09 oktober 2011

"Geef Armoede een gezicht": 17 - 21 oktober 2011


http://www.tussenvoorziening.nl/upload/bestanden/01Activiteitendeelnemers.pdf

„Geef armoede een gezicht‟ is in de week van 17 tot en met 21 oktober  de tweede maal het thema van de Utrechtse Armoedepraktijkweek. In deze week wordt aandacht gevraagd voor armoedebestrijding en wordt een concreet beeld gegeven van armoede in de stad Utrecht. Dit moet leiden tot meer begrip, een krachtiger beleid en vermindering van armoede in onze stad.

De deelnemers aan de praktijkweek kunnen kiezen uit „praktijken‟ van verschillende organisaties die zich bezig houden of worden geconfronteerd met armoede. De armoedepraktijkweek richt zich op gemeenteambtenaren, politici en bestuurders en op beleidsmakers met armoedebeleid in hun portefeuille. Daarnaast staan de praktijken open voor medewerkers van de deelnemende instellingen. Ook bedrijven die actief zijn met maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn uitgenodigd om deel te nemen. Voor de praktijken waar het maximale aantal deelnemers niet is gelimiteerd zijn de burgers van de gemeente Utrecht uitgenodigd.

De armoedepraktijkweek is georganiseerd door de Armoedecoalitie Utrecht. Dit is een samenwerkingsverband van organisaties die gezamenlijk de positie van mensen die in armoede leven willen verbeteren.

Meer informatie: Willem Lammerink; willemlammerink@tussenvoorziening.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten