18 augustus 2014

Bescherming privacy in groot aantal gemeenten onvoldoende.

Privacygevoelige informatie van burgers geniet in een een groot aantal gemeenten onvoldoende bescherming, bij gebrek aan voorgenomen maatregelen in verband met de drie grote zorgdecentralisaties van 1 januari 2015. Dit blijkt uit onderzoek van NRC Handelsblad onder 50 gemeenten, die representatief zijn voor Nederland. Tien gemeenten weten nog helemaal niet hoe ze willen omgaan met nieuw te verwerken gevoelige informatie, zoals het medisch dossier en het strafblad.
Decentralisaties
Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) waarschuwde al verschillende malen voor het privacygevaar van de decentralisaties. In juni schreef het nog een “nijdige” brief aan minister Plasterk (PvdA, Binnenlandse Zaken), nadat die had opgemerkt dat privacybescherming gezien kon worden als onderdeel van een “lerende praktijk”.
Onacceptabel, stelt het CBP: naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens kan niet “worden opgeschort.” Die boodschap is niet in alle gemeenten aangekomen.
Utrecht
Omdat in Utrecht een speciaal privacyprotocol ontbreekt of is nog niet uitgewerkt, wordt onze stad als ‘middenmoot' aangemerkt. Lees meer.....

Geen opmerkingen:

Een reactie posten