28 maart 2012

Docentendag over Mensenrechten
De Anne Frank Stichting, Amnesty International en Movies that Matter organiseren op vrijdag 13 april een  nascholingsdag voor docenten ( en docenten in opleiding) uit het voortgezet onderwijs
.

Deze dag staat in het teken van mensenrechten in filmclips en speelfilms. Er zijn drie workshops,van elk anderhalf uur, waarvan u er twee kunt bijwonen. Na afloop is er gelegenheid tot een bezoek aan het Anne Frank Huis.
Workshops:
Anne Frank Stichting: lespakket Free2chooseover dilemma’s rond grondrechten. En aandachtvoor discussievormen.
Amnesty International:lespakket Vechten voor vrede? Over mensenrechten in Colombia, interactieve werkvormen en Amnesty-beeldmateriaal.
Movies that Matter: een breedassortiment films over mensenrechtenkwesties, metideeën voor activerende werkvormen.

De Docentendag vindt plaats in het Amnesty Huis op Keizersgracht 177 in Amsterdam

Kijk hier voor meer info en aanmelding.

25 maart 2012

Landelijke Bijeenkomst Fairtrade Gemeente

Op zaterdag 21 april van 10.00 tot 16.00 is de jaarlijkse inspiratiebijeenkomst van 'fairtrade gemeente' in het centrum van Utrecht.
Je ontmoet kopstukken uit de horeca, het bedrijfsleven en van de overheid. Zij geven een kijkje in de keuken van hun branche en jij kunt ze het hemd van het lijf vragen. Zo krijg je nieuwe tips om deze partijen te betrekken bij jouw campagne. Je leert de geheimen van een andere Fairtrade Gemeente ontdekken, ervaart hoe je fairtrade in jouw gemeente met een interactieve game kunt promoten en je ontmoet andere campagnewerkgroepen.

Programma inspiratiebijeenkomst10.00
Inloop en ontvangst met koffie en thee
10.30 Plenair programma met daarin aandacht voor:
- presentatie van de nieuwe juryvoorzitter
- enthousiaste Fairtrade Ambassadeurs die aan het woord komen
- inspirerende voorbeelden uit het land
- mooie initiatieven op het gebied van fairtrade
- kijkje achter de schermen van de landelijke campagne
12.00 Lunchpauze met interactieve game: leer een andere fairtrade stad kennen, en ontdek hoe je op een interactieve manier mensen in jouw gemeente kunt betrekken bij fairtrade. Dit allemaal onder het genot van een hapje en een drankje.
13.30 Workshops, keuze uit vier thema's
15.00 Pauze
15.15 Plenaire afsluiting waarin kopstukken in de horeca, het bedrijfsleven en de lokale overheid aan het woord komen
16.00 Einde en afsluitende borrel met aanwezige ambassadeurs

Klik hier voor het aanmeldformulier en meer informatie.19 maart 2012

Utrecht blijft Fairtrade Gemeente!


Afgelopen week is bekend geworden dat Utrecht de titel 'Fairtrade gemeente' ook in 2012 mag blijven voeren.
Dankzij de inspanningen van de werkgroep Utrecht Fairtrade in 2011 voldoet Utrecht nog steeds aan alle criteria om deze titel te mogen voeren.
Een samenvatting van de algemene reactie van de landelijk jury:

"De werkgroep Utrecht Fairtrade heeft wederom bewezen dat zij zich hard maakt voor de ontwikkeling van boeren en producenten in ontwikkelingslanden. De werkgroep heeft veel uitdagingen die de jury vorig jaar meegaf actief opgepakt. De werkgroep maakte daarbij duidelijke en slimme keuzes. Bijvoorbeeld door bedrijven als focusdoelgroep te kiezen. Daarnaast werkte Utrecht Fairtrade samen met andere organisaties, zoals Utrecht MeerBusiness, SNS Reaal en een sportvereniging.
.......
In 2011 stapte de gemeente binnen haar huidige contract met Douwe Egberts over op fairtrade koffie. Daarmee verzilverde Utrecht haar grootste uitdaging op fairtrade gebied. Deze mijlpaal is bovendien een mooie inspiratiebron voor andere gemeenten. De jury ziet er op toe dat de gemeente de principes voor eerlijke handel ook gaat toepassen in het nieuwe contract dat de gemeente in 2012 gaat afsluiten.
.........
Voor het komend jaar benoemde de werkgroep nog meer mooie concrete aandachtspunten. Met name het streven om Fairtrade Utrecht minder afhankelijk van subsidies te maken valt daarbij op. Als dat lukt, zou Utrecht een prachtig voorbeeld voor andere gemeenten zijn
..........
Op basis van mooie resultaten van afgelopen jaar ziet de jury de toekomst van Utrecht Fairtrade met vertrouwen tegemoet.

Namens de jury van Fairtrade Gemeenten: Jan Pronk (voorzitter), Jacobine Geel, Liesbeth Gort, Marga Hoek, Sybren de Hoo en Agnes Jongerius. "

Intergrating Eurocities Conferentie

Op 8 en 9 maart vond in Amsterdam de Integrating Cities conferentie plaats. Gedurende de conferentie konden deelnemers workshops bijwonen, tevens was er een interessant plenair gedeelte. De integrating cities charter werd 2 jaar geleden gelanceerd en is inmiddels door 27 steden getekend, waaronder Utrecht, Amsterdam en Den Haag.

De Europese Commissie benadrukt het belang van strategisch partnerschap, het lokale niveau (stedelijk en regionaal) wordt steeds belangrijker als het gaat om de integratie van migranten. Allianties zijn belangrijk om invloed te kunnen hebben op wetgeving en beleid, en funding. Juist nu er allerlei processen plaatsvinden in de EU, zoals de recente crisis, is het noodzakelijk een 'joint transformation' te creëren waarbij de migrant gezien wordt als meerwaarde voor de samenleving.

Verder werd duidelijk dat de term integratie nog steeds verschillende interpretaties kent.

In de workshop 'Leadership and public commitment to migration and integration' werd de rol van verschillende overheidslagen besproken. Politiek leiderschap is belangrijk, omdat via deze weg veranderingen vorm gegeven kunnen worden. Integratie is tegelijkertijd een dynamisch proces, migrant én de samenleving zijn beide hiervoor verantwoordelijk. Oslo en Rennes (FR) lieten tijdens de workshop zien hoe zij met deze thema's omgaan.

Meer informatie over Eurocities: www.eurocities.eu


16 maart 2012

TEDxUU 17 april 2012


Op 17 april vindt TEDxUtrecht University 2012 'Creating a Social World' plaats.

De markt lijkt te falen in het nemen van verantwoordelijkheid bij het herstellen van sociale ongelijkheid. Overheden moeten meer en meer bezuinigen en financiering voor het oplossen van sociale problemen lijkt voorlopig niet aan de orde. In het kader van de financiële crisis is er een zoektocht gaande naar een nieuwe vorm van het organiseren van onze samenleving. Een zoektocht naar nieuwe manieren om maatschappelijke problemen en onevenwichtigheden op te lossen op een duurzame manier.
Sociaal ondernemerschap biedt misschien wel de uitkomst, door het creëren van maatschappelijke waarde in een ondernemende manier. De huidige politieke en sociale omgeving biedt daarvoor de ruimte, want wie voelt níet de urgentie om het verschil te maken? Jij zoekt toch ook naar zingeving, een verlangen om bij te dragen, en de bereidheid om de wereld een beetje beter te maken?

Wetenschappers en ondernemers geven op 17 april hun visie op sociaal ondernemerschap in het Vorstelijk complex in Utrecht van 9.00-17.00.
Kom ook naar TEDxUU 2012 en draag bij aan een meer sociale wereld!

Klik hier voor het programma en meer informatie.

bron:www.tedxutrechtuniversity.com

15 maart 2012

Utrecht en Nantes herdenken slavernij


Unique monument in Europe, the Memorial to the Abolition of Slavery entered the history of the slave trade in the city and honors the struggles of yesterday and today. This monument, realization of the City of Nantes, with the support of Nantes Métropole, the Pays de la Loire Region and the Loire-Atlantique Department, will be inaugurated on the occasion of the international day of remembrance for victims of slavery and the Transatlantic Slave Trade, March 25.


On a revegetated esplanade, 2 000 commemorative plaques recall the slave trade shippings that started from Nantes as well as the major trading posts in Africa and in America.

Designed by the internationally renowned artist Krzystof Wodiczko and by the architect Julian Bonder, this memorial museum was conceived as an urban, a political and an art project. It is a genuine call to us all to remember past struggles in order to project ourselves into the future, fighting against all modern forms of slavery and denial of human rights in order to build a more united world. Homage to the millions of victims of the slave trade and slavery, homage to those who stood up against this crime, homage to the struggles of the past and the present, the memorial carries a universal message of solidarity and brotherhood.

Today, the United Nations Organisation and the International Labour Organisation estimate that 200 to 250 million people are victims of debt bondage, forced marriages, prostitution and forced labour, including a considerable number of children.

Lilian Thuram, former football player at the origin of a foundation against racism, Christiane Taubira, Guyanese MP and Claire Brisset, former children rights protector, will be present at the inauguration of the Memorial. More...

Opening to the public on Sunday 25th of March from 3pm.
http://www.spidh.org/uploads/media/Memorial_Programme.pdf

The Memorial website : http://memorial.nantes.fr

14 maart 2012

Regional Human Rights Systems: Tools for Social Justice?

Conference Friday 16 March 2012

http://sim.law.uu.nl/SIM/secretariaat/events.nsf/seminar?OpenPage&refer=/sim/events

International Conference
30 Years Netherlands Institute of Human Rights SIM

Exclusion of Roma from adequate education in Europe, land-grabbing from indigenous peoples in the Americas, lack of jobs in the Middle East, violation of property rights in Asia or water pollution in Africa - all of these are serious challenges for social justice around the globe. Human rights have always been tools in social struggles, but how do they adapt to old and new forms of social injustice and exclusion?

What role is there for the regional protectors of human rights: the courts, committees and commissions that were or are about to be set up and are in the process of major changes to promote and monitor basic guarantees of human rights and dignity? Are they equipped to deal with the challenges of social justice?

Do they provide the best legal and political instruments to implement and guarantee justice for all? Do they function as de facto allies of civil society organisations or are they too detached from the realities on the ground? Through which channels and to what extent do the rulings of these mechanisms have an effect upon the states and societies in which the violations occurred?

In addressing these questions, the conference aims to critically compare the impact of human rights mechanisms in the various regional contexts. The speakers will focus on the question of effective social justice that is at the same time adaptive to regional specifics and complies with global human rights norms and standards.

The conference is followed by the Valedictory lecture by professor Fried van Hoof

Netherlands Institute of Human Rights, Drift 15, 3512 BR Utrecht, The Netherlands

Max van der Stoel Conference 25 april 2012


Op 23 april 2011 overleed Max van der Stoel. Zijn overlijden bracht een stortvloed aan lofbetuigingen teweeg: ‘bescheiden en betrokken maakte hij het verschil, op veel plaatsen in de wereld’, aldus premier Rutte en de Koningin had ‘met groot leedwezen kennis genomen van zijn heengaan’. Terechte woorden voor de man die het tot zijn levenstaak had gemaakt voor de vrijheid en rechten van ieder mens te strijden.

De staat van verdienste van Max van der Stoel is de Onderzoeksschool Rechten van de Mens en de Universiteit van Tilburg niet ontgaan. Daarom gaan zij een jaar na het overlijden van Van der Stoel met u in discussie over zijn werk en over de vraag hoe we zijn erfenis in stand kunnen houden.

De voertaal tijdens het symposium is Engels.

Datum en Locatie
Woensdag 25 April 2012 vanaf 13.30
Tilburg University campus, Dante gebouw, zaal DZ1
Aanmelden voor het symposium kan via de website.13 maart 2012

Open Dag Herinneringscentrum Fort De Bilt

21 april 2012 van 12.00-17.00 uur.

Interactieve tentoonstelling over vooroordelen, verzet, de zondebok, conflicten, plagen en pesten voor kinderen vanaf 10 jaar; Nieuwe buitententoonstelling over de Vrede van Utrecht 1713-2013; Herdenkingsmonument Fort De Bilt voor de 140 verzetsstrijders die hier zijn gefusilleerd; Kinderspeurtocht o.l.v. de ouders voor kinderen van 4 tot 9 jaar; Rondleiding om 13.00 uur.Toegang gratis. Info en route

bron: www.vredeseducatie.nl

Open Dag Fort van de Democratie


21 april 2012 van 12.00 - 17.00 uur

Interactieve tentoonstelling over democratie, respect, vrijheid van godsdienst en meningsuiting in voormalige atoomschuilbunker op Fort Lunet 1 in Utrecht.
Toegang gratis. Info en route


Bron: www.fortvandedemocratie.nl

Studium Generale


Studium Generale (Universiteit Utrecht) heeft de afgelopen tijd veel heeft georganiseerd rondom mensenrechten en zal dat in de nabije toekomst nog meer doen!

Aankomend:
Op 23 maart organiseert Studium Generale de verboden wetenschapsmonologen. Dagelijks worden wetenschappers met de dood bedreigd vanwege hun gedachtegoed en vanwege hun positie in de maatschappij. De verboden wetenschapsmonologen vertellen de verhalen van academici die in hun eigen land vervolgd werden en in Nederland een veilige plek vonden. Waar? in de aula van het Academiegebouw op vrijdag 23 maart 20:30-21:30.

Op 4 mei is er een herdenkingslezing. Geweld en genocide komen voort uit het mechanisme van in- en uitsluiting. Waar? in de aula van het Academiegebouw op vrijdag 4 mei 20:15-21:30.


Ook zijn hebben er al activiteiten plaatsgevonden die terug zijn te kijken online:

Afgelopen januari organiseerde Studium Generale Rights to a Green Future. Over mensenrechten in tijden van klimaatverandering.

In februari vond People, Planet, Profit, Principles. plaats. Onze economie en manier van leven zijn nog steeds gebaseerd op eenzijdige groei. Is er dan niets gebeurd, ondanks alle internationale afspraken? Kijk hier voor lezing met het thema People: Duurzaamheid, mensenrechten en nieuwe wereldspelers

In november werd het Grote Media Debat georganiseerd, waar op 22 nov. een debat rondom Media en Conflictsituaties plaatsvond. Kijk hier om dit debat terug te kijken.

12 maart 2012

“Nightwind” Performance en interactieve workshop door Colombiaanse mensenrechtenactivist Hector Aristizabal

Woensdag 28 maart 2012, 11:30 - 13:00
Studio T, Kromme Nieuwegracht 20, Utrecht
Toegang gratis, aanmelden via Vrede van Utrecht


Nightwind Performance:
The program begins with a 30-minute performance based on Hector Aristizábal’s true story of being arrested and tortured by the US-supported military in Colombia. After his release, he witnessed the killings of many of his friends. In exile in the United States, his taxes fundthe war in Iraq including torture at Abu Ghraib and the continued bloodshed in his country. In 1999, when Aristizábal’s brother was abducted and killed by the paramilitary, his own rage and desire for violent revenge was awakened–what he calls “the terrorist within.” Inspired by his
own young children, he finds ways to re-channel this terroristic energy into constructive action. Aristizábal’s movement-based performance becomes a springboard for audience members to explore issues of importance in their own lives. The direction of the workshop will change depending on audience member’s interests and desires.

Nightwind Participatory Workshop:
Immediately after the performance Hector invites the audience into a brief dynamic meditation as a way to provide catharsis to the different emotions awakened by the theater piece. Afterwards using the techniques of Theatre of the Oppressed (please see description below), Hector invites participants to express their reactions to the images of torture by creating their own images in response.
The content of the performance and the scenarios often lead to explorations of other cycles of violence – family violence, gang violence – and the exploration of ideas on how to break them.

About Theatre of the Oppressed:
Theatre of the Oppressed (TO), developed by Brazilian artist and activist Augusto Boal, uses the techniques of theatre to create dialogue and encourage creative thinking and action about 2 economic and social problems. His desire was to transform performance from a monologue presented by artists to a passive audience of spectators into a dialogue in which audience members become”spect-actors”--invited to choose the issues to be explored and then to intervene directly with their own words and actions during a performance. His Image Theatre techniques invite participants to express emotions and represent situations through
physical gesture. Boal was arrested under Brazil’s military dictatorship in 1971, tortured and “encouraged” to go into exile. During his years in Europe, Boal met people who struggled with internalized oppression rather than direct repression by a military government and began to adapt his ideas to address these different needs. After the fall of the military dictatorship in 1985, Boal was able to return home where he has continued to develop techniques that are used by teachers, therapists, community organizers, grassroots lobbyists taking issues to their
legislators, and many others.

Bron: www.vredevanutrecht.nl

11 maart 2012

Kony 2012 ook in Utrecht

Kony 2012 Utrecht op Facebook

20 april 2012 van 22.00 tot 04.00 uur: Centraal Station Utrecht


But please, educate yourself before taking any action!


09 maart 2012

Movies That Matter Festival


Van 22 tot 28 maart vindt het Movies that Matter Festival plaats in Den Haag!
Het Movies that Matter Festival is hét Nederlandse podium voor de geëngageerde film. Jaarlijks worden hier ruim zeventig documentaires en speelfilms van bevlogen filmmakers vertoond. Films die het debat over mensenrechten, menselijke waardigheid en situaties waarin deze in het geding zijn aanwakkeren. Vaak zijn de films op dit festival voor het eerst, maar ook voor het laatst in Nederland te zien.
Het festival wordt gekenmerkt door een uitgebreid verdiepingsprogramma met onder meer talkshows en debatten waarbij het publiek uitgebreid in gesprek kan gaan met (internationale) gasten als mensenrechtenactivisten, filmmakers, politici en journalisten.

Vanaf 8 maart kunnen kaarten worden gekocht en gereserveerd via: www.filmhuisdenhaag.nl!
Kijk voor meer informatie en het programma op: www.moviesthatmatter.nl/festival

Tolerantieprijs 2012


De Tolerantieprijs is in 1995 ingesteld door de gemeenteraad van Utrecht. De prijs is bedoeld voor personen, groepen of instellingen die zich hebben ingespannen om de verdraagzaamheid in de Utrechtse samenleving te bevorderen en respect en begrip voor elkaar te vergroten.
In mei wordt de prijs uitgereikt en de prijswinnaar ontvangt een oorkonde en een geldbedrag van € 7.000,- dat mag worden besteed aan het bekroonde initiatief of daarmee samenhangende activiteiten!

Als u personen en instellingen kent die aan de onderstaande voorwaarden voldoen, nodigt de jury u uit vóór 25 maart uw kandidaat aan te melden voor toekenning van de Tolerantieprijs.

-Als zij hun activiteiten in de stad Utrecht ontplooien;
-Als zij werken aan een verdraagzame samenleving en zich inspannen om vooroordelen over groeperingen binnen de Utrechtse gemeenschap te verminderen;
-Als zij in de stad of in een wijk van Utrecht gedurende een langere periode activiteiten hebben ontplooid, die succesvol waren en als voorbeeld kunnen dienen bij het oplossen van soortgelijke problemen op andere plaatsen in de stad;
-Als zij hun werkzaamheden belangeloos en op basis van vrijwilligheid uitvoeren.

Ondernemers die zich op een buitengewone manier inspannen voor de Utrechtse samenleving worden tevens uitgenodigd om een voordracht in te sturen.

Kijk hier voor meer informatie en het aanmeldformulier.

08 maart 2012

11 april lezing Femke Halsema over social media, sociale conflicten en mensenrechten


Femke Halsema bekleedt tot juni 2012 de Vrede van Utrecht-leerstoel bij het Centre for the Humanities aan de Universiteit Utrecht. Als gasthoogleraar zal zij zich bezighouden met de betekenis van communicatietechnologie en social media voor mensenrechten en democratie. In het kader hiervan zal zij op 11 april een lezing geven over sociale media, sociale conflicten en mensenrechten. Na de lezing is er ruimte voor discussie en vragen, waarbij Farhad Tabaki (debatleider bij Cool Politics en oprichter van Studio Zeitgeist) de discussieleider is.

De lezing begint om 20.00 (de deuren gaan open om 19.30) in het Educatorium van de Universiteit Utrecht op de Uithof. Het bijwonen van de lezing is gratis en aanmelden kan via lezing@vredevanutrecht.nl.

Bron: www.vredevanutrecht2013.nl

Debatavond 'Samen tegen discriminatie'

Op woensdag 21 maart, ‘De internationale dag tegen racisme en discriminatie’, organiseert Art.1 Midden Nederland in samenwerking met Alleato, Saluti en Vluchtelingenwerk Midden Nederland een debatavond in Utrecht.

Het afgelopen jaar is er veel gebeurd in de stad Utrecht waar er sprake was van intolerantie tussen burgers. Waarom komen dit soort incidenten voor en hoe kunnen ze in de toekomst voorkomen worden?
Rinus Penninx, hoogleraar Ethnic Studies aan de Universiteit van Amsterdam, opent de avond met een lezing hierover. Daarna zal Victor Everhardt, wethouder diversiteit, spreken over de Utrechtse aanpak van discriminatie. In het tweede gedeelte vindt een interactief paneldebat plaats dat geleid wordt door Elisabeth van den Hoogen. Het debat richt zich voornamelijk op hoe we gezamenlijk discriminatie kunnen voorkomen en bestrijden. Een mix van perspectieven leidt ongetwijfeld tot een levendige discussie.
De bijeenkomst vindt plaats bij Alleato aan de Bemuurde Weerd Westzijde 4 te Utrecht. Klik hier voor meer informatie.

Bron: www.art1middennederland.nl

05 maart 2012

Drie portretten van vrouwelijke hoogleraren onthuld op Internationale Vrouwendag


Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, worden de portretten van drie vrouwelijke hoogleraren officieel onthuld in de Senaatszaal van het Academiegebouw. Tot nu toe waren alleen mannelijke hoogleraren vertegenwoordigd in deze portretreeks.

Meer lezen?