28 april 2011

European Local Democracy Week!

"HUMAN RIGHTS AT LOCAL LEVEL"
From 10 to 16 October 2011, 

cities and towns of the 47 member countries
of the Council of Europe are invited to join

http://www.coe.int/t/congress/demoweek/default_en.asp


Gemeente Utrecht zal binnenkort alle organisaties in Utrecht die op enigerlei wijze mensenrechten ondersteunen of versterken gaan uitnodigen om speciaal voor deze week een publieksactiviteit te doen ... de deuren te openen, een lezing of debat, een excursie op lokatie, een kunstproject, een inzamelactie, aandacht in de media, vernieuwende initiatieven zullen worden beloond. Alle deelnemers zullen bovendien worden uitgenodigd om aanwezig te zijn op de feestelijke slotavond in Huis aan de Werf met een voorstelling van "Rechter kan niet". Laat het Marlieke van Gulick (m.van.gulick@utrecht.nl) alsjeblieft even weten als je vooruitlopend al suggesties of ideeën hebt!Meer informatie over Rechter kan niet vind je op:
http://www.huisaandewerf.nl/detail.php?id=75

Oprichting Utrechts Platform voor Levensbeschouwing en Religie


Oprichting Utrechts Platform voor Levensbeschouwing en Religie

Op zaterdag 14 mei a.s. vindt de eerste bijeenkomst plaats van het Utrechts Platform voor Levensbeschouwing en Religie (UPLR) in het ‘Vorstelijk Complex’ te Zuilen. Aan een dergelijk overleg ontbrak het tot nog toe in Utrecht. Het initiatief wordt gedragen door moslims, hindoes, humanisten, joden en christenen en hun diverse organisaties. Bijna tweehonderd plaatselijke instellingen zijn uitgenodigd om zich te laten vertegenwoordigen op de startbijeenkomst. Zo komt een netwerk van levensbeschouwelijke en religieuze instellingen en organisaties in beeld, dat een waarde(n)volle bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van de stedelijke samenleving.

Opgeslagen vingerafdrukken paspoorten worden gewist

Minister Donner van Binnenlandse Zaken heeft besloten om voorlopig af te zien van een landelijke databank voor vingerafdrukken, de landelijke opslag daarvan stil te leggen en de reeds in gemeenten opgeslagen vingeradrukken uit biometrische paspoorten te wissen. Een meerderheid van de Tweede Kamer trok haar steun in voor de opslag van biometrische gegevens omdat er nog teveel problemen zijn met een veilige opslag, de manipulatie van data en fouten in de opslag van vingerafdrukken. De vingerafdrukken worden nu alleen nog opgeslagen op het paspoort zelf. (Bron: NRC Handelsblad, Tweede Kamer der Staten-Generaal en Privacy First).

21 april 2011

Presentatie rapport mensenrechtenorganisatie in IsraëlUtrecht voor Palestina (U4P) en de Young Women Christian Association (YWCA) organiseren 27 apr 2011 20:00 tot 23:00 een presentatie van het rapport "All-Out War: Israel Against Democracy"van de 'Coalition of Women for Peace Israel 'over de verslechterende situatie van democratie in Israël.

Locatie: YWCA Utrecht, F.C. Dondersstraat 23.
Deur open: 19.30 uur / Aanvang: 20.00 uur
Entree: gratis / Voertaal: Engels

20 april 2011

Finland / Giselle Vegter

http://www.festivalaandewerf.nl/detail.php?id=217
Een locatievoorstelling in Zijdebalen over de donkere plekken in onze collectieve herinnering, het spelletje van vriend en vijand en de moeilijke weg naar verzoening.


Festival aan de Werf: 19 - 22 Mei 

Tweede Kamer stemt in met College voor de Rechten van de Mens


De Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met het wetsvoorstel voor de oprichting van het college voor de rechten van de mens. Het College moet de mensenrechten in Nederland beschermen, het bewustzijn van deze rechten vergroten en de naleving bevorderen. Met de instelling van het College wenst het kabinet te voldoen aan de criteria die de VN hebben geformuleerd voor (de instelling) van nationale mensenrechteninstituten (de zogenaamde Paris Principles)

Het College krijgt als taak te adviseren over (voorgenomen) wet- en regelgeving en beleid, onderzoek te doen, te rapporteren en aanbevelingen op te stellen. Tevens zal het aansporen tot de ratificatie, implementatie en naleving van verdragen, richtlijnen en aanbevelingen. Daarnaast zal het College samenwerken met nationale, Europese en internationale instellingen en maatschappelijke organisaties die zich de bescherming van een of meer rechten van de mens aantrekken en door middel van voorlichting, educatie en publiciteit het bewustzijn van en kennis over mensenrechten te vergroten. De wettelijke taken die nu zijn toegekend aan de Commissie gelijke behandeling gaan over naar dit College (Bron: Eerste Kamer).

De Commissie Binnenlandse Zaken en Hoge colleges van Staat van de Eerste Kamer is nu aan zet en het wetsvoorstel staat op 10 mei op de agenda van die commissie.

19 april 2011

Gastarbeiders 50 jaar thuis in Utrecht


De tentoonstelling 'Hier ben ik thuis, 50 jaar gastarbeiders in Utrecht' bij Alleato geeft inzicht in hoe het de Italianen, Spanjaarden, Grieken, Joegoslaven, Turken en Marokkanen gedurende een halve eeuw is gegaan. De gastarbeiders van toen zijn inmiddels thuis in Utrecht, net als hun gezinnen en de families die zich in de loop der jaren hebben gevormd.

Interactieve theaterstukken "Black Out" en "Geen Gezicht" Aanbevolen


Burgemeester Aleid Wolfsen beveelt de interactieve theaterstukken "Black Out" door DOCH theater en "Geen Gezicht" door theater AanZ aan op de Utrechtse scholen. De burgemeester raakte tijdens het bijwonen van de interactieve theatervoorstelling Black-Out onder de indruk van de mogelijkheden die het spelen van dergelijke stukken biedt bij het vergroten van acceptatie van homoseksualiteit op scholen. In het actieplan van de Gemeente Utrecht "Gewoon homo zijn in Utrecht" staat het vergroten van acceptatie van homoseksualiteit en het tegengaan van discriminatie voorop en scholen spelen daar een belangrijke rol in.

13 april 2011

Tweede Termijn College voor de Rechten van de Mens in de Tweede Kamer

'De Kamer gaat in overgrote meerderheid akkoord met het voorstel van minister Donner (Binnenlandse Zaken) om een College voor de rechten van de mens in te stellen.

Als het college voldoet aan de zogenoemde Paris Principles van de VN, krijgt het de A-status. Dan kan het volwaardig deelnemen aan activiteiten van de UNHCR en de VN-Mensenrechtenraad. Van Raak (SP) gaat akkoord met het voorstel, ook al ziet hij het enkel als een "papieren exercitie" om de A-status te verwerven. Minister Donner beaamt dat het met de mensenrechten in Nederland niet slecht is gesteld, maar ziet wel degelijk de meerwaarde van het nieuwe college.

"Wij zijn het aan onze stand verplicht". Çörüz (CDA) oordeelt positief over het voorstel. "Een versterking van de mensenrechten in Nederland", zegt Rouvoet (ChristenUnie). Schouw (D66) denkt dat het nieuwe instituut de fundamentele vrijheden beschermt tegen de politieke waan van de dag. "Lang gewacht, maar toch gekregen", zegt Heijnen (PvdA). VVD-woordvoerster Hennis meent dat Nederland geen genoegen moet nemen met een rol als toehoorder. Ook Dibi (GroenLinks) is voor.

Rangorde
De Commissie gelijke behandeling wordt "ingeschoven" in het College voor de rechten van de mens. Dat mag niet leiden tot een rangorde in grondrechten, benadrukken Çörüz en Rouvoet. Als het aan Dibi en Schouw ligt, gaat het college vooral aandacht besteden aan de vrijheid van meningsuiting. Maar omdat de andere woordvoerders en ook minister Donner vinden dat het college zijn eigen agenda moet kunnen bepalen, trekken Dibi en Schouw dat voorstel in.

Rechter
Het college moet kunnen doorbijten als dat nodig is, betogen Heijnen en Dibi. Zij stellen daarom voor om het de mogelijkheid te geven in het uiterste geval naar de rechter te stappen. Daar is minister Donner geen voorstander van. Hij is bang dat wetgever en rechter dan een conflict krijgen over abstracte onderwerpen.

De Kamer stemt op 19 april over het wetsvoorstel. Op 30 maart sprak zij er ook al over'(Geciteerd van 'Debat in het Kort', klik hier voor het hele verslag).

Publieksavond Europees Slavernijverleden en rol Utrecht

Op 27 april a.s. presenteren Kosmopolis Utrecht en het Centre for the Humanities een publieksavond over het Europese slavernijverleden en de tot nog toe onbekende rol die Utrecht daarin heeft gespeeld. De publieksavond is de eerste in een reeks van evenementen richting 2013, het jaar waarin de 150ste verjaardag van de afschaffing van de slavernij wordt gevierd. 2013 markeert tevens 300 jaar Vrede van Utrecht.

Datum: woe 27 april 2011
Locatie: Academie Gebouw, Belle van Zuylenzaal, Domplein 29, Utrecht
Tijd: 20:00u- 21:30u
Voertaal: Engels
Toegang: gratis
Reserveren: gewenst: info@kosmopolisutrecht.nl

12 april 2011

‘Onze jongens en meisjes in Afghanistan’

Vrede van Utrecht presenteert avond over Nederland in oorlog met o.a Joeri Boom en Anne Mulder

In aansluiting op Dodenherdenking 4 mei presenteert Vrede van Utrecht een avond over de Nederlandse betrokkenheid bij de oorlog in Afghanistan. Hoe gaat Nederland met haar veteranen om? Waarom berichtten Nederlandse media tot recent weinig over de gevechten? Een gesprek tussen veteranen, Joeri Boom (Groene Amsterdammer), Anne Mulder (VVD Tweede Kamer) en Stef Scagliola (Coördinator Interviewproject Nederlandse Veteranen).

Geen verhaal
Een avond over de praatjes die ‘de politiek’ ons probeerde te verkopen en de gebrekkige wijze waarop de Nederlandse verslaggeving die praatjes checkte. Het wordt geen avond waarop we schuldigen aanwijzen voor het mislukte narratief rondom oorlogsvoering, noch de veteranen die speelbal van de politiek zijn verheerlijken. Het wordt een avond waarop we hardop nadenken: hoe komt het dat wij in Nederland geen verhaal hebben over de oorlog die we voeren?

Onze veteranen
Na een avond over buitenlandse veteranen in 2010 dit jaar een avond over onze veteranen. We bespreken wat onze jongens en meisjes precies doen in oorlogsgebied en wat hun motivatie is. Doen zij daar ook nog wat anders dan legertaken uitvoeren, bijvoorbeeld iets op het culturele vlak? Ook het gat tussen de beleefde werkelijkheid van de soldaten ter plekke en de verwachtingen van het thuisfront komt hierbij aan de orde. Hoe kom je als veteraan terug in de Nederlandse samenleving?

De veteranen gaan in gesprek met onder meer Joeri Boom, verslaggever bij de Groene Amsterdammer en auteur van "Als een nacht met duizend sterren", over de Nederlandse missie in Uruzgan. Ook spreekt Anne Mulder (VVD Tweede Kamer, als VN soldaat uitgezonden geweest in voormalig Joegoslavië) en Stef Scagliola, Coördinator Interviewproject Nederlandse Veteranen. Gespreksleider is Jos van Beurden

Tijd: direct na de dodenherdenking
Locatie: Torenzaal, UCK Domplein 4 – 5, Utrecht
Toegang gratis

Voor meer informatie: Lonneke Laurant, pers en publiciteit Vrede van Utrecht/mail: lonnekelaurant@vredevanutrecht.nl/ telefoon: 030-2393895/ 06-17344854

16 April Open Dag Fort de Bilt

Het Herinneringscentrum Fort De Bilt organiseert zaterdagmiddag 16 april van 12.00-16.00 een open dag. Tijdens deze Open Dag presenteren ze de vernieuwde tentoonstelling met de thema’s: Respect voor elkaar, Samen spelen, Samen Delen. In de nissen van de kogelvanger is een nieuwe en bijzonder mooie tentoonstelling over de Vrede van Utrecht ingericht. Beide tentoonstellingen worden op woensdag 13 april geopend. De nieuwe tafeltentoonstelling de vooroordelenkoffer wordt ook gepresenteerd.

11 april 2011

'Schijn Bedriegt': Utrecht betrekt klanten raamprostituees bij bestrijding mensenhandel

Uit het persbericht van de Gemeente Utrecht:

In opdracht van de gemeente Utrecht start Stichting M een campagne om de klanten van prostituees de signalen van dwang te leren herkennen, en hen te stimuleren deze te melden bij de politie of Meld Misdaad Anoniem op 0800-0700.

Gemeente, politie en OM hebben geconcludeerd dat in de raamprostitutie aan het Zandpad structureel sprake is van mensenhandel, in een grotere omvang dan op basis van opsporing en vervolging kan worden aangetoond. Deze partijen vinden mensenhandel onacceptabel en trekken sinds 2008 samen op in de bestrijding ervan.

Beroep op klanten prostituees
Gemeente, politie en OM zetten verschillende maatregelen in voor opsporing en vervolging van mensenhandel. Maar preventie is minstens zo belangrijk. Klanten van prostituees kunnen bijdragen aan het bestrijden van gedwongen prostitutie door goed op signalen te letten en deze door te geven. Signalen zijn angst, blauwe plekken of andere tekenen van mishandeling, en gebrek aan 'plezier' in het werk. Vaak durven mensen die van deze praktijken op de hoogte zijn geen aangifte of melding bij de politie te doen. Zij willen niet dat hun prostitutiebezoek bij de politie bekend wordt of zijn bang voor hun eigen veiligheid. Dan is melden via Meld Misdaad Anoniem een goed en veilig alternatief.

De onafhankelijke Stichting M beheert de meldlijn 0800-7000, waar mensen anoniem informatie kunnen geven over misdrijven. De anonimiteit van de melder is daarbij het allerbelangrijkst: alleen als tijdens het gesprek wordt vastgesteld dat informatie níet tot de melder is terug te leiden, wordt de melding in behandeling genomen. De stichting stuurt de anonieme meldingen door naar publieke en private partners, onder wie de politie. De 'Schijn Bedriegt' campagne loopt van 4 april tot en met 16 mei en wordt vooral online gevoerd, aangevuld met posters en flyers.

Onder dwang
Gedwongen prostitutie is een vorm van mensenhandel en een zeer ernstig misdrijf. Vrouwen die slachtoffer zijn, kunnen onder valse voorwendselen vanuit het buitenland naar Nederland zijn gelokt, ontvoerd of met geweld hierheen zijn gehaald. Eenmaal hier aangekomen worden vrouwen gedwongen in de prostitutie te werken. Dit kan gepaard gaan met (seksueel) geweld, chantage, intimidatie en misleiding. Ook Nederlandse vrouwen kunnen slachtoffer zijn van deze dwangarbeid. Deze – vaak kwetsbare – meisjes worden door hun 'vriend' onder druk gezet om zich te prostitueren.

Overige maatregelen
Het betrekken van klanten bij melden van misstanden is onderdeel van een breder pakket maatregelen dat gemeente, politie en OM nemen om barrières op te werpen tegen mensenhandel in de raamprostitutie. Zo is onder meer het vergunnningenstelsel aangepast en is de GG&GD gestart met registratiegesprekken met alle vrouwen die in de Utrechtse raamprostitutie werken. Gemeente, politie en OM zetten bovendien in op meer toezicht en handhaving waarbij recherche, vreemdelingenpolitie, gemeentelijke inspectie en de Belastingdienst gezamenlijke acties houden. Politie en OM werken aan een sterkere informatiepositie op het Zandpad, en opsporing en vervolging in regionaal en nationaal verband. Daarnaast is de hulpverlening uitgebreid: de openingstijden van de Huiskamer Aanloop Prostitutie zijn verruimd van twee naar vier dagen en ook voor het uitstapprogramma is extra capactiteit vrijgemaakt.

05 april 2011

Utrecht - León: 27 jaar verbonden


De stichting Vriendschapsband Utrecht-León werken al 27 jaar samen aan de Millenniumdoelen!

Lees verder wat de Vrienschapsband afgelopen jaar heeft gedaan:
http://www.utrecht-leon.nl/documenten/Jaarverslag-2010.pdf

En: ... Benefietfeest voor León met dansworkshop op zaterdag 28 mei 2011 om 21:00 in Club Brillante, Biltstraat 337, Utrecht.

Buitenexpositie ‘Bought and Sold: Voices of Human Trafficking’

Van 1-18 april is op het Janskerkhof in Utrecht de openlucht fototentoonstelling '“Bought and Sold “, Voices of Human Trafficking' te zien. Doel van de expositie is om bewustwording te creëren bij een breed publiek dat moderne slavernij een groot hedendaags probleem is.

Mede dankzij financiering van de gemeente Utrecht en VieJa Utrecht is de tentoonstelling van BLinN voor de periode 1-28 april 2011 naar Utrecht gehaald. Bron: VieJa Utrecht.