

De Utrechtse Uitdaging koppelt vragen van maatschappelijke organisaties aan een aanbod van het Utrechtse bedrijfsleven. Het gaat hierbij om verzoeken voor Materialen (spullen), Middelen (geld) of Menskracht (kennis, kunde, extra handen) die door mensen uit het bedrijfsleven, de Matchgroep, worden beoordeeld.

“Elke aanvraag om hulp of ondersteuning vanuit maatschappelijke organisaties wordt door de Matchgroep beoordeeld. Dan volgt de uitdaging om bedrijven te vinden die daadwerkelijk iets met die vraag kunnen en willen doen”, aldus Inge Voorhout, de manager van de Utrechtse Uitdaging. Andersom kan natuurlijk ook: een bedrijf dat maatschappelijk betrokken ondernemerschap wil vormgeven, kan zich melden.

“Dankzij de samenwerking tussen organisaties en bedrijfsleven die we via de Utrechtse Uitdaging stimuleren, helpen we mensen echt vooruit. Zo maken we met elkaar het wonen en leven in Utrecht een beetje leuker en mooier.”

RestoVan Harte en New Dutch Connections zoeken ondersteuning
Tijdens het ochtendprogramma worden ook de eerste aanvragen van Utrechtse organisaties bekend. De eerste uitdaging komt van New Dutch Connections (NDC). NDC is onder andere op zoek naar coaches vanuit het bedrijfsleven, die jongeren uit asielzoekerscentra gedurende 3 maanden 2 uur per week willen ondersteunen in het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten. “Ook zoeken wij mensen uit het bedrijfsleven die een interactieve gastles willen verzorgen om de jongeren te inspireren”, zegt Bright Richards van New Dutch Connections. Begeleid door de muziek van een accordeon laat Richards een stuk zien dat is gebaseerd op "As I Left My Father’s House". De toneelvoorstelling is een van de activiteiten van New Dutch Connections waarmee zij aandacht vragen voor positie van 'nieuwe Nederlanders' en hun kansen in de Nederlandse samenleving.

Een andere organisatie die zich inmiddels heeft gemeld bij de Matchgroep van de Utrechtse Uitdaging is Resto Van Harte. Met het opzetten van sociale buurtrestaurants en pop-up Resto’s wil stichting Van Harte ontmoetingen tussen mensen tot stand brengen met als doel hen uit sociaal isolement te houden. De vestiging in Kanaleneiland heeft grootse plannen rondom de start van de Tour de France 2015 in Utrecht en kan daarbij de steun van het Utrechtse bedrijfsleven goed gebruiken. De Utrechtse Uitdaging gaat van start met de ondersteuning van deze twee initiatieven.

Bedrijven en maatschappelijke organisaties die geïnteresseerd zijn in de activiteiten van de Utrechtse Uitdaging kunnen voor meer informatie en de contactgegevens terecht op

http://www.utrechtseuitdaging.nl. Volg de Utrechtse Uitdaging op Twitter via http://www.twitter.com/uuitdaging.