06 december 2011

Burgers op de bres voor privacybescherming


Aanvang: 14:30
Toegang: € 7,50

€ 5,- (studenten en leden van het Humanistisch Verbond)


De stichting Bescherming Burgerrechten houdt een debat over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Peter Hustinx (voorzitter van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming), bespreekt recente ontwikkelingen in het Europese toezicht en gaat daarbij in op het belang van burgeractivisme onder de titel 'het controle complex'. Sophie in 't Veld (lid van het Europees parlement voor D66) heeft het over de ‘tekortkomingen in privacybescherming' en Miek Wijnberg (Burgerrechtenvereniging Vrijbit) presenteert ‘De slimme energiemeter', een praktijkvoorbeeld van burgeractivisme. Jit Peters (em. Hoogleraar staats- en bestuursrecht) belicht het perspectief van ‘een waakhonddemocratie'.

Deze discussie is hard nodig, want er lijkt iets fundamenteel mis met de manier waarop de bescherming van dit grondrecht georganiseerd. Er is het College Bescherming Persoonsgegevens, maar deze waakhond laat zelden zijn tanden zien. Overheden lijken er vaak belang bij te hebben de levens van burgers minutieus in kaart te brengen. Het is alleen al om die reden de vraag of de bescherming van onze grondrechten bij het staatsapparaat in goede handen is. We stapelen ‘toezicht op toezicht' en het is twijfelachtig of deze reflex verstandig is. Immers, de nieuwe superinspecteurs kunnen op hun beurt evengoed weer falen. En wie controleert dan de controleurs? Is er een alternatief voor overheidstoezicht; kan een burgerinitiatief deze rol vervullen? Heeft zoiets kans van slagen? Kan de civil society de bereidheid en de middelen mobiliseren om de rol van alerte waakhond op zich te nemen? Valt er handen en voeten te geven aan een waakhonddemocratie, zoals Jit Peters heeft betoogd? Hoe kan de ernst van de zaak beter voor het voetlicht worden gebracht? Hoe kan een vruchtbare grond voor burgeractivisme worden bevorderd?

Dankzij de samenwerking met Felix Meritis en het Humanistisch Verbond zullen deze middag even deskundige als bevlogen sprekers een voorzet geven. Het debat en de ronde tafeldiscussie worden geleid door Willem Trommel, Hoogleraar Beleids- en Bestuurswetenschap aan de Vrije Universiteit. Hij staat ervoor in dat veel ruimte is voor inbreng vanuit het publiek.

Programma
14.30 opening door Bart Nooitgedagt
14.45 introductie: Willem Trommel en sprekers: Peter Hustinx en Sophie in't Veld
15.40 Pauze
16.00 Miek Wijnberg en Jit Peters
16.25 discussie met aftrap van Ineke de Vries, directeur van het Humanistisch Verbond

Geen opmerkingen:

Een reactie posten