17 september 2011

Vredesdagen en krachtige taal bij Studium Generale
Universitaire Vredesdagen

4 oktober 2011

Taal is niet neutraal. Wie de debatten in de Tweede Kamer volgt, hoort uitdrukkingen die tien jaar geleden niet voor mogelijk werden gehouden. Woorden worden welbewust ingezet om te beledigen en bevolkingsgroepen opzij te schuiven. Aan de andere kant heeft Obama met zijn beeldende toespraken en zijn ‘Yes, we can’de wereld hoop gegeven.

Taal werkt onbewust en beledigingen zijn vaak verpakt als grap. Daarom kan het lastig zijn om bijvoorbeeld framing – waarbij taal wordt ingezet om groepen een etiket op te plakken en zo buitenspel te zetten – te herkennen. Wetenschap en reflectie zijn nodig om je bewust te worden van de kracht van taal. Zo herken je taal als verdeel-en-heersstrategie en kun je ook de bindende eigenschappen gebruiken. Op het Vredesdagensymposium onderzoeken we hoe framingkan worden omgebogen naar binding.


Programma


Middagprogramma 16.30-18.30 uur
Prof. dr. Maarten van Rossem (Geschiedenis, UU) opent met een lezing over retorica in de politiek. Hierna kun je ontdekken wat de kracht is van sociale media in een workshop van dr. David Nieborg (Media & Culture, UvA), i.s.m. SETUP (podium voor digitale media). Of ga in gesprek over de film Reporter, waarin een journalist in Congo op zoek gaat naar belangrijke, persoonlijke verhalen (o.l.v. Jaap Meijers, zie de trailer onderaan deze pagina). Dr. Jolle Demmers (Conflict Studies, UU) vertelt over taal in conflicten. En in de workshop Dialogue for peaceful change (o.l.v. Jaap van der Sar, Oikos) leer je de positieve kanten van taal kennen.
Schrijf je in voor een workshop!


Avondprogramma 20.00-21.30 uur
Dr. Mariëtte Willemsen (Wijsbegeerte, VU) laat met behulp van de klassieke retorica zien hoe emoties – zowel van spreker als van toehoorder – gebruikt worden om te beïnvloeden en te overtuigen, bijvoorbeeld in toespraken. Dr. Lucien van Liere (Religiewetenschap en Theologie, UU) gaat in op het fenomeen framing. Kan taal ook mensen binden, door bijvoorbeeld te wijzen op gemeenschappelijkheden?
De Universitaire Vredesdagen zijn in het leven geroepen door Nobelprijswinnaars. De UU organiseert dit symposium jaarlijks om te laten zien hoe wetenschap kan worden ingezet voor vrede in plaats voor oorlogsvoering.


Beide onderdelen zijn los van elkaar te volg

Geen opmerkingen:

Een reactie posten