15 oktober 2014

Wethouder Jongerius opent nationale inspiratiedag Lokale Mensenrechten in Utrecht

 
Op 10 oktober organiseerde het landelijk netwerk Mensenrechten Lokaal de inspiratiebijeenkomst 'Mensenrechten en decentralisaties in het sociale domein'. De middag werd geopend door wethouder Margriet Jongerius en er was een videoboodschap van minister Plasterk. Het publiek was gevarieerd: raadsleden, bestuurders, medewerkers van gemeenten en lokale (mensenrechten)organisaties en zorginstanties.
Na presentaties over mensenrechtensteden en decentralisaties vanuit een mensenrechtenperspectief konden de aanwezigen hun visie hierop delen. In workshops, over huiselijk geweld, privacy en etnisch profileren, was opnieuw ruimte voor interactie en discussie.
De middag werd afgesloten in het Mensenrechtencafé. Hier werden de ervaringen van de dag uitgewisseld en de gebruikelijke pitches gehouden, dit keer onder andere door Vrijbit en het Sint-Maartensberaad.
Het Centraal Museum gonsde nog lang van de enthousiaste gesprekken.


 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten