05 december 2011

Small places: The home-coming of human rights


Hoogleraar Sociologie van de mensenrechten houdt oratie

'Mensenrechten zijn ook in Nederland voor verbetering vatbaar'
Mensenrechten moeten een belangrijker rol spelen als maatstaf voor beleid in Nederland zelf. Dit stelt prof.dr. Barbara Oomen op 2 december, aan de vooravond van de dag van de rechten van de mens op 10 december, in haar inaugurele rede aan de Universiteit Utrecht als hoogleraar sociologie van de mensenrechten. In haar rede gaat Oomen in op de wijze waarop Nederland met mensenrechten omgaat: ons land tekent tal van verdragen, maar op de naleving daarvan in Nederland is wel wat af te dingen.
Bij mensenrechten denken veel Nederlands aan het buitenland, bij ons is immers alles goed geregeld. “Toch”, zo stelt Oomen, “kunnen de universele rechten uit internationale verdragen belangrijke toetsstenen voor het Nederlands beleid zijn.” Als voorbeeld noemt zij het huiselijk geweld. In Nederland komt dit relatief veel voor. Tegelijkertijd heeft ons land internationaal afgesproken om huiselijk geweld te voorkomen, onderzoeken en bestraffen.

Mensenrechten in Nederland
In haar inaugurele rede laat Oomen zien hoe nadrukkelijk het belang van mensenrechten groeit in de wereld. Ze noemt in dit verband het recht op onderwijs, dat leidt tot een afdwingbaar recht op basisonderwijs. Daarnaast de talrijke mensenrechtencomités, die overal ter wereld verschijnen. Inmiddels zijn er meer dan honderd van dit type instellingen. En Nederland? Het beleid in ons land staat in enkele gevallen op gespannen voet met verdragen die we zelf hebben ondertekend. Oomen noemt als voorbeelden discriminatie, waaronder de islamofobie, de integratietest, segregatie in wijken en scholen en de gebrekkige arbeidsparticipatie van vrouwen. Als Nederlanders worden aangesproken op de verdragen die ons land heeft ondertekend, maar onvoldoende uitvoert, dan leidt dit niet zelden tot ergernis.

Mensenrechteninstituut
Toch is dit niet het hele verhaal. Een stad als Utrecht heeft zich uitgeroepen tot mensenrechtenstad. Na 18 jaar wachten krijgt ook Nederland een mensenrechteninstituut. “Maar”, zo betoogt Oomen “in Nederland zouden de afspraken die Nederland internationaal maakt over wat wezenlijk is voor de menselijke waardigheid veel meer als toetssteen voor het binnenlands beleid moeten gaan gelden.”

Lees hier de oratie.

bron: www.uu.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten