22 mei 2014

Presentatie publieksboek ‘Mensenrechten in beweging’


Op 19 juni wordt het boek 'Mensenrechten in beweging: privacy, klimaatverandering en de internationale rechtsorde' gepresenteerd.

Dit publieksboek behandelt de vraag hoe het perspectief op mensenrechten is veranderd sinds 1948, het jaar dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd opgesteld. Auteurs Marjan Slob en Esmée Schilte hebben veel wetenschappers én praktijkmensen gesproken over kwesties als de onderbouwing van de universaliteit van mensenrechten, de manier waarop de ICT-revolutie het recht op privacy in een ander licht zet, het dagende besef van ecologische grenzen en de implicaties daarvan voor de rechten van toekomstige generaties, en het werken met mensenrechten in falende staten. Deze gesprekken zijn verwerkt in vier zelfstandige essays, die de kern vormen van het boek. Veel van de geïnterviewden zullen bij de presentatie aanwezig zijn.

Donderdag 19 juni, 19.15, Senaatszaal Academiegebouw, Utrecht

Meer informatie>
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten