22 mei 2014

Mensenrechten in gemeenten


Mensenrechten worden doorgaans geassocieerd met vrijheidsstrijders in Zuid-Afrika, strijd voor persvrijheid en burgerrechten in de Arabische regio of mensenrechtenactivisten in China. Maar mensenrechten gelden altijd, overal en voor iedereen. Dus ook in Nederland, dus ook lokaal.

Nu is er in Nederland wellicht geen sprake van grove mensenrechtenschendingen, maar lokale kwesties in Nederland en lokale beleidsontwikkeling gaan wel degelijk over de invulling van mensenrechten van Nederlandse burgers. Bewuste aandacht voor deze mensenrechten kan gemeenten bovendien veel opleveren.

Op de website van het Netwerk Mensenrechten Lokaal vindt u voorbeelden van gemeenten en maatschappelijke organisaties die mensenrechten expliciet inzetten in hun werk op lokale thema's. Hiernaast vindt u kennis en achtergrondinformatie over de relevantie van mensenrechten voor diverse lokale  thema's.

Lees verder>

Geen opmerkingen:

Een reactie posten