29 juli 2010

Camerabewaking stationsgebied uitgebreid


In het Utrechtse stationsgebied komen ca. twintig extra beveiligingscamera's. De gemeente heeft de aanbestedingsprocedure voor de aanschaf van de camera's gestart. In oktober dit jaar zal begonnen worden met het installeren ervan.

De extra camera's worden gesubsidieerd door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb). Ze maken onderdeel uit van het programma Cameratoezicht in openbaar-vervoergebieden CTOV. In het programma zijn ook andere belangrijke vervoerscentra van Nederland opgenomen in onder andere Den Haag, Amsterdam, Leiden, Rotterdam, Eindhoven en Schiphol. De camera's moeten zorgen voor meer veiligheid in het stationsgebied.

Bron: gemeente Utrecht
Foto: Jan Lankveld

27 juli 2010

Boete Restaurant Grenzeloos blijft intact

Café Averechts en Stichting Lauw Recht (STIL) moeten ook na het hoger beroep nog duizenden euro's boete betalen voor het inzetten van asielzoekers. De twee organisaties waren tot boetes van 24.000 euro veroordeeld voor het project Restaurant Grenzeloos. Omdat de procedure zo lang heeft geduurd, zijn de boetes teruggebracht naar 22.800 euro voor het overtreden van de Wet Arbeid Vreemdelingen.

Onder de naam 'Restaurant Grenzeloos' werden er in het Utrechtse café Averechts 8 jaar lang maaltijden verzorgd door uitgeproceerde asielzoekers. Elke dinsdagavond kookten zij er en serveerden maaltijden uit. De opbrengst was bestemd voor stichting STIL. Met het project wilden het café en stichting STIL asielzoekers de kans geven iets te doen en kennis te laten maken met andere Utrechters. En andersom asielzoekers tegenover andere Utrechters een gezicht geven.

In 2007 maakte de Arbeidsinspectie een einde aan het project. De drie toen aanwezige koks werden gearresteerd. Twee van de drie opgepakte ongedocumenteerde koks hebben respectievelijk 6 en 8 maanden in vreemdelingenbewaring gezeten. Zowel Stichting STIL als Café Averechts kregen een boete van 24 duizend euro opgelegd wegens uitbuiting van illegale werknemers. Hoewel de asielzoekers dat vrijwillig deden, was er sprake van werk, oordeelde de rechter.

Politie, gemeente en poltici waren op de hoogte van het project. De gemeente Utrecht heeft het initiatief jarenlang gesubsidieerd. Er werd openlijk reclame gemaakt voor het project. STIL kreeg van de gemeente Utrecht een lening om de boete te betalen, in afwachting van het beroep.

Bron: RTV Utrecht, Café Averechts en STIL
Foto: Sietse Brouwer

26 juli 2010

Ton Rabobank voor sociale cohesie


Rabobank Utrecht stelt met het Rabo Dichtbij Fonds € 100.000 beschikbaar voor projecten die bijdragen aan meer sociale cohesie. Het projectgeld wordt verdeeld onder 21 verenigingen en stichtingen in het werkgebied Utrecht die het goed kunnen gebruiken.

Aanvragen van het geld kan via de website van het Dichtbij fonds. Daar kunnen deelnemers tot 31 augustus een video van hun project uploaden. Bezoekers van de website kunnen tot en met 30 september stemmen op hun favoriete initiatieven. Daarna worden de winnaars bekendgemaakt.

Bron: Rabobank
Foto: Bert Spiertz

23 juli 2010

Zwangere asielzoeksters meer risico op medische complicaties


Zwangere asielzoeksters hebben vier tot vijf keer zoveel kans op levensbedreigende complicaties tijdens hun zwangerschap dan Nederlandse vrouwen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum.

Toegang tot goede medische zorg is in asielzoekerscentra vaak slecht. In Leersum overleed een Somalische vrouw onlangs aan de complicaties van haar zwangerschap omdat medische zorg niet op tijd geregeld werd.

Bron: Volkskrant
Foto: Willem Mes

22 juli 2010

Hirsch Ballin: Utrecht deed genoeg om wegpesten homostel te voorkomen


Utrecht heeft genoeg maatregelen getroffen om het wegpesten van het homostel Ton en Hans uit Leidsche Rijn te voorkomen. Dat schrijft minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie Hirsch Ballin in antwoord op de kamervragen van Miltenburg en Teeven en Spekman en Kuiken. Het stel maakte half juni via een artikel in het AD bekend hun huis te verkopen na anderhalf jaar getreiterd te zijn door buurtbewoners.

Volgens de minister doen politie, justitie en gemeente er in de wijk Leidsche Rijn alles aan om het pesten aan te pakken. Omdat het pesten echter stiekem gebeurt, is het nauwelijks mogelijk voldoende bewijslast te verzamelen. Daarnaast denkt de minister dat gemeenten door de onlangs aangenomen voetbalwet en de 'Aanpak woonoverlast en verloedering' voldoende maatregelen in handen hebben om het treiteren aan te kunnen pakken.

De gemeente heeft samen met politie, justitie, woningcorporaties en welzijnsinstellingen gezorgd voor een wijkgerichte aanpak waarbij zowel gedupeerden als daders worden betrokken.

Bron: Rijksoverheid
Foto: Sietse Brouwer

21 juli 2010

Stichting De Wilg naar Gay Pride

Stichting De Wilg neemt Utrechtse homo's met een lichte verstandelijke beperking mee naar de Gay Pride in Amsterdam. Onder mensen met een verstandelijke beperking is homoseksualiteit vaak een nog moeilijk te bespreken thema. De Wilg wil met het uitstapje zorgen voor meer zichtbaarheid van deze groep mensen in onze samenleving.

Bron: De Stad Utrecht

Gemeenten schieten tekort in huisvesting asielzoekers


Driekwart van de gemeenten doet te weinig moeite om asielzoekers met een verblijfsvergunning aan een huis te helpen. Dat zegt voorzitter Ed Nijpels van de Taskforce Thuisgeven.

Op dit moment wachten ruim 5100 asielzoekers in opvangcentra op een passende woning. Onder leiding van Nijpels zal de Taskforce zal gaan werken aan het terugbrengen van de wachttijd op een woning tot drie maanden.

Lees het hele artikel in de Volkskrant
Foto: Sietse Brouwer

20 juli 2010

Utrechtse wethouder lid van ArmoedecoalitieWethouder van Sociale Zaken Rinda den Besten neemt deel aan de Armoedecoalitie die onlangs door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is opgericht. In het kader van het Europees Jaar van de Armoedebestrijding zal zij zich de komende tijd inzetten om meer aandacht te vragen voor armoede en sociale uitsluiting. Andere armoedeambassadeurs zijn oud-premier Ruud Lubbers, acteur Mimoun Ouled Radi en tafeltennisser Trinko Keen.

Bron: De Stad Utrecht
Foto: gemeente Utrecht

18 juli 2010

Opvang ongedocumenteerde vrouwen en kinderen nog steeds niet geregeld


Nederland is de laatste jaren regelmatig door de Raad van Europa op de vingers getikt om het op straat zetten van uitgeprocedeerde asielzoekers met minderjarige kinderen. Toch gebeurt het nog steeds; volgens hulporganisaties gaat het zelfs om enkele honderden kinderen per jaar.

Omdat er officieel geen opvang voor deze groep is geregeld, zijn gezinnen en alleenstaande moeder met kinderen vaak afhankelijk van particulieren of kerkelijke organisaties. In Utrecht probeert stichting STIL voor zoveel mogelijk dakloze vrouwen en kinderen onderdak te regelen. Er hebben zich inmiddels enkele tientallen particulieren bij de stichting gemeld om mensen te kunnen opvangen. Maar het zijn er nog steeds veel te weinig.

Lees het artikel in de Volkskrant
Foto: Sietse Brouwer

15 juli 2010

Poolse daklozen terug naar vaderland

Utrechtse daklozenopvang de Tussenvoorziening gaat Poolse daklozen terug naar huis begeleiden. Er komt een speciaal opvanghuis voor Polen in de stad. Na een tijdelijke opvang worden de Poolse daklozen overgeplaatst naar opvang in Polen. Samen met de Poolse opvang zal de Tussenvoorziening zorgen voor een nieuwe start voor de daklozen in hun eigen vaderland.

Lees het hele artikel in de Volkskrant

09 juli 2010

Utrechts jongerenproject Titan werkt


Het Nederlands Jeugd Instituut heeft aangegeven dat de methode van Titan jongeren werkelijk helpt om hun leven weer op de rails te krijgen. Titan is een Utrechts project met activiteiten die zorgen voor een gestructureerd dag- en leefritme. Het helpt jongeren om weer op een positieve manier mee te doen in de maatschappij.

Titan Utrecht opende in november 2005 haar deuren. Utrechtse jongeren van 17 t/m 27 jaar krijgen hier intensieve training, begeleiding en coaching. Jongeren melden zich zelf bij Titan of zij worden doorverwezen via justitie, sociale zaken, maatschappelijke opvang of onderwijs. Ze worden ondersteund op alle leefgebieden, zoals werk, leefsituatie, financiën en vrije tijd. Doel van de aanpak is dat de jongeren na maximaal een jaar weer een baan vinden, vrijwilligerswerk doen of bezig zijn met een opleiding. De kans op (verder) afglijden naar criminaliteit wordt hiermee kleiner.
De gemeente Utrecht financiert Titan.

Resultaten
Van de 230 jongeren die tot nu toe door Titan zijn ondersteund, heeft 68% minimaal een half jaar werk of volgt een opleiding. Dat is voor deze doelgroep een heel hoog percentage. Slechts 6% van deze groep doet, al dan niet tijdelijk, weer een beroep op een uitkering. Een kwart van het totaal aantal jongeren heeft meer hulpverlening nodig en 8 % van de jongeren heeft de ondersteuning door Titan afgebroken. Op dit moment begeleidt Titan 80 jongeren.

Veel meer dan een vak leren
Er worden bij Titan individuele en groepsactiviteiten aangeboden, gericht op werk. Bijvoorbeeld in de hout- of metaalwerkplaats, de botenbouw, de beeld- en geluidwerkplaats of op een zorgboerderij. Op deze manier kunnen zij binnen een veilige en eigen omgeving ontdekken waar ze goed in zijn en welke talenten, kwaliteiten en interesses ze hebben. Maar ook komen zij er achter waar ze (nog) niet goed in zijn.
Het gaat niet alleen om een vak leren. Wat minstens zo belangrijk is, is dat de jongeren vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn om weer succesvol mee te doen in de maatschappij. Ze bouwen weer een normaal dag- en nachtritme op, leren om op tijd te komen en leiding te accepteren. Daarnaast werken zij samen, leren met kritiek omgaan, feedback te geven en te reflecteren.
Er zijn bij Titan ook vrijetijdsactiviteiten, zoals sport.

Klik hier voor meer informatie over Titan

Tekst: gemeente Utrecht
Foto: Titan

06 juli 2010

Voetbalwet goedgekeurd door Eerste Kamer


Burgemeesters krijgen volgend voetbalseizoen meer middelen om rellen te voorkomen. Na de Tweede Kamer vorig jaar is vandaag ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met de Voetbalwet. Daarmee mogen burgemeesters straks vooraf bijvoorbeeld gebieds- en samenscholingsverboden opleggen.
De wet geldt niet alleen rond voetbalwedstrijden, maar ook bij andere evenementen waarbij vandalisme en ernstige overlast wordt verwacht. De Voetbalwet is een idee van de Utrechtse Kamerleden Spekman van de PvdA en Zijlstra van de VVD.

Bron: RTV Utrecht
Foto: Bert Spiertz

01 juli 2010

Utrechtse inburgering asielzoekers na dip weer succesvol


De Utrechtse inburgering en integratie van asielzoekers is na een dip in 2008 en 2009 weer sterk verbeterd. Dat blijkt uit een deze week verschenen evaluatie van de opvang en integratie van asielzoekers in Utrecht.

Het Utrechtse programma zet vooral in op werkgelegenheid zodat asielzoekers zo snel mogelijk in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. In de periode 2002-2006 kreeg 77% van de vluchtelingen met hulp van de gemeente een betaalde baan. Door nieuwe regelgeving liep dit van 2007-2009 echter terug tet eenderde van de asielzoekers. Sinds een vereenvoudiging van de organisatie in 2009 verloopt alles weer soepeler en begint nu weer ongeveer 70% van de vluchtelingen binnen drie maanden aan een baan.

De Utrechtse aanpak van de opvang van alleenstaande meerderjarige asielzoekers (ex-AMA's) is zeer succesvol. De Utrechtse aanpak is inmiddels al door 20 andere Nederlandse steden overgenomen.
Bron: De Stad Utrecht
Foto: Bert Spiertz