11 april 2011

'Schijn Bedriegt': Utrecht betrekt klanten raamprostituees bij bestrijding mensenhandel

Uit het persbericht van de Gemeente Utrecht:

In opdracht van de gemeente Utrecht start Stichting M een campagne om de klanten van prostituees de signalen van dwang te leren herkennen, en hen te stimuleren deze te melden bij de politie of Meld Misdaad Anoniem op 0800-0700.

Gemeente, politie en OM hebben geconcludeerd dat in de raamprostitutie aan het Zandpad structureel sprake is van mensenhandel, in een grotere omvang dan op basis van opsporing en vervolging kan worden aangetoond. Deze partijen vinden mensenhandel onacceptabel en trekken sinds 2008 samen op in de bestrijding ervan.

Beroep op klanten prostituees
Gemeente, politie en OM zetten verschillende maatregelen in voor opsporing en vervolging van mensenhandel. Maar preventie is minstens zo belangrijk. Klanten van prostituees kunnen bijdragen aan het bestrijden van gedwongen prostitutie door goed op signalen te letten en deze door te geven. Signalen zijn angst, blauwe plekken of andere tekenen van mishandeling, en gebrek aan 'plezier' in het werk. Vaak durven mensen die van deze praktijken op de hoogte zijn geen aangifte of melding bij de politie te doen. Zij willen niet dat hun prostitutiebezoek bij de politie bekend wordt of zijn bang voor hun eigen veiligheid. Dan is melden via Meld Misdaad Anoniem een goed en veilig alternatief.

De onafhankelijke Stichting M beheert de meldlijn 0800-7000, waar mensen anoniem informatie kunnen geven over misdrijven. De anonimiteit van de melder is daarbij het allerbelangrijkst: alleen als tijdens het gesprek wordt vastgesteld dat informatie níet tot de melder is terug te leiden, wordt de melding in behandeling genomen. De stichting stuurt de anonieme meldingen door naar publieke en private partners, onder wie de politie. De 'Schijn Bedriegt' campagne loopt van 4 april tot en met 16 mei en wordt vooral online gevoerd, aangevuld met posters en flyers.

Onder dwang
Gedwongen prostitutie is een vorm van mensenhandel en een zeer ernstig misdrijf. Vrouwen die slachtoffer zijn, kunnen onder valse voorwendselen vanuit het buitenland naar Nederland zijn gelokt, ontvoerd of met geweld hierheen zijn gehaald. Eenmaal hier aangekomen worden vrouwen gedwongen in de prostitutie te werken. Dit kan gepaard gaan met (seksueel) geweld, chantage, intimidatie en misleiding. Ook Nederlandse vrouwen kunnen slachtoffer zijn van deze dwangarbeid. Deze – vaak kwetsbare – meisjes worden door hun 'vriend' onder druk gezet om zich te prostitueren.

Overige maatregelen
Het betrekken van klanten bij melden van misstanden is onderdeel van een breder pakket maatregelen dat gemeente, politie en OM nemen om barrières op te werpen tegen mensenhandel in de raamprostitutie. Zo is onder meer het vergunnningenstelsel aangepast en is de GG&GD gestart met registratiegesprekken met alle vrouwen die in de Utrechtse raamprostitutie werken. Gemeente, politie en OM zetten bovendien in op meer toezicht en handhaving waarbij recherche, vreemdelingenpolitie, gemeentelijke inspectie en de Belastingdienst gezamenlijke acties houden. Politie en OM werken aan een sterkere informatiepositie op het Zandpad, en opsporing en vervolging in regionaal en nationaal verband. Daarnaast is de hulpverlening uitgebreid: de openingstijden van de Huiskamer Aanloop Prostitutie zijn verruimd van twee naar vier dagen en ook voor het uitstapprogramma is extra capactiteit vrijgemaakt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten