13 april 2011

Tweede Termijn College voor de Rechten van de Mens in de Tweede Kamer

'De Kamer gaat in overgrote meerderheid akkoord met het voorstel van minister Donner (Binnenlandse Zaken) om een College voor de rechten van de mens in te stellen.

Als het college voldoet aan de zogenoemde Paris Principles van de VN, krijgt het de A-status. Dan kan het volwaardig deelnemen aan activiteiten van de UNHCR en de VN-Mensenrechtenraad. Van Raak (SP) gaat akkoord met het voorstel, ook al ziet hij het enkel als een "papieren exercitie" om de A-status te verwerven. Minister Donner beaamt dat het met de mensenrechten in Nederland niet slecht is gesteld, maar ziet wel degelijk de meerwaarde van het nieuwe college.

"Wij zijn het aan onze stand verplicht". Çörüz (CDA) oordeelt positief over het voorstel. "Een versterking van de mensenrechten in Nederland", zegt Rouvoet (ChristenUnie). Schouw (D66) denkt dat het nieuwe instituut de fundamentele vrijheden beschermt tegen de politieke waan van de dag. "Lang gewacht, maar toch gekregen", zegt Heijnen (PvdA). VVD-woordvoerster Hennis meent dat Nederland geen genoegen moet nemen met een rol als toehoorder. Ook Dibi (GroenLinks) is voor.

Rangorde
De Commissie gelijke behandeling wordt "ingeschoven" in het College voor de rechten van de mens. Dat mag niet leiden tot een rangorde in grondrechten, benadrukken Çörüz en Rouvoet. Als het aan Dibi en Schouw ligt, gaat het college vooral aandacht besteden aan de vrijheid van meningsuiting. Maar omdat de andere woordvoerders en ook minister Donner vinden dat het college zijn eigen agenda moet kunnen bepalen, trekken Dibi en Schouw dat voorstel in.

Rechter
Het college moet kunnen doorbijten als dat nodig is, betogen Heijnen en Dibi. Zij stellen daarom voor om het de mogelijkheid te geven in het uiterste geval naar de rechter te stappen. Daar is minister Donner geen voorstander van. Hij is bang dat wetgever en rechter dan een conflict krijgen over abstracte onderwerpen.

De Kamer stemt op 19 april over het wetsvoorstel. Op 30 maart sprak zij er ook al over'(Geciteerd van 'Debat in het Kort', klik hier voor het hele verslag).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten