20 september 2011

Een open gesprek over het eerbiedigen van mensenrechten dicht bij huis

Mensenrechten worden van steeds meer belang als basisbeginsel van onze maatschappij . Hoe staat het met onze honorering van de mensenrechten in Utrecht ?

- De bedoeling is dat de deelnemers komen met vraagstellingen , dilemma's en conflictsituaties uit de praktijk waarin mensenrechten hier in Utrecht een rol spelen , en waarin onzekerheid bestaat over de beste oplossing of gedragslijn . Vraagstellingen zouden bijvoorbeeld kunnen zijn (om maar iets te noemen) : in hoeverre mogen er camera's op straat komen ? of: in hoeverre mag je kritiek uiten op specifieke religieuze overtuigingen ? Hoe reageren als je ziet dat iemand duidelijk discrimineert ?

- Dergelijke gesprekken worden ook eens in de twee maanden gehouden op onze open gespreksavonden .

- Ook als je niet aktief wilt deelnemen aan het gesprek dan ben je welkom als toehoorder . De zaal is open om 19:00 . Toegang gratis .

Organisator : Humanistisch Verbond afdeling Utrecht .
Datum : dinsdag 11 oktober 2011 . Tijd : 20:00 , zaal open 19:00 .
Plaats : UvH , Kromme nieuwe gracht 29 , Utrecht .
Beschrijving : Dit is een bijeenkomst in het kader van de Europese week voor de Mensenrechten Lokaal .

Deze aktiviteit staat ook vermeld op de web-agenda van het humanistisch verbond .

Geen opmerkingen:

Een reactie posten