30 september 2011

Studium Generale: Mensenrechten


Ook Studium Generale heeft eerder aandacht besteed aan Mensenrechten:

60 jaar geschiedenis, filosofie, theorie en praktijk


Guantanamo Bay, Abu Graib, heropvoedingskampen, massamoorden en etnisch en religieus geweld. Dagelijks treden machthebbers de rechten van de mens met voeten. Toch is er veel gewonnen sinds de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aanvaardde. Landen beloofden elkaar dat ze hun burgers zouden beschermen tegen honger, dwangarbeid, discriminatie en ander onrecht. Maar waarom is recht hebben nog altijd niet hetzelfde als recht krijgen?

Wetenschappers en deskundigen uit de praktijk zullen in deze lezingenserie aan de hand van concrete voorbeelden illustereren welke kracht er uitgaat van mensenrechten, maar ook welke beperkingen het recht kent. Als moreel kader lijkt het nut van mensenrechten onomstreden. Ze vormen de enige wereldwijde standaard die consensus geniet in een tijd waarin veel relatief lijkt. Geen individu of bedrijf, geen democratie of dictatuur kan ongevoelig blijven voor de morele waarde van mensenrechten. Of toch? Reden genoeg om meer te weten te komen over de totstandkoming van mensenrechten en mee te discussiëren over de toekomst ervan.

Meer informatie en de synopsis van de lezingenserie is te vinden op: http://www.sg.uu.nl/programma/najaar-2007/mensenrechten/ en http://www.sg.uu.nl/prog/2007b/mensenrechten/synopsis_mensenrechten.pdf

29 september 2011

Gandhi Festival 2011 Zondag 2 oktober

Be the change you want to see in the world”

IN 2007 HEEFT DE VN 2 OKTOBER DE GEBOORTEDAG VAN MAHATMA GANDHI UITGEROEPEN TOT DE DAG VAN GEWELDLOOSHEID. WIJ BRENGEN DIT GRAAG ONDER UW AANDACHT MET THEMA’S ALS ZINLOOS GEWELD EN DISCRIMINATIE DOOR MIDDEL VAN VOORSTELLINGEN, OPTREDENS EN WORKSHOPS TER NAGEDACHTENIS VAN VRIJHEIDSSTRIJDER MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI.

ORGANISATIE: STICHTING SHRI GANESH UTRECHT
CULTUURCAMPUS (BURCHTPOORT 16 VLEUTEN) - AANVANG 12:00 t/m 18:00 uur
WINKELCENTRUM VLEUTERWEIDE
ZONDAG 2 OKTOBER 2011


Meer informatie: http://www.stichtingshriganesh.nl/

Avond over artikel 34 van het Internationale Kinderrechtenverdrag

Speciaal voor de week van de mensenrechten organiseren vier Utrechtse organisaties een avond over artikel 34 van het Internationale Kinderrechtenverdrag. Artikel 34 gaat over het verbod op uitbuiting van kinderen. Om bezoekers te laten inzien dat deze uitbuiting niet alleen in verre landen plaats vindt, maar ook in je eigen stad kan plaatsvinden, staat de avond in het teken van loverboys. In Nederland worden ook kinderen geronseld om als prostituee te werken. De avond vindt plaats op dinsdag 11 oktober in het café van Parnassos op de Kruisstraat 201 te Utrecht. De avond begint om 18.30 uur en is gratis te bezoeken. Tijdens de bijeenkomst laten UNICEF Utrecht e.o., Pretty Woman, Theater A la Carte en CultDealerEnzo zien hoe zij zich inzetten om uitbuiting te voorkomen.

De avond start met de voorstelling 'Nancy en haar loverboy' van Theater A la Carte. Het is een indringende voorstelling over een meisje dat via haar vriendje in de prostitutie belandt. In deze voorstelling wordt onder andere ingegaan op het ronselen van meisjes via internet. Het geweld en de dreiging die loverboys gebruiken tegen meisjes is in de scènes duidelijk aanwezig. Ook de rol van de meelopertjes rondom een loverboy wordt belicht. Naar aanleiding van de voorstelling zal een medewerkster van Pretty Woman verder ingaan op loverboys. Ook worden vragen vanuit de zaal beantwoord.

Na afloop van de voorstelling zal Mariah Petersen, Miss Utrecht maar tevens ambassadrice van Pretty Woman, een voorlichter van Unicef Utrecht interviewen over het verbod op uitbuiting van kinderen en de werkzaamheden van Unicef.

CultDealerEnzo zal bezoekers en passanten op weg naar de voorstelling op een verrassende wijze voorzien van 'wegwijzers'.

Datum: dinsdag 11 oktober 2011
Locatie: Parnassosbar, Kruisstraat 201, Utrecht
Aanvang: 18:30 uur (voorstelling 19:00 uur)
Entree: Gratis (vanaf 12 jaar)

Ga voor meer informatie naar: www.utrecht.nl/mensenrechten

Kinderboekenverkoop voor UNICEF


Op 15 oktober 2011 organiseert het Regionaal Comité UNICEF Utrecht en omstreken tijdens de kinderboekenweek voor de tweede keer een tweedehands-kinderboekenverkoop in winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht. U vindt onze kraam op het Hoog Brabantplein middenin het winkelcentrum.

Bedrijven en particulieren hebben voor deze verkoop kinderboeken gedoneerd. Deze zijn gesorteerd op leeftijd. Voor alle leeftijden zijn er leuke boeken die er goed uitzien. De meeste boeken worden voor één of twee euro verkocht, sommige boeken voor iets meer. De opbrengst komt ten goede van UNICEF. Zo helpt u kwetsbare kinderen in andere landen met uw aankoop van een boek.

Hebt u interesse? Kom dan langs op 15 oktober a.s. tussen 10.00 en 16.00 uur op het Hoog-Brabantplein in winkelcentrum Hoog Catharijne. Of neem contact met ons op via communicatie.unicef.utrecht@gmail.com.

Met dank aan: Corio NV, alle donateurs van de kinderboeken en Expoprinting Amersfoort.

27 september 2011

Nieuw logo mensenrechtenEr is een nieuw, universeel logo voor mensenrechten! Drie maanden lang konden mensen over de hele wereld stemmen op ruim 15.000 logo's via http://www.humanrightslogo.net/. Op 23 september werd de winnaar bekend gemaakt.

Het winnende logo (hierboven afgebeeld) is van de 32-jarige Servische Predrag Stakic. Hij ontwierp het logo Free as a man: 'In the preamble (of the Universal Declaration of Human Rights) it says that human rights are the foundation for creating a free, just, and peaceful world in the future. I put that in the design using two universal symbols – a hand and a bird – to make something new.”

20 september 2011

Lokaal 13 organiseert Studiedag 'Europese democratie, identiteit en autonomie'

'Europese democratie, identiteit en autonomie''

Vrijdag 23 september organiseert Lokaal 13 samen met het Europees Parlement Informatiebureau Nederland een studiedag over de Europese democratie, de positie van het middenbestuur en de lokale autonomie in het ''Huis van Europa'' aan de Korte Vijverberg te Den Haag. De bijeenkomst start om half elf met de inleiding van Max van den Berg, Commissaris van de Koningin in Groningen, gevolgd door Cor Lamers, vice-voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en burgemeester Van Houten. Autonomie en identiteit zijn begrippen die op deze studiedag centraal staan.

De andere inleiders die dag zijn: Sjerp van der Vaart, directeur Bureau Nederland van het Europees Parlement; Manfred van Doorn, adviseur en trainer over leiderschap en duurzaamheid; Arie van der Zwan, hoogleraar; Kamerlid Jacques Monasch en de directeur van woningcorporatie Van Alckmaer, Elise Hoorn.

De inleiders zijn gevraagd hun visie op onze Europese democratie te geven. Wat zijn de effecten van de supra-nationalisering, de schaalvergroting en de cultuurbotsingen binnen Europa? Waardoor is de identiteit van de Europese democratie in de beeldvorming van velen uit zicht geraakt? Hoe kunnen we dit beeld kantelen? Hoe is de door velen beleefde discrepantie tussen Europese regelgeving en nationale en lokale beleidsruimte te verklaren?
Of is er wel degelijk aanzienlijke ruimte voor eigen handelen binnen de EU en moeten we die beter benutten? Is een herwaardering van democratische basisbeginselen, zoals de Europese grondrechten en identiteit, nodig?
Is er binnen onze Europese democratie ruimte voor experimenten en proeftuinen? Vraagt de economische crisis niet om meer zelfregulering en zeggenschap op lokaal niveau? Met hulp of in weerwil van de EU?
Hoe gaan we om met Europese regelgeving die tegen de lokale belangen indruist? Deze vragen vormen de invalshoek voor deze studiedag. Doel is actiepunten te formuleren voor het versterken van onze democratie, van lokaal tot en met Europees niveau.

Aanmelding bij: nbroekema@gemeentewestland.nl

bron: www.europadecentraal.nl

Een open gesprek over het eerbiedigen van mensenrechten dicht bij huis

Mensenrechten worden van steeds meer belang als basisbeginsel van onze maatschappij . Hoe staat het met onze honorering van de mensenrechten in Utrecht ?

- De bedoeling is dat de deelnemers komen met vraagstellingen , dilemma's en conflictsituaties uit de praktijk waarin mensenrechten hier in Utrecht een rol spelen , en waarin onzekerheid bestaat over de beste oplossing of gedragslijn . Vraagstellingen zouden bijvoorbeeld kunnen zijn (om maar iets te noemen) : in hoeverre mogen er camera's op straat komen ? of: in hoeverre mag je kritiek uiten op specifieke religieuze overtuigingen ? Hoe reageren als je ziet dat iemand duidelijk discrimineert ?

- Dergelijke gesprekken worden ook eens in de twee maanden gehouden op onze open gespreksavonden .

- Ook als je niet aktief wilt deelnemen aan het gesprek dan ben je welkom als toehoorder . De zaal is open om 19:00 . Toegang gratis .

Organisator : Humanistisch Verbond afdeling Utrecht .
Datum : dinsdag 11 oktober 2011 . Tijd : 20:00 , zaal open 19:00 .
Plaats : UvH , Kromme nieuwe gracht 29 , Utrecht .
Beschrijving : Dit is een bijeenkomst in het kader van de Europese week voor de Mensenrechten Lokaal .

Deze aktiviteit staat ook vermeld op de web-agenda van het humanistisch verbond .

Debat: Privacy en Identiteit: Vreemdeling in eigen land

http://www.felix.meritis.nl/nl/agenda/cafe-privacy-en-identiteit-vreemdeling-in-eigen-land/

De Nacht van Descartes: 'Een dier om op te vreten'


Studium Generale organiseert op 13 oktober in samenwerking met het Descartes-Centrum en Hygieia de 'Nacht van Descartes 2011'. Er is een boeiend middag- en een avondprogramma georganiseerd met betrekking tot onze omgang met dieren.

De eerste animal cops zijn aangesteld, terwijl we tegelijk ook nog steeds de 'plofkip' kennen die te dik is om te staan. Op zijn minst zijn we dus inconsequent te noemen in onze houding naar dieren. Sommige dieren verzorgen en aaien we, terwijl we andere opeten. Het konijn is zowel een knuffeldier voor kinderen als een maaltijd op ons bord. Daarnaast is het konijn proefdier in het lab, bontje aan een jas, ongedierte in de landbouw en deel van de door ons zo gewaardeerde natuur. Als we het welzijn van het dier als uitgangspunt nemen, dan zouden we zelfs hypocriet te noemen zijn. Is dat erg? Of is onze zorgplicht inderdaad afhankelijk van de context? Op het konijn zijn al minstens vier verschillende wetten van toepassing: de Flora- en faunawet, de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, de proefdierwet en de EU-richtlijnen voor hygiëne. Die kijken telkens vanuit een ander perspectief naar het dier.

Dieren zijn verworden van levende wezens tot productie-eenheden. Is de enige remedie voor dit alles het halveren van onze vleesconsumptie? In de stad heeft de burger een heel ander ideaal over wat goed is voor het dier op de boerderij of in de natuur. Maar hoe weten we wanneer een dier een goed leven heeft en gelukkig is? De geschiedenis en de filosofie van het denken over mens en dier kunnen helpen onze houding te bepalen voor de toekomst.

Meer informatie vindt u op de website.

19 september 2011

Tennisclinic 'Meiden die willen bewegen'

Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een veilige omgeving. Helaas is dit niet voor ieder kind een vanzelfsprekendheid.

De Rading biedt jeugdzorg binnen de provincie Utrecht. Onze cliënten zijn kinderen, jongeren en hun ouders. De Rading heeft verschillende hulpprogramma’s speciaal voor meiden. Al onze meisjes binnen de meidenhulpverlening hebben moeite met weerbaarheid en het herkennen van lichaamssignalen. Veiligheid begint in het lichaam, hier ontstaan de signalen waaraan betekenis kan worden gegeven in interactie met de omgeving. Door het niet in contact staan met deze signalen of ze verkeerd interpreteren komen veel meisjes in risicovolle situaties terecht. Vanuit deze invalshoek vinden we dat alle meisjes tools en handvatten aangereikt moeten krijgen in de vorm van een weerbaarheidtraining om meer zelfvertrouwen te krijgen, maar ook om zich letterlijk uit een lastige situatie te kunnen ‘worstelen’.

Voor onze doelgroep relationeel- en seksueel getraumatiseerde meisjes tussen 13-24 jaar zijn wij een project gestart waarbij we sport en beweging meer willen integreren in de hulpverlening. Vanuit onderzoek blijkt dat deze doelgroep meisjes bijna geheel uitvalt binnen de sport. Met het project ‘Meiden die willen bewegen’ willen we de meiden door middel van sport in verbinding brengen met hun lichaam. Iedere twee maanden organiseren wij een funclinic, waarin op een zeer laagdrempelige manier verschillende sporten worden aangeboden. Naast deze clinic is er een half uur de tijd om een nieuw sport/weerbaarheidtraject dat gaat starten te introduceren. Denk hierbij aan tennis, snowboarden, beachvolleybal, Zumba of voetbal.. Belangrijkste doelstelling van de clinics die wij aan de meisjes geven, is om een positieve ervaring op te doen en van daaruit te onderzoeken of deze meisjes te motiveren zijn om aan 1 van onze sporttrajecten mee te doen. Vandaar uit proberen wij ze te begeleiden naar reguliere sportverenigingen.

Hoe we dit doen, willen we graag laten zien in een tennisclinic tijdens de week van de mensenrechten. Tijdens deze clinic kunnen politici, beleidsmakers, hulpverleners, sportverenigingen en de doelgroep meisjes met elkaar ervaren hoe het is om laagdrempelig en op een leuke manier kennis te maken met sporten.

Voorafgaand aan de clinic zal er een presentatie zijn van het project en na afloop is er de ruimte om met elkaar in gesprek te gaan onder het genot een hapje en een drankje.

Datum: maandag 10 oktober van 16.00-18.00 uur
Plaats: tennisvereniging ULTC Iduna, Ariënslaan 18, 3573 PT Utrecht
Aantal deelnemers: 40-50 personen

De week van de mensenrechten op RTV Utrecht


Samen met de Internationale Schakelklassen Utrecht, U in de Wijk en RTV Utrecht geeft Pharos aandacht aan het recht van ieder kind op vrijetijdsactiviteiten. In de Week van de Mensenrechten (10-14 oktober) laten we zien dat het hebben van vrijetijdsactiviteiten, zoals sport, muziek en dans, bijdraagt aan een gezond bestaan.

In samenwerking met de Internationale Schakelklassen koppelt Pharos 3 asielzoekersjongeren aan 3 Utrechtse jongeren uit de wijken Zuilen, Overvecht en Kanaleneiland. Elk koppel gaat ontdekken hoe zij allebei het liefst aan hun vrije tijd invulling geven. Hierdoor leren zij meer over elkaars achtergrond en ontdekken ze hoe leuk het kan zijn samen op pad te gaan.

U in de Wijk van RTV Utrecht zal de ontmoetingen, de gesprekken en gezamenlijke activiteiten van de 3 koppels in positieve, frisse, inspirerende filmpjes vastleggen. RTV Utrecht zal in de Week van de Mensenrechten de filmpjes op verschillende dagen uitzenden.

Het Huis van EutopiaIn aanloop naar de grootse viering van de Vrede van Utrecht in 2013 verblijft Filip Berte elk jaar een residentieperiode in Utrecht. Elk jaar staat een ander deelproject van Eutopia centraal.

Eutopia is een beeldend project van kunstenaar en architect Filip Berte dat Europa als werkterrein heeft en concreet resulteert in de bouw van een huis met een Brussels/Europees ‘terrain vague’ als symbolische bestemming: het Huis van Eutopia, bestaande uit vijf kamers of installaties. The Graveyard is de derde kamer, die zich feitelijk in de tuin rondom het Huis van Eutopia situeert.

Meer informatie

Living Library in de week van de mensenrechtenLiving Library - Beoordeel een boek niet aan zijn kaft

Wat de boer niet kent, eet hij niet’ is een oer Hollands gezegde. Maar wat te denken van ‘wat de boer niet leest, weet hij niet?’. Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht (SNDVU) organiseert de Living Library en biedt van 13 t/m 15 oktober interessant leesvoer aan!

De Living Library is een mooie gelegenheid om eens in het hoofd en hart van iemand anders te kruipen. Niet door met je neus tussen de papieren te duiken, zoals in een traditionele bibliotheek, maar door een ‘levend boek’ te lenen. Deze editie van de Living Library heeft een mooie collectie interessante en dappere mensen bereid gevonden die zich geheel vrijwillig laten ‘lezen’.
Hun ervaringen, verhalen en belevenissen zullen centraal staan – de lezer kan uit eerste hand horen hoe het is om huis en haard te verlaten, hoe het is om opnieuw te moeten beginnen een vreemd land, hoe moeilijk het is om je staande te houden in een onbekende cultuur. Het lezen van een boek is geen eenzijdige affaire: het is de bedoeling dat er een dialoog, een oprechte uitwisseling ontstaat tussen boek en lezer. Vragen mogen gesteld worden – graag zelfs!

Deze Living Library wordt georganiseerd in het kader van de Week van de Mensenrechten. Het thema van de Living Library sluit dan ook nauw aan bij zowel de Week van de Mensenrechten als het werkgebied van de SNDVU. Vreemdelingen zonder officiële status ontbreekt het aan de mogelijkheid tot sociale, economische en politieke participatie; een aantasting van de basale mensenrechten. Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht wil dit ter discussie stellen en een dialoog openen; de Living Library vormt het perfecte raamwerk waarbinnen dit en de vele vooroordelen rondom mensen zonder een officiële status aan de kaak gesteld kunnen worden.

Drie dagen lang zal er een ruime selectie boeken te leen zijn. Alle boeken zullen terug te vinden zijn in de catalogus, in te zien bij de bibliothecaris. De maximale leestijd van een boek is 30 minuten, maar wanneer beide partijen het gesprek graag willen voortzetten, zijn er verlengingen mogelijk. De Living Library is op 13, 14 en 15 oktober te bezoeken van 16.00 tot 20.00 op ntb locaties in Utrecht

Voor meer informatie kunt u terecht bij Marsha Man – 030-2933378 of www.sndvu.nl / activiteiten

18 september 2011

Chinese Mensenrechten delegatie bezoekt gemeente Utrecht


Foto: Mama Cash

Onderwerp van het bezoek van de Chinese Academy of Social Science is met name het bestuderen van sociaal-economische rechten van vrouwen, recht op gezondheid mede in licht van EU. De delegatie wordt begeleid door het SIM/UU en treft donderdag 22 september Wethouder Victor Everhardt voor een wederzijdse uitwisseling van ervaringen en strategieën.

De Chinese delegatie bestaat uit:
1. Prof. Li Lin, Director of Institute of Law.
2. Prof. Chen Su, Deputy Director of Institute of Law.
3. Prof. Xue Ninglan, Institute of Law.
4. Associate Prof. Xie Zengyi, Acting Director of Research Administration and Foreign Affairs Department, Institute of Law.
5. Associate Prof. Li Xixia, Deputy Director of Research Administration and Foreign Affairs Department, Institute of Law.
6. Associate Prof. Yu Shaoxiang, Institute of Law.

Interessant bericht over mensenrechten en/in China ook vandaag in NRC:
http://www.nrc.nl/nieuws/2011/09/18/boze-chinezen-protesteren-voor-vierde-dag-bij-chemische-fabriek/

Louis Hartloper als hotspot for worldwide peacemaking

Nacht van de Vrede > 21 September > Tivoli


17 september 2011

Vredesdagen en krachtige taal bij Studium Generale
Universitaire Vredesdagen

4 oktober 2011

Taal is niet neutraal. Wie de debatten in de Tweede Kamer volgt, hoort uitdrukkingen die tien jaar geleden niet voor mogelijk werden gehouden. Woorden worden welbewust ingezet om te beledigen en bevolkingsgroepen opzij te schuiven. Aan de andere kant heeft Obama met zijn beeldende toespraken en zijn ‘Yes, we can’de wereld hoop gegeven.

Taal werkt onbewust en beledigingen zijn vaak verpakt als grap. Daarom kan het lastig zijn om bijvoorbeeld framing – waarbij taal wordt ingezet om groepen een etiket op te plakken en zo buitenspel te zetten – te herkennen. Wetenschap en reflectie zijn nodig om je bewust te worden van de kracht van taal. Zo herken je taal als verdeel-en-heersstrategie en kun je ook de bindende eigenschappen gebruiken. Op het Vredesdagensymposium onderzoeken we hoe framingkan worden omgebogen naar binding.


Programma


Middagprogramma 16.30-18.30 uur
Prof. dr. Maarten van Rossem (Geschiedenis, UU) opent met een lezing over retorica in de politiek. Hierna kun je ontdekken wat de kracht is van sociale media in een workshop van dr. David Nieborg (Media & Culture, UvA), i.s.m. SETUP (podium voor digitale media). Of ga in gesprek over de film Reporter, waarin een journalist in Congo op zoek gaat naar belangrijke, persoonlijke verhalen (o.l.v. Jaap Meijers, zie de trailer onderaan deze pagina). Dr. Jolle Demmers (Conflict Studies, UU) vertelt over taal in conflicten. En in de workshop Dialogue for peaceful change (o.l.v. Jaap van der Sar, Oikos) leer je de positieve kanten van taal kennen.
Schrijf je in voor een workshop!


Avondprogramma 20.00-21.30 uur
Dr. Mariëtte Willemsen (Wijsbegeerte, VU) laat met behulp van de klassieke retorica zien hoe emoties – zowel van spreker als van toehoorder – gebruikt worden om te beïnvloeden en te overtuigen, bijvoorbeeld in toespraken. Dr. Lucien van Liere (Religiewetenschap en Theologie, UU) gaat in op het fenomeen framing. Kan taal ook mensen binden, door bijvoorbeeld te wijzen op gemeenschappelijkheden?
De Universitaire Vredesdagen zijn in het leven geroepen door Nobelprijswinnaars. De UU organiseert dit symposium jaarlijks om te laten zien hoe wetenschap kan worden ingezet voor vrede in plaats voor oorlogsvoering.


Beide onderdelen zijn los van elkaar te volg

14 september 2011

Peter Baehr-seminar: 15 September 2011


Symposium & Congres

Peter Baehr-seminar 2011: zijn nalatenschap op het gebied van buitenlands beleid en mensenrechten 

De nalatenschap van Peter Baehr op het gebied van buitenlands beleid en mensenrechten: beleidsanalyse, geschiedenis en een agenda voor toekomstig onderzoek.


Startdatum en tijd:15/9/2011 08:30
Einddatum en tijd:15/9/2011 15:30
Locatie:8.30 - 12.30 Raadszaal (Seminar), Achter Sint Pieter 200
14.00 - 15.30 Senaatzaals (Lezing), Academiegebouw 

Conferentie Super-Diversity in Dynamic CitiesKosmopolis Utrecht, Den Haag en Rotterdam nodigen u van harte uit voor de conferentie Super-Diversity in Dynamic Cities, Nieuwe uitdagingen voor de cultuursector op dinsdag 11 oktober, van 9.30-17.00 uur in Lantaren/Venster in Rotterdam.

Tijdens de Conferentie wordt onderzocht welke uitdagingen de eigentijdse dynamiek in Europese metropolen stelt aan de kunst- en cultuurpraktijk. Verschillende internationale denkers reflecteren op grootstedelijke ontwikkelingen, superdiverse samenlevingen en identiteitsvorming. Dit zijn onder anderen prof. dr. Michael Keith, directeur Centre on Migration, Policy and Society, Universiteit Oxford; prof. dr. hoogleraar Intercultural Studies, Universiteit van Roskilde en prof. Raj Isar, hoogleraar Global Communications, American University in Parijs en langdurig werkzaam voor de UNESCO. In de middag volgen twee werksessies waarin curatoren, publicisten en makers uit onder meer het Verenigd Koninkrijk, België, Duitsland en Nederland geslaagde voorbeelden presenteren en bediscussiëren.

Onze stedelijke realiteiten veranderen. Meer dan 50% van de wereldbevolking woont in steden en het aantal groeit ieder decennium. In stedelijke conglomeraten is dan ook een toenemende variëteit aan levensvormen, culturen en activiteiten te vinden. Steeds meer mensen verschillen steeds meer van elkaar in hun levensloop en leefstijl. Met de toenemende mobiliteit van de wereldbevolking komen bewoners in de grote stad letterlijk uit alle hoeken van de wereld. "Ze brengen een nieuwe dimensie van diversiteit – superdiversiteit – mee die zich op alle vlakken manifesteert: etnisch, taalkundig, cultureel, religieus (…) Daarmee is stabiliteit als sociaal gegeven aangetast. We leven nu allemaal in omgevingen die fundamenteel onstabiel zijn, dus bijzonder veranderlijk, en waarin wij ons bestendig moeten aanpassen aan de veranderingen in de omgeving", aldus prof. Jan Blommaert van de Universiteit Tilburg.

Vanuit dit fenomeen superdiversiteit denken en werken steeds meer wetenschappers, programmamakers en kunstenaars. Welke invloed heeft superdiversiteit op sociale interacties, op de reguleringsdrang van een natiestaat en op ideeën over identiteitsvormingen en ‘samenlevingen als stabiele omgevingen’? Tijdens de conferentie komen al deze vragen aan bod en wordt onderzocht wat de rol van kunstenaars, cultuurmakers en culturele instellingen in die complexe, superdiverse, veranderlijke stad kan zijn. Wat zijn de consequenties voor cultuurinstellingen en de kunstpraktijk?

Klik hieronder voor:
1. het
programma.
2. de
sprekerslijst.
3.
aanmelden voor deelname.

Dagvoorzitter is Maayke Botman. De voertaal is Engels. 

De conferentie komt tot stand in samenwerking met het Lectoraat Cultural Diversity, Hogeschool Rotterdam; Erasmus Universiteit Rotterdam; Imagine IC; Mondriaan Stichting en het Fonds BKVB.

Datum: dinsdag 11 oktober 2011
Plaats: Lantaren/Venster, Otto Reuchlinweg 996, 3072 MD Rotterdam
Tijd: Inloop 8.45 uur, Conferentie ochtendsessie 9.30-13.00, Lunch 13.00-14.00 uur, Werksessies (Kunst & Cultuur of Erfgoed) 14.15-17.00 uur, Borrel vanaf 17.00 uur

Entree: € 20,00 en € 15,00 (studenten) (incl. lunch)
Informatie: Kosmopolis Rotterdam, Iebèl Vlieg,
i.vlieg@kosmopolisrotterdam.nl, t 010 4177420
Interviews: Neem contact op met Christine Wagner voor interviews met sprekers en beeldmateriaal: m. 06-555 777 90 of
tinew@xs4all.nl

12 september 2011

Toogdag Netherlands School of Human Rights Research 2011

It’s a kind of magic?
'Human rights as a regulatory principle creating national and international peace and justice'

Human rights are valuable and even essential. They are the kind of magic individuals and groups need to realize their being human. Human rights experts often argue that human rights do have another kind of magic. Their moral power has a positive influence on bringing international justice and peace. Their moral power has resulted in declarations, treaties and supervision mechanisms ranging from human rights councils to criminal courts that by promoting and protecting the idea of human rights at the same time try to bring national and international (political) stability. Like ‘free trade’ and ‘national sovereignty’ human rights have become a regulatory principle creating order at the national and international level.
The question remains how successful human rights haven been in this since the adoption of the Universal Declaration of Human Rights in 1949 and whether there is still a future for human rights as a regulatory principle in the 21st century?

Chair: Dr. Peter Malcontent

10.00 – 10.30: Coffee

10.30 – 10.45: Openingby the chair of the Board of the School, Prof. Menno Kamminga

10.45 – 11.10: Human rights compared to other regulatory principles like free trade, national sovereignty etc., Duco Hellema, Professor and Head Department History of International Relations, Utrecht University

11.10 – 11.35: Discussion

11.35 – 12.00: The limits of human rights as a regulatory principle in the fight against international terrorism, Bob de Graaff, Professor Department History of International Relations, Utrecht University

12.00 – 12.25: Discussion

12.25 – 14.00: Lunch break

14.00 – 14.25: René Rouwette, The importance of human rights as a regulatory principle in Dutch foreign policy in de the 21st century, Drs. René Rouwette, PhD Student at the Netherlands Institute of Human Rights (SIM) and the Department History of International Relations, Utrecht University

14.25 – 14.50: Discussion

14.50 – 15.15: Marleen Maassen, The limits of human rights as a regulatory principle in processes of transitional justice: The International Criminal Court in the Democratic Republic of Congo (DRC), Marleen Maassen, cum laude degree Master International Relations in Historical Perspective with a thesis on the effectiveness of the ICC in the DRC

15.15 – 15.40: Discussion

15.40 – 16.05: The limits of human rights as a regulatory principle in processes of transitional justice: Restorative justice for Native Americans in the US and Canada, Peter Malcontent, Assistant Professor, Department History of International Relations, Utrecht University

16.30: Closing by the Director of the School, Prof. Tom Zwart

16.40: Drinks

Application: Mail to Ms. Aline van Veen: Alinevanveen@gmail.com.

Nog belangrijk: Leden van de onderzoeksschool hebben voorrang bij registratie. De voertaal van de toogdag is Engels.

"The EU in Kosovo: Boosting the Law?"


In het kader van de week van de mensenrechten organiseert IKV Pax Christi op donderdagavond 13 oktober, in samenwerking met Platform Spartak en Pax It, een 'balkanborrel' met o.a. Johannes van Vreeswijk (former chief prosecuter of EULEX) en Jitske Hoogenboom (IKV Pax Christi). Het thema van de avond is 'The EU in Kosovo: Boosting the Law?'.

De avond zal om 19.00 uur aanvangen bij IKV Pax Christi, Godebaldkwartier 74 (Hoog Catharijne, Utrecht). Aanmelden kan via balkanborrel@ikvpaxchristi.nl.

Voor meer informatie kunt u bovenstaande flyer bekijken of even een bezoek brengen aan een van de websites: www.ikvpaxchristi.nl, www.platformspartak.eu en www.pax-it.nl.

Conferentie: De migrant als klant in de zorg


www.pharos.nl

10 september 2011

Masterpeace wants you op 21 september op Utrecht CS
MUSIC above FIGHTING,
DIALOGUE above JUDGING,
BREAD above BOMBS,
CREATION above DESTRUCTION.
People can do it. That’s MasterPeace.
21 september is het zover! Op de Internationale Dag van de Vrede, vindt in Utrecht de Europese lancering van MasterPeace plaats. Deze launch is de kick-off van een wereldwijde campagne voor vrede. Met als thema ‘Imagine’ wordt het Centraal Station van Utrecht tussen 09:15 – 09:45 in een flits omgetoverd tot een muzikaal podium. Het belooft een bijzonder moment te worden, geregisseerd door Leoni Jansen. En jij kunt vrijwilliger zijn op deze unieke dag!
Peace is Action: Just do it!
Altijd al iets goeds willen doen? Dit is je kans! Je draagt bij aan een geweldig initiatief en leert daarnaast hoe de evenementenwereld in elkaar zit. Er is van alles te doen, waaronder:
* Begeleider/Host BN’er: Begeleidt een BN’er van het Beatrix theater naar het station en help op centraal station voor de lancering van MasterPeace.
* Host Beatrix theater: Verwelkom en begeleidt de gasten en vips in het Beatrix theater.
* Catering: Help in het Beatrix theater met het rondbrengen van koffie, thee en ontbijt en help op het station met het uitdelen van koffie en Peaces of Cake.
* Organisatie/Coordinatie: we zoeken ook een aantal enthousiaste teamcaptains die de teams tijdens de verschillende onderdelen kunnen  aansturen of mensen die willen ondersteunen bij de organisatie van deze dag.
Meld je aan!
Wil jij jouw steentje bijdragen aan de lancering van dit internationale vredesiniatief? Meld je dan snel aan! Neem contact op met Caroline Kouwenberg of met Tessa Hagendoorn, de crewcoordinators en mail naar volunteers@masterpeace.org
De week voor de lancering willen we graag met alle vrijwilligers samenkomen om jullie wat meer te vertellen over MasterPeace en het event op 21 september. De data en locatie hierover volgen nog.    Een mooi moment om elkaar alvast wat beter te leren kennen en jullie goed op de hoogte te brengen hoe we er samen een geweldige dag van kunnen maken!

06 september 2011

'Vrouwenrechten zijn Mensenrechten'Hoe maak jíj het verschil?

Vrouwenrechten zijn mensenrechten?! Dat lijkt zo simpel en vanzelfsprekend, maar de praktijk wijst anders uit.

Wat kun jíj doen om het geweld tegen vrouwen in Nederland te stoppen? Hoe zorg je voor economische zelfstandigheid en vergroot je je onafhankelijkheid? Hoe kun je vrouwen in León, de Nicaraguaanse zusterstad van Utrecht, steunen bij hun strijd voor gelijkheid?

In verschillende actieve workshops gaan we aan de slag met deze vragen. Stichting Vriendschapsband Utrecht-León, FNV Vrouwenbond, Movisie en boekwinkel Savannah Bay als partners van de WE CAN-campagne Nederland bedenken samen met de bezoekers concrete acties die bijdragen aan meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen hier en elders.

Doe jíj mee? Na deze avond ga jij met je eigen mini-actie-plan op zak naar huis voor jouw bijdrage aan "vrouwenrechten zijn mensenrechten".Activiteit: diverse workshops over vrouwenrechten
Organisaties: Stichting Vriendschapsband Utrecht-León, FNV Vrouwenbond, Movisie en boekwinkel Savannah Bay
Wanneer: Donderdag 13 oktober, 20.00-22.00 uur
Locatie: Café Willem Slok, Korte Koestraat 2, Utrecht (entree gratis)